„Dbam o zdrowie”- cykl zajęć w gr. VII „Koniczynek”, poświęconych promowaniu zdrowia – 17-21.05.2021

Promowanie zdrowia jest jednym z głównych celów strategicznych Koncepcji Pracy Miejskiego Przedszkola w Bukownie. Najważniejszym celem promocji zdrowia w przedszkolu jest zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych. Według Światowej Organizacji Zdrowia „zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego”.
Mając na uwadze szeroko rozumiane zdrowie, w grupie „Koniczynek” odbył się cykl zajęć poświęcony propagowaniu zdrowego stylu życia, kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagowaniu zdrowego żywienia i zasad racjonalnego odżywiania się. Pojawiły się także treści prozdrowotne związane z preorientacją zawodową (zapoznanie z pracownikami Służby Zdrowia).
Przedszkolaki słuchając utworów literatury dziecięcej poświęconej zdrowiu oraz zapoznawszy się z prezentacją multimedialną pt. „Recepta na zdrowie” oraz „Co powinien wiedzieć przedszkolak na temat zdrowia?”, poszerzały swoją wiedzę na ten temat. „Koniczynki” w trakcie zabawy dydaktycznej „Budujemy piramidę zdrowia” dokonywały klasyfikacji produktów na zbożowe, białkowe, warzywa i owoce, oraz tłuszcze. Wykonały plakat grupowy „Zdrowy jak ryba”, gdzie utrwaliły swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania. Bardzo ważna rolę w piramidzie zdrowego żywienia odgrywa woda, która jest niezbędnym składnikiem do życia i odpowiada za wiele funkcji w naszym organizmie, a przedszkolaki powinny pić ok. 1,5 l wody dziennie.
Podczas zabawy tematycznej „U lekarza”, przedszkolaki zapoznane zostały z pracownikami Służby Zdrowia, rozpoznawały atrybuty doktora, następnie przy pomocy zabawkowego stetoskopu badały się, robiły zastrzyki ale największą frajdę sprawiło „Koniczynkom” opatrywanie ran z użyciem prawdziwych bandaży, gazików i plasterków. Bardzo ważnym doświadczeniem dla dzieci była zabawa „Zadzwoń pod numer 999”. Podczas scenek sytuacyjnych nakreślonych przez n-la, dzieci mając do dyspozycji zabawkowy telefon, dzwoniły na pogotowie ratunkowe zgłaszając następujące wypadki: leżącą nieprzytomną mamę, potrąconego przez samochód pieszego czy dziecko ze złamaną nogą. Podczas tej zabawy dzieci poznały sposoby prowadzenia rozmowy telefonicznej, często ratującej życie oraz miały możliwości utrwalenia znajomości własnego adresu i miejscowości, w której mieszkają.
Kształtując nawyki prozdrowotne nie można zapominać o znaczeniu ruchu dla zdrowia. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach ruchowych w sali gimnastycznej oraz korzystały z możliwości zabaw na świeżym powietrzu, wykorzystując piłki, freezby oraz dostępny sprzęt w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie nawyków higienicznych to również ważny aspekt dbania o zdrowie. Dużą uwagę przywiązywaliśmy do wyrobienia nawyku dokładnego i częstego mycia rąk. Aktualna sytuacja związana z epidemią COVID – 19 spowodowała, że prawidłowe opanowanie tej umiejętności nabrało szczególnego znaczenia. Pomagały nam liczne wierszyki, wyliczanki dzięki którym dzieci łatwiej i chętniej myły ręce. W eksperymencie „Wirusy wokół nas”, dzieci miały okazję przekonać się jak dochodzi do rozsiewania milionów wirusów podczas kichania. Nauczyciel mając do dyspozycji rozpylacz przedstawił dzieciom zjawisko rozpylania wody nad kartkami w odległości 30-40 cm. Następnie z wykorzystaniem ziarenek maku, które symbolizowały wirusy, przedstawiono dzieciom szybkość namnażania się wirusów. „Koniczynki” poprzez przeprowadzone eksperymenty miały okazję doświadczyć, w jaki sposób osoba, która kicha rozsiewa w powietrzu wirusy, które przedostają się na inne osoby. Wiedzą już jak ważne jest zasłanianie ust ręką podczas kichania aby nie rozsiewać wirusów. Następnie przedszkolaki wykonały pracę plastyczna „Wirusy”, rozdmuchując kleksy z farby za pomocą słomek. Przedszkolaki wykazały się wyobraźnią i inwencją twórczą tworząc niebezpieczne dla zdrowia wirusy.
Poruszając zagadnienie zdrowia, nie można było pominąć tematu zdrowych zębów. Pogadanka wstępna na temat „Co wiemy o naszych zębach?” miała na celu wprowadzenie dzieci do tematu zajęć. Przedszkolaki już wiedzą, że mają 20 zębów mlecznych. Kiedy kończą przedszkole, ich zęby mleczne wypadają, a pojawiają się zęby stałe. Potem odbyła się dyskusja, której celem była odpowiedź na pytanie:  ,,Po co ludziom/ zwierzętom zęby?”
Przeprowadzone różnego rodzaju działania miały na celu przede wszystkim wdrażać dzieci do systematycznego, samodzielnego mycia zębów, zwrócenie uwagi na etapy mycia zębów, dbania o jamę ustną, zwrócenie uwagi na systematyczne kontrolowanie stanu uzębienia, a także utrwalić wiedzę dzieci na temat zawodu stomatologa. Przedszkolaki w zabawie dydaktycznej „Zdrowy uśmiech” mając do dyspozycji fasolki układały w jamie ustnej zęby wg zdobytej wiedzy, że na górze szczęki jest 10 zębów i na dole również 10. Przy okazji doskonaliły umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie, rozumienie pojęć „na górze, na dole, po lewej stronie, po prawej stronie”.
Zagadnienie „Dbam o zdrowie” jest tematem niezwykle ważnym w edukacji młodego człowieka, to doskonały czas aby wykształcić u dzieci nawyki higieniczne, umiejętności prozdrowotnych zachowań oraz poszanowania zdrowia i zachowania bezpieczeństwa własnego i innych.
Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Dobry stan zdrowia warunkuje dobre samopoczucie, większą odporność organizmu, ułatwia dzieciom zabawę i naukę.

Ewelina Mosur, Magdalena Szotek

Close Menu