INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 4/2021 z dnia 09.03.2021 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego I etapu postępowania rekrutacyjnego w dniu 08.04.2021 r. o godz. 9.00 podała do publicznej wiadomości na Tablicy informacyjnej dla rodziców w holu przedszkola Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na rok szkolny 2021/2022.

Informację na temat przyjęcia można także uzyskać telefonicznie w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11, tel. 32/ 642-20-80 oraz w Oddziale przedszkola przy ul. Sławkowskiej 133, tel. 32/ 642-15-79.

Z chwilą odwołania stanu epidemii w naszym kraju lub na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 będziemy prosić Rodziców, którzy przesłali oświadczenie i wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola drogą elektroniczną o złożenie w przedszkolu oryginałów ww. dokumentów.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1017/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 25.01.2021 r. termin II etapu rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w przedszkolu przy ul. Niepodległości nastąpi od 19 kwietnia do 14 maja 2021 r. do godz. 15.00.
Zapraszamy do składania wniosków w tym terminie.

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
– dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Edyta Skrzyniarz tel. 728-553-282
– wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Małgorzata Szkop, tel. 32/ 642-20-80 wew. 23, e-mail: wicedyrektor@mpbukowno.pl

Close Menu