Funkcjonowanie przedszkola w okresie epidemii – Procedura bezpieczeństwa

Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie po kolejnym rozpoznaniu potrzeb Rodziców w zakresie opieki nad przedszkolakami oraz po konsultacji z organem prowadzącym reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Bukowno podjął decyzję o dalszym czasowym zawieszeniu działalności przedszkola do dnia 24 maja 2020 r. 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 r. otwarciem przedszkola prosimy Rodziców o zapoznanie się z dostępną poniżej Procedurą bezpieczeństwa wraz załącznikami, zgodną z wytycznymi MEN, GIS i MZ, która będzie obowiązywała podczas organizowania opieki przedszkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Jednocześnie prosimy Rodziców zainteresowanych pobytem swojego dziecka w przedszkolu o wypełnienie i dostarczenie niezbędnych dokumentów, w tym deklaracji, ankiety, oświadczenia i zgody (w zaklejonej kopercie) do dnia 21.05.2020 r. do godz. 15.00 (dostępne do pobrania poniżej).

Informujemy również, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 855) dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także od 25 maja do 14 czerwca 2020 r.

Podobnie jak poprzednio, niezależnie od ostatecznego kształtu zajęć w przedszkolach, szkołach rodzice nadal mogą starać się o zasiłek opiekuńczy. Wystarczy, że podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Dyrektor  Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Edyta Skrzyniarz

 

Pliki do pobrania:

Procedura bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązująca w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, ul. Niepodległości 11

Deklaracja chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii COVID-19 –  załącznik nr 1

Kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna – załącznik nr 2

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – załącznik nr 3

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka –  załącznik nr 4

Karta monitoringu czystości – załącznik nr 5

Close Menu