Komunikat do Rodziców – Do 14 czerwca 2020 r. dalsze zawieszenie zajęć w oddziałach przy ul. Sławkowskiej 133

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie po konsultacji z organem prowadzącym reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bukowno podjął decyzję o dalszym czasowym zawieszeniu działalności przedszkola przy ul. Sławkowskiej do dnia 14 czerwca 2020 r.  z powodu braku możliwości spełnienia obowiązujących  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 ).

W sytuacji zadeklarowania przez rodziców z  ul. Sławkowskiej potrzeby opieki przedszkolnej będziemy przyjmować dzieci do placówki przy ul. Niepodległości 11. Dowóz dzieci do przedszkola rodzic musi zapewnić we własnym zakresie.

Jednocześnie, jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca.

Wciąż będzie przysługiwał on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka, nadal będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodaj komentarz

Close Menu