,,Podróż pociągiem” – zajęcia edukacyjne w grupie VII ,,Koniczynki” – 23.02.2021

W dniu 23.02.2021 r. w grupie VII ,,Koniczynki” zostały przeprowadzone zajęcia na temat środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem pociągu. Dzieci obejrzały animowaną prezentację multimedialną pt. ,,Podróż pociągiem”. Dowiedziały się z niej, gdzie należy udać się, chcąc kupić bilet i wybrać się w podróż pociągiem. Przedszkolaki na zajęciach kształtowały właściwe postawy społeczne: zostały wdrożone  do używania zwrotów grzecznościowych, utrzymywania porządku wokół siebie oraz właściwego zachowania się w publicznych środkach transportu. Zapoznały się z pojęciami tj.: kasa biletowa, maszynista, konduktor, dworzec kolejowy i peron. Dzieci wysłuchały wiersza J. Tuwima pt.: ,,Lokomotywa”, a następnie wyszukiwały i przypinały ilustracje towarów i przewożonych osób do odpowiedniego wagonika pociągu zgodnie z treścią wiersza. ,,Koniczynki” korzystały również z maty ,,Kodowanie na dywanie” i ustawiały kolorowe kubeczki zgodnie z podanymi współrzędnymi, z których powstał zakodowany obrazek pociągu. Przedszkolaki uczestniczyły ponadto w zabawach muzyczno-ruchowych wg aktywizującej metody M.Z. Tomaszewskiej ,,Dzieńdoberek”, ,,Pociąg pospieszny” i ,,Pociąg z przystankami”, dzięki którym rozwijały swoją wrażliwość słuchową, poczucie rytmu, koordynację wzrokowo – ruchową oraz zainteresowania muzyczne. Przy gwizdach lokomotywy, śmiechu i zabawie pociąg bezpiecznie dojechał do końcowej stacji – Bukowno na peron: sala zabaw ,,Koniczynek”.

Magdalena Szotek

Close Menu