KOMUNIKAT DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

Po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Bukowno i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie zawiadamia o przedłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola poprzez zawieszenie zajęć dla pięciu oddziałów przy ul. Niepodległości 11 (tj. 3 latki: gr. I, II, III oraz 4 latki:  gr. IV i V)  oraz  jednego oddziału przy ul. Sławkowskiej 133 (3,4 -latków gr. XI) w terminie od 05.10.2020 r.  do 09.10.2020 r. Zajęcia w tych grupach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pozostałe pięć oddziałów, czyli grupy 6-latków: VIII, IX, X z ul. Niepodległości i XII z ul. Sławkowskiej oraz grupy 5-latków z ul. Niepodległości: VI i VII będą realizowały zajęcia w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 05.10.2020 r. uruchomiony zostaje bezpłatny dowóz dzieci 5, 6-letnich dojeżdżających do przedszkola przy ul. Niepodległości zgodnie z ustalonym wcześniej rozkładem.

W dniu 02.10.2020 r. w godzinach popołudniowych pomieszczenia przedszkola na ul. Niepodległości 11 i ul. Sławkowskiej 133 zostały dokładnie zdezynfekowane przez strażaków OSP Bukowno Miasto, w porozumieniu z  Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, za co serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

W dniu 03.10.2020 r. odbędzie się ozonowanie, a następnie wietrzenie sal zabaw grup dzieci 5, 6-letnich. Oczekujemy na starszych przedszkolaków z grup: Pszczółek, Koniczynek, Misiów, Witaminek, Żabek z ul. Niepodległości oraz Biedronek z ul. Sławkowskiej w najbliższy poniedziałek, 05.10.2020 r. Do zobaczenia…..

Rodziców dzieci młodszych uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Rozwiązanie tej trudnej sytuacji zostało podyktowane względami spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie i prawem dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego, przygotowujących się również do podjęcia nauki szkolnej. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy. O wszelkich nowych informacjach dotyczących funkcjonowania naszego przedszkola będziemy informować na bieżąco.

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Close Menu