Dziecko w wirtualnej sieci

Internet, pomimo że daje szerokie możliwości – pomaga w nauce, zabawie, zdobywaniu wiedzy
o świecie, poznawaniu nowych ludzi – nie zawsze jest miejscem bezpiecznym dla dzieci. Wraz
z rozwojem sieci i coraz większą dostępnością do tego medium komunikacyjnego problem zagrożeń
w sieci przybrał znacznie na sile.
Na prośbę MEiN przekazujemy Wam, drodzy Rodzice opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Może udostępnienie ich pomoże Wam w dostrzeżeniu początków problemu Waszego dziecka, tego w wieku przedszkolnym lub jego nastoletniego rodzeństwa i będziecie mogli szybciej mu przeciwdziałać. Zapraszamy do lektury…

Broszura – Nastolatki w wirtualnym tunelu

Broszura – Dzieci w wirtualnej sieci

Close Menu