Grupa V „Żabki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 24.09.2018

W bibliotece o historii dużo wiemy, przyjdźcie to wam opowiemy”.

Zaproszenie na spotkanie w bibliotece nasza grupa przyjęła z wielką radością. Nasze pierwsze w nowym roku przedszkolnym spotkanie czytelnicze obejmowało tematykę patriotyczną. Głównym celem spotkania było kształtowanie szacunku do ojczyzny, wzmacnianie takich postaw, które czasem przerodzą się w świadomość społeczną – poczucie przynależności narodowej. Budowanie tożsamości narodowej wiąże się z dostarczaniem dziecku wzorców zachowania i właściwego reagowania w sytuacjach, w których pojawiają się symbole narodowe, takie jak godło Polski, barwy państwowe. Tematyka naszego spotkania ścisłe wiąże się z jednym z celów rocznego planu pracy naszego przedszkola związanego z „100- tną rocznicą odzyskania niepodległości”. Dzieci w oparciu o klasyczną literaturę czytaną przez panią bibliotekarkę tj. „Katechizm polskiego dziecka” Wł. Bełzy czy  „Powiewa flaga” Cz. Janczarskiego utrwaliły wiadomości na temat nazwy kraju, w którym mieszkają, rozpoznawały i nazywały  symbole narodowe.

Przygotowane pytania problemowe miały na celu wyzwolić w dzieciach aktywność poznawczą i zainteresowanie omawianą tematyką. Dzieci chętnie udzielały odpowiedzi , ale także miały możliwość zadawania pytań. Sprzyjało to aktywizowaniu procesów mowy, kształtowaniu poprawności gramatycznej i wyrazistości wypowiedzi. Następnie wysiłek intelektualny zastąpiony został artystycznym , gdy w drugiej części spotkania  w trakcie zajęcia plastycznego przy użyciu kredek dzieci kolorowały obrazek konturowy flagi.

Nie było to nasze pierwsze spotkanie w bibliotece. W związku z tym wszyscy czuliśmy się  tam bardzo pewnie, było nam bardzo miło i sympatyczne. A wspaniałe przygotowanie spotkania czytelniczego z pewnością było bardzo owocne – za co serdecznie  dziękujemy!

wychowawca – Teresa Mynarczyk

Close Menu