Organizacja dnia

Mamy ustalony ramowy rozkład dnia, jednak każdy dzień w naszym przedszkolu jest wyjątkowy!

Przedszkole przy ulicy Niepodległości

Schodzenie się dzieci do przedszkola w wyznaczonej sali Gr. II lub III:
– indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami,
– swobodne zabawy tematyczne indywidualne i zespołowe,
dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna podejmowana z inicjatywy dzieci,
– zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.
– zabawy z recytacją, pląsy ze śpiewem,
– czynności opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjne, porządkowe.

Bezpłatna realizacja treści podstawy programowej wych. przedszkolnego
w godz. 8.00-13.00

Przejście do grupowych sal zabaw:
– indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami;
– swobodne zabawy indywidualne i zespołowe wg wyboru i zainteresowań dzieci oraz organizowane przez nauczyciela: zabawy dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne; zabawy integracyjne, tańce przy muzyce; zabawy fundamentalne, sensoryczne, manualne (grupy młodsze), zręcznościowe, planszowe (grupy starsze); oglądanie książek i czasopism dziecięcych;
– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
– prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych;
– czynności porządkowe;
– zabawa ruchowa (grupy młodsze)/zestawy ćwiczeń porannych (grupy starsze);
– przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe oraz organizacyjne w ramach pełnionych dyżurów (grupy starsze); sprawdzenie obecności

Aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wpajanie nawyków higieniczno kulturalnych;  pełnienie dyżurów.

Przygotowanie do zajęć: dobór materiałów i rekwizytów do zajęć.

ZAJĘCIE (grupy młodsze)/ DWA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNE (grupy starsze) w różnych formach aktywności dzieci (poznawczej, słownej, artystycznej, ruchowej) organizowane przez nauczyciela z całą grupą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów pracy grupy.
Budzenie zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym. Udział zapisanych dzieci w realizacji treści religijnych.

WYCIECZKI, SPACERY, POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, NA BOISKU:
– gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe;
– zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń placu zabaw;
– zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne w piaskownicy,
– obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;
– tworzenie okazji do eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, tropiących,
– czynności porządkowe oraz samoobsługowe zw. z ubieraniem;
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza):
– zabawy samorzutne w sali zabaw: wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; kontakty indywidualne, okolicznościowe, prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/ diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– czynności porządkowo-gospodarcze;
– przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i samoobsługowe związane
z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem rąk, pełnienie dyżurów (gr. starsze).

Wpajanie zasad dobrego wychowania, nauka posługiwania się sztućcami, serwetką; pogadanki nt. zdrowego odżywiania; aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, pełnienie dyżurów (grupy starsze). 

GRUPY 3-latków – LEŻAKOWNIE:
– relaks, słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej,
– czynności samoobsługowe, opiekuńcze.
GRUPY 4-6-latków:
-odpoczynek poobiedni (20 min): słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej,
– ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, oddechowe;
– pobyt w ogrodzie i na tarasie przedszkolnym lub
– zabawa ruchowa ożywiająca lub zabawa w ,,suchym basenie”,
– zorganizowane zabawy w sali zabaw o charakterze utrwalającym poznane wiadomości i zdobyte umiejętności; utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, tańców,
– wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dowolne i kierowane zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne; zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
– ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, wzrokowo-ruchowo-słuchową, grafomotorykę,
– uczestnictwo dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i logopedycznych,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
– udział dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania muzyczno-taneczne (dz. starsze);
– prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– czynności porządkowo-gospodarcze;
– przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów, zabiegi kulturalne (gr. starsze).

aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

Od godziny 14.30 łączenie dzieci 5-letnich z dziećmi 4-letnimi w sali Gr. III oraz dzieci 6-letnich z dziećmi 4-letnimi w sali Gr. IV.
Od godz. 15 przejście do sali zbiorczej Gr. II lub III (zamienne miesiącami):
– kontakty okolicznościowe z dziećmi,
– oglądanie bajek animowanych, książek, czasopism dziecięcych,
– dowolna działalność plastyczno-konstrukcyjna, teatralna,
– gry stolikowe: układanki, loteryjki, puzzle; zabawy percepcyjne, sensoryczne, fundamentalne,
– czynności porządkowe,
– kontakty indywidualne z rodzicami/opiekunami.

Przedszkole przy ulicy Sławkowskiej

Schodzenie się dzieci do przedszkola w sali zbiorczej: Gr. XI – pn, wt; sali Gr. X- śr, czw, pt: 
– indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami,
– swobodne zabawy tematyczne indywidualne i zespołowe,
dowolna działalność plastyczna i konstrukcyjna podejmowana z inicjatywy dzieci,
– zabawy stolikowe z wykorzystaniem gier planszowych, układanek, puzzli itp.
– zabawy z recytacją, pląsy ze śpiewem,
– czynności opiekuńczo-wychowawcze, organizacyjne, porządkowe.

Bezpłatna realizacja treści podstawy programowej wych. przedszkolnego
w godz. 8.00-13.00

Przejście do grupowych sal zabaw:
– indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami;
– swobodne zabawy indywidualne i zespołowe wg wyboru i zainteresowań dzieci oraz organizowane przez nauczyciela: zabawy dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne; zabawy integracyjne, tańce przy muzyce; zabawy fundamentalne, sensoryczne, manualne (grupy młodsze), zręcznościowe, planszowe (grupy starsze); oglądanie książek i czasopism dziecięcych;
– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
– prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych;
– czynności porządkowe;
– zabawa ruchowa (grupy młodsze)/zestawy ćwiczeń porannych (grupy starsze);
– przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe oraz organizacyjne w ramach pełnionych dyżurów (grupy starsze); sprawdzenie obecności

Aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, wpajanie nawyków higieniczno kulturalnych;  pełnienie dyżurów.

Przygotowanie do zajęć: dobór materiałów i rekwizytów do zajęć.

ZAJĘCIE (grupa młodsze)/ DWA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNE (grupa starsza) w różnych formach aktywności dzieci (poznawczej, słownej, artystycznej, ruchowej) organizowane przez nauczyciela z całą grupą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zadań rocznego planu pracy przedszkola i miesięcznych planów pracy grupy.
Budzenie zainteresowania dzieci językiem obcym nowożytnym. Udział zapisanych dzieci w realizacji treści religijnych.

WYCIECZKI, SPACERY, POBYT W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, NA BOISKU:
– gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe;
– zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem urządzeń placu zabaw;
– zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne w piaskownicy,
– obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze;
– tworzenie okazji do eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, tropiących,
– czynności porządkowe oraz samoobsługowe zw. z ubieraniem;
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (pogoda, zła jakość powietrza):
– zabawy samorzutne w sali zabaw: wspieranie działań twórczych dzieci poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą; kontakty indywidualne, okolicznościowe, prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/ diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– czynności porządkowo-gospodarcze;
– przygotowanie do obiadu: czynności higieniczne i samoobsługowe związane
z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem rąk, pełnienie dyżurów (gr. starsza).

Wpajanie zasad dobrego wychowania, nauka posługiwania się sztućcami, serwetką; pogadanki nt. zdrowego odżywiania; aktywizowanie dzieci w samoobsłudze, pełnienie dyżurów (grupy starsze). 

GRUPA 3, 4-latków – ODPOCZYNEK POOBIEDNI:
– słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej,
– czynności samoobsługowe, opiekuńcze.
GRUPY 4-6-latków:
-odpoczynek poobiedni (20 min): słuchanie bajek słowno-muzycznych, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej,
– ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, oddechowe;
– pobyt w ogrodzie i na tarasie przedszkolnym lub
– zabawa ruchowa ożywiająca lub zabawa w ,,suchym basenie”,
– zorganizowane zabawy w sali zabaw o charakterze utrwalającym poznane wiadomości i zdobyte umiejętności; utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, tańców,
– wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dowolne i kierowane zabawy: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne; zajęcia rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci;
– ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, wzrokowo-ruchowo-słuchową, grafomotorykę,
– uczestnictwo dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i logopedycznych,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój i wyrównujące braki rozwojowe dzieci;
– prowadzenie obserwacji pedagogicznej (3-5-latki)/diagnozy przedszkolnej (6-latki);
– czynności porządkowo-gospodarcze;
– przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów (gr. starsze).

Rozchodzenie się dzieci.
– kontakty okolicznościowe z dziećmi,
– oglądanie bajek animowanych, książek, czasopism dziecięcych,
– różnorodne zabawy samorzutne wg wyboru i zainteresowań dzieci, 
– gry stolikowe: układanki, loteryjki, puzzle; zabawy percepcyjne, sensoryczne, fundamentalne, 
– czynności porządkowe,
– kontakty indywidualne z rodzicami/opiekunami.

Close Menu