Andrzejki w grupie VI ,,Kwiatuszki” – 30.11.2021 r.

Zwyczajowo andrzejki obchodzimy w nocy z 29 na 30 listopada, a pierwsze wzmianki o ich obchodzeniu pochodzą z XVI wieku. Przed laty gry, zabawy i wróżby andrzejkowe traktowano bardzo poważnie i wierzono w ich sprawczą moc. Wtedy jednak andrzejkowe tradycje dotyczyły wyłącznie kwestii sercowych. Dziś zabawy i wróżby andrzejkowe nieco różnią się od pierwowzorów, a interpretacja wróżb wykracza poza sferę uczuciową.

W tym roku nasza grupa spędziła Andrzejki w niezwykłej scenerii przygotowanej przez Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie. Po wejściu do sali zabaw na twarzach dzieci widoczne było zaskoczenie oraz słychać głosy zachwytu. „Kwiatuszki” miały okazję poznać wiele wróżb, które przepowiadały dzieciom najbliższą i daleką przyszłość. Niektóre wróżby mówiły o tym, jakie najsilniejsze cechy charakteru posiada każde z nich. Po zakończeniu wróżenia wszyscy zabrali ze sobą swoje „andrzejkowe przepowiednie”, by pochwalić się nimi rodzicom i rodzeństwu. Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede wszystkim stał się okazją do rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji.

Mamy nadzieję, że tak wyśmienita zabawa andrzejkowa powtórzy się również w przyszłym roku.

Beata Szotek

Close Menu