Komunikat dla Rodziców dzieci kończących edukację przedszkolną

Zwrot nadpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci kończących edukację przedszkolną

Dyrektor przedszkola  informuje, że nadpłaty za pobyt i wyżywienie dzieci będą zwracane najwcześniejszej we wrześniu 2020 r. Aby otrzymać należny zwrot nadpłaty prosimy pobrać i wydrukować WNIOSEK, a następnie przesłać jego wypełniony skan lub zdjęcie na adres e-mail: kasa@mpbukowno.pl  lub ksiegowosc@mpbukowno.pl

Można również wypełniony wniosek dostarczyć w godzinach pracy przedszkola w zaklejonej kopercie z opisem „Zwrot nadpłaty (imię i nazwisko dziecka), grupa …..” .

Nadpłaty dzieci młodszych kontynuujących wychowanie przedszkolne będą rozliczane  we wrześniu 2020 r. na poczet opłat za pobyt i wyżywienie w nowym  roku szkolnym 2020/2021.


Zwrot kart magnetycznych rejestrujących czas pobytu dziecka w przedszkolu 

Kartę magnetyczną, będącą własnością przedszkola należy zwrócić wychowawcy w czasie odbierania dyplomów i upominków książkowych, zgodnie z  harmonogramem spotkań:

ul. Sławkowska 133
24.06.2020 r. (środa) w godzinach 10-12 gr. XI ,,Biedronki”

ul. Niepodległości  11
25.06.2020 r. (czwartek)  gr. VII „Żabki” w godzinach 9-11, gr. VIII „Motylki” w godzinach 11-13, gr. IX  „Skrzaty” w godzinach od 13-14
lub dostarczyć w godzinach pracy przedszkola w innym terminie, w zaklejonej kopercie, z prośbą o przekazanie do pokoju Administracji.

Jeśli dziecko 7-letnie z gr. VII, VIII, IX i XI będzie uczęszczało do przedszkola na zajęcia opiekuńcze do 31 lipca 2020 r. rodzice zwracają kartę w późniejszym terminie, jednak nie później niż dnia 31.07.2020 r. do godz. 16.00.

Zwrot kart magnetycznych nie dotyczy dzieci z grup młodszych kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Dyrektor  Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Edyta Skrzyniarz

 

 

Close Menu