„Dzień Bezpiecznego Komputera” w grupie VIII ,,Pszczółki” – 12.10.2021

W tym roku grupa „Pszczółki” obchodziła  „Dzień Bezpiecznego Komputera” w dwóch cyklach tematycznych. Dorośli wiedzą, że komputer może być dobrym narzędziem rozwoju , a Internet kopalnią wiedzy, jednak używany nieumiejętnie może stać się przyczyną poważnych problemów. Dzieci w tę wiedzę należy wyposażyć. Odbyła się więc pogadanka na temat korzystania z komputera i Internetu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci.  Nasi Milusińscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli film z serii „Sieciaki.pl”, z którego dowiedzieli się, że nigdy nie podaje się informacji o sobie, nie ufa osobom poznanym w sieci, korzysta z Internetu pod opieką  Rodziców i nie wchodzi na strony, których się nie zna. Nie wyśmiewa, nie obraża, nie osądza innych. Dzieci dowiedziały się też, że należy kontrolować czas jaki spędzają przed monitorem, a także, że należy przyjąć prawidłową postawę podczas oglądania i zachować odległość od ekranu. Wyposażone w tę wiedzę, wykonały pracę plastyczną w formie plakatu. Bardzo dobrze poradziły sobie z oceną różnych scenek sytuacyjnych, jak należy się zachować w  razie zagrożenia.
Oby ta wiedza i przezorność Rodziców ustrzegła nasze dzieci od przykrych doświadczeń.

Anna Flasza

 

Close Menu