Dzień patriotyczny w Grupie III „Misiów” – 07.11.2018

W dniu 07.11.18 r. w związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości dzieci z grupy „Misiów” obchodziły dzień patriotyczny. Celem dnia było rozbudzanie zainteresowań patriotycznych i budzenie szacunku dla symboli narodowych. 11.11.1918 roku to historyczna data wyzwolenia się naszego kraju z ponad stuletniej niewoli. Przez szacunek do przeszłości, dzień ten obchodzony jest jako Dzień Niepodległości.  Wychowanie patriotyczne odgrywa dużą rolę w wychowaniu dzieci.

Dzieci oglądały dużą mapę Polski poznając położenie gór i morza, stolicy Polski – Warszawy, największej rzeki Wisły i naszego miasta Bukowna. Poznawały symbole narodowe – godło i flagę Polski. Słuchały hymnu państwowego „Mazurka Dąbrowskiego” przyjmując prawidłową postawę „na baczność”. Dowiadywały się, gdzie można zobaczyć symbole narodowe i kiedy można wysłuchać „Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wykonywały samodzielnie lub z niewielką pomocą chorągiewki w barwach państwowych:  biało-czerwone. Z chorągiewkami udały się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, gdzie obejrzały wystawę zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci najbardziej zainteresowały banknoty z tamtego okresu i tornister uczniowski. Dziwiły się, że gazety z okresu międzywojennego były czarno-białe,  a nie kolorowe jak dzisiaj i że teraz są pożółkłe ze starości. Po powrocie do przedszkola uczyły się wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”  – „Kto ty jesteś? Polak mały”. Dzięki takim zajęciom dzieci nabywają świadomość narodową – wiedzą, że mieszkają w Polsce, mówią po polsku i są Polakami.

Małgorzata Żmuda

Close Menu