Wyniki II etapu rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 4/2021 z dnia 09.02.2021 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego II etapu rekrutacyjnego postępowania  uzupełniającego w dniu 07.06.2021 r. o godz. 9.00 podała do publicznej wiadomości na Tablicy informacyjnej dla rodziców w holu przedszkola Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola w Bukownie na wolne miejsca w przedszkolu przy ul. Niepodległości na rok szkolny 2021/2022.

Informację na temat przyjęcia można także uzyskać telefonicznie w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11, tel. 32/ 642-20-80.

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 będziemy prosić Rodziców, którzy przesłali scany dokumentów o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola drogą elektroniczną o złożenie w przedszkolu oryginałów w wersji papierowej – wniosku, bądź potwierdzenia woli.

Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udzielają:
– dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Edyta Skrzyniarz tel. 728-553-282
– wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie Małgorzata Szkop, tel. 32/ 642-20-80 wew. 23, e-mail: wicedyrektor@mpbukowno.pl

Close Menu