PODSUMOWANIE XIV POWIATOWEGO FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW “O PLUSZOWEGO MISIA”

Pluszowy miś powraca do dzieci!

– podsumowanie XIV POWIATOWEGO FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW “O PLUSZOWEGO MISIA”

w dniach 25.04, 09.05, 11.05.2022r.

„Pluszowy miś, z wystawy miś na spacer chciał, do dzieci iść…” – ale czasy epidemiologiczne uniemożliwiły mu kontakt z dziećmi. Dzisiaj powraca pluszowy miś – XIV Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków „O pluszowego Misia” pod hasłem ,,Pierwsza miłość – moja rodzina” odbył się w dniach 25.04, 09.05, 11.05.2022r. Główną ideą tego przedsięwzięcia, organizowanego cyklicznie przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejskie Przedszkole w Bukownie jest odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci: plastycznych, muzycznych, teatralnych; wzbogacanie doświadczeń dzieci w zakresie twórczej działalności artystycznej; promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym; integracja środowisk oświatowo – wychowawczych powiatu olkuskiego. Celem jest również rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności poprzez wielokierunkowe działania twórcze; tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta; uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazanie roli rodziny w życiu każdego człowieka; kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie – rozumienie swoich praw i obowiązków oraz ról innych członków rodziny; kształtowanie więzi emocjonalnej z członkami rodziny poprzez uświadomienie znaczenia takich wartości jak: miłość, życzliwość, opiekuńczość, tolerancja, empatia oraz budzenie u dzieci poczucia więzi rodzinnych w aspektach przynależności regionalnej i narodowej.

W bieżącym roku w Festiwalu wzięło udział 236 uczestników z 14 placówek oświatowych powiatu olkuskiego. Artystyczne zmagania konkursowe odbyły się w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich podczas konkursu plastycznego, konkursu recytatorskiego i piosenki. XIV Powiatowy Festiwal KDDP zakończyła uroczysta Gala Finałowa w dniu 18.05.2022 r.

Honorowy Patronat Osobowy nad Festiwalem sprawowali:

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Burmistrz Miasta Bukowno

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Patronat medialny stanowili:

Redakcją czasopisma ,,Nauczycielka Przedszkola”

Wydawnictwo FORUM MEDIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

wraz z Redakcją czasopisma ,,Wychowanie w Przedszkolu” 
Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA CEBP 24.12 Sp. z o.o. z Krakowa

wraz z Redakcją czasopisma ,,Bliżej Przedszkola”

Wydawnictwo Aksjomat z Krakowa i wraz z Redakcją czasopism dla dzieci

,,Abecadło” i ,,Akademia Malucha”

„Przegląd Olkuski”

,,Głos Bukowna” Miesięcznik informacyjno-kulturalny MOK i UM Bukowna

Koordynatorami Festiwalu byli:

Z ramienia Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie – dyr. Aneta Nielaba i instruktorzy

Iwona Jarno-Kurach, Aleksandra Goc, Katarzyna Tomczyk, Marta Stańczyk-Dyduch i Karolina Pytel.

Z ramienia Miejskiego Przedszkola w Bukownie – dyr. Edyta Skrzyniarz i nauczyciele Ewa Półtorak, Teresa Mynarczyk, Klaudia Imielska i Joanna Gut.

Podczas Finałowej Gali Festiwalu wręczono wszystkim Laureatom trzech konkursów:

Plastycznego, Recytatorskiego i Piosenki tradycyjnie nagrody w postaci pluszowych misiów

i dyplomów. Podczas Finału Laureaci I miejsc w Konkursie Recytatorskim i Piosenki

wystąpili ponownie na scenie, prezentując swoje wiersze i piosenki. 

KONKURS PLASTYCZNY

W konkursie wzięło udział 107 dzieci z 8 placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego.

Jury w składzie: P. Adrianna Marcela – instruktorka plastyk MOK w Sławkowie, P. Iwona Jarno – Kurach instruktor plastyk MOK w Bukownie, P. Aleksandra Goc – instruktor plastyk MOK w Bukownie oceniło:

 • 6 prac plastycznych w kategorii 3-latków;
 • 17 prac plastycznych w kategorii 4-latków;
 • 33 prace plastyczne w kategorii 5-latków;
 • 51 prac w kategorii 6–latków.

KONKURS RECYTATORSKI

W konkursie wzięło udział 69 dzieci z 8 placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego.

Jury konkursu w składzie: P. Urszula Kalecińska – Kucik – poetka Klubu Literackiego ,,Bukowy Liść”, P. Barbara Maj – wieloletni kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie i P. Agnieszka Zub – instruktor MOK w Bukownie i redaktor naczelna ,,Głosu Bukowna” oceniło:

 • 14 recytatorów w kategorii dzieci 3-letnich;

 • 17 recytatorów w kategorii dzieci 4-letnich;

 • 11 recytatorów w kategorii dzieci 5-letnich;

 • 27 recytatorów w kategorii dzieci 6-letnich.

KONKURS PIOSENKI

W konkursie wzięło udział 60 dzieci z 13 placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego.

Jury konkursu, w składzie: P. Magdalena Pędras – wokalistka zespołu MAGIC, P. Regina Ewa Kałuża – nauczyciel języka polskiego i P. Tadeusz Kańczuga – instruktor muzyki MOK w Bukownie oceniło:

 • 10 solistów w kategorii dzieci 3-letnich;

 • 16 solistów w kategorii dzieci 4-letnich;

 • 13 solistów w kategorii dzieci 5-letnich;

 • 21 solistów w kategorii dzieci 6-letnich.

LAUREACI XIV EDYCJI POWIATOWEGO FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ

DLA PRZEDSZKOLAKÓW ,,O PLUSZOWEGO MISIA”

POD HASŁEM ,,PIERWSZA MIŁOŚĆ – MOJA RODZINA” Z NASZEGO PRZEDSZKOLA

KONKURSU PLASTYCZNEGO

II miejsceMaya Psonka w kat. 3-latków, opiekun Dorota Skubis

I miejsceNadia Dąbek w kat. 4-latków, opiekun Joanna Gut

III miejsceAgata Imiołek w kat. 4-latków, opiekun Joanna Gut

II miejsceJulia Stach w kat. 6-latków, opiekun Ewelina Mosur

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

II miejsce – Eliza Pawełczyk za recytację wiersza ,,Mama i tata” w kat.3-latków, opiekun Paulina Rodak

III miejsce – Alicja Czermak za recytację wiersza ,,Moja rodzina” w kat.3-latków, opiekun Paulina Rodak

III miejsce – Maksymilian Misiaszek za recytację wiersza ,,Moja rodzina i ja” w kat. 3-latków, opiekun Dorota Skubis

II miejsce – Joanna Kocjan za recytację wiersza ,,Moja Rodzina” w kat.4-latków, opiekun Ewa Półtorak

III miejsce – Zosia Borkiewicz za recytację wiersza ,,Super rodzice” w kat. 4-latków, opiekun Ewa Półtorak

III miejsce – Ewa Pietraszewska za recytację wiersza ,,Córeczka tatusia” w kat. 4-latków, opiekun Paulina Rodak

II miejsce – Antoni Ślusarczyk za recytację wiersza ,,Dzieci” w kat. 5-latków, opiekun Beata Szotek

III miejsce – Lena Górniak za recytację wiersza ,,Bawię braciszka” w kat. 5-latków, opiekun Beata Szotek

II miejsce – Jan Witek za recytację wiersza ,,Dwa tysiące pytań” w kat. 6-latków, opiekun Ewelina Mosur

KONKURSU PIOSENKI

III miejsce – Wiktoria Oziębło za prezentację piosenki pt.,,Babcia i dziadek” w kat. 3-latków, opiekun Magdalena Olesińska

I miejsce – Michalina Zalewska za prezentację piosenki pt.,,Daj mi rękę tato” w kat. 4-latków, opiekun Ewa Półtorak

III miejsce – Maria Jarosińska za prezentację piosenki pt.,, Kocham cię Ti amo, jet aime” w kat. 4-latków, opiekun Joanna Gut

III miejsce – Jan Witek za prezentację piosenki pt.,,Kocham cię Ti amo, jet aime” w kat. 6-latków, opiekun Ewelina Mosur

Wszystkim Laureatom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów artystycznych, rozwijania pasji i zainteresowań. Życzymy też sobie i wszystkim, aby czas był łaskawy i pozwolił za rok spotkać się z misiem.

Z misiowym pozdrowieniem – Organizatorzy Festiwalu

Ewa Półtorak, Teresa Mynarczyk, Klaudia Imielska, Joanna Gut

Close Menu