„Czuj, czuj, czuwaj!” – spotkanie Grup V-IX z harcerzami – 29.11.2018

W dniu 29 listopada 2018 r. grupy Starszaków (5 i 6-latki) spotkały się z harcerzami z ZHP Olkusz – druhną Olgą Michalik i druhną Mają Staszewską. Spotkanie odbyło się na holu górnym przedszkola, który na czas spotkania zamienił się w leśną polanę z ogniskiem. Dzieci zgromadzone w kręgu najpierw obejrzały prezentację multimedialną, przedstawiającą symbole harcerskie i zuchowe (wygląd i znaczenie, jakie pełnią w harcerstwie), poznały prawo zucha i cechy, jakie musi posiadać prawdziwy zuch. Druhny omówiły również wygląd munduru harcerskiego i zapoznały dzieci z nazewnictwem poszczególnych elementów munduru. Następnie druhna Olga zaprosiła dzieci do wspólnego śpiewu przy ognisku. Akompaniując na gitarze zaśpiewała harcerską piosenkę, a przedszkolaki włączały się do śpiewu podczas refrenu. Wspólny śpiew przyczynił się do integracji uczestników spotkania i wprowadził miłą, harcerską atmosferę.

Kolejnym punktem spotkania było zdobywanie przez dzieci sprawności zuchowej – sprawność grupowa „Biały orzeł”. Aby zdobyć sprawność zuchową dzieci musiały wykazać się umiejętnościami i wiadomościami z zakresu treści patriotycznych. Pierwszym zadaniem było składanie puzzli i nazwanie złożonego obrazka. Dzieci bardzo szybko poradziły sobie z tym zadaniem – złożony obrazek to biały orzeł na czerwonym tle, czyli godło Polski.
Drugie zadanie polegało na słuchaniu muzyki i reagowaniu na zmiany w niej występujące. Dzieci poruszały się na przemian –  raz szybko, raz wolno. Dużym zaskoczeniem było nagłe pojawienie się dźwięków Mazurka Dąbrowskiego – i to był prawdziwy sprawdzian dla dzieci, ale przedszkolaki zdały go celująco. Wszystkie dzieci zatrzymały się, stanęły na baczność i w tej pozycji odśpiewały hymn  narodowy.
Kolejne zadanie polegało na wykazaniu znajomości „Katechizmu polskiego dziecka” oraz na sprawdzeniu wiedzy przedszkolaków na temat naszego kraju. Druhna Maja zadawała dzieciom pytania zawarte w wierszu W. Bełzy, a przedszkolaki recytowały odpowiedź. Następnie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat Polski oraz Bukowna. Po wyczerpujących zmaganiach nadszedł czas na wspólną zabawę. Druhny zaprosiły dzieci do zabawy „Taniec pingwina”, która wprowadziła wszystkich w wesoły nastrój. Następnie wszyscy zasiedli w kręgu, w środku którego „paliło” się ognisko i druhna Olga zaczęła gawędę. Spokojny głos druhny i aranżacja pomieszczenia sprawiły, że wszyscy zebrani słuchali w ciszy i skupieniu. Kolejna zabawą, do której druhny zaprosiły przedszkolaków było „Polowanie na bawoła”. Zabawa ta  wywołała wiele radości i sprawiła, że wszyscy (panie również) świetnie się bawili. Kiedy spotkanie dobiegało końca druhna Olga pogratulowała przedszkolakom dużej wiedzy na temat kraju ojczystego i wraz z druhną Mają wręczyły każdemu uczestnikowi spotkania odznakę „Biały orzeł”.

Na pożegnanie wszyscy stanęli w kręgu przyjaźni i przekazali sobie iskierkę przyjaźni, po czym wszyscy pożegnali się harcerskim zawołaniem „Czuj, czuj, czuwaj!” Dziękujemy druhnom Oldze Michalik i Mai Staszewskiej za tak wspaniale przeprowadzone spotkanie. Cieszymy się również, że wychowanki naszego przedszkola powracają w nasze progi jako tak wspaniale ukształtowane osobowości.

Jolanta Pytel

Close Menu