Komunikat do Rodziców – Miejskie Przedszkole w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 wznawia działalność w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczej

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. Miejskie Przedszkole w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 wznawia działalność w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczej.

Przypominamy, że w czasie działalności przedszkola zgodnie z Zarządzeniem  Nr 9 /2020 z dnia 18.05.2020 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych określonych w Procedurze bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Procedura Nr 2/2020.

Jednocześnie informujemy, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym Gminy Bukowno dyrektor przedszkola zawiesił do dnia 14 czerwca 2020 r. bezpłatny przewóz dzieci  dojeżdżających do Miejskiego Przedszkola w Bukownie z powodu braku możliwości spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 ).

Dzieci, które nie będą uczęszczać do przedszkola nadal będą objęte kształceniem na odległość realizowanym przez nauczycieli naszego przedszkola.

Jednocześnie, jak zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca.

Wciąż będzie przysługiwał on rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka, nadal będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Dodaj komentarz

Close Menu