DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie Nr 10/2021 z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego Miejskie Przedszkole w Bukownie przy ul.Niepodległości 11 będzie czynne w ramach dyżuru wakacyjnego od dnia 1 lipca 2021r. do 20 sierpnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 16.00 dla dzieci, których obydwoje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują i nie korzystają w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub wychowawczego oraz tym samym nie mogą zapewnić opieki swojemu dziecku.

Zainteresowanych rodziców/prawnych opiekunów proszę o zapoznanie się z Zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, ul. Niepodległości 11_str.1, str.2.

W terminie 17 – 24 czerwca 2021 r. należy  pobrać, wypełnić i złożyć wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w pokoju Administracji.

Wszystkie dokumenty dotyczące organizacji dyżuru wakacyjnego dostępne są w pokoju Administracji oraz do pobrania powyżej.

Jednocześnie informuję, że w porozumieniu z Radą Rodziców i za zgodą Organu prowadzącego została ustalona przerwa wakacyjna w pracy Miejskiego Przedszkola w Bukownie:
– ul. Niepodległości 11 – od dnia 23.08.2021 r. do 31.08.2021 r.
– oddziały przy ul. Sławkowskiej 133 – od dnia 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Edyta Skrzyniarz

Close Menu