Poznajemy pracowników Służby Zdrowia – zajęcie edukacyjne w gr. VI „Pszczółki” – 17.05.2021

Wybór zawodu jest trudnym zadaniem dla młodego człowieka, jednak pasje rozwijają się już od dzieciństwa, jeśli tylko są ku temu warunki. Rozwój zainteresowań również wpływa na kształtowanie się tego procesu. Przedszkole jest jedną z placówek, która ma za zadanie wprowadzić przedszkolaków w preorientację zawodów. Poprzez zajęcia edukacyjne oraz zabawy, nasi najmłodsi mają możliwość zapoznania się z różnymi profesjami oraz obowiązkami z nimi związanymi. Tym razem nasza grupa zapoznała się z zawodem lekarza, pielęgniarki i ratownika medycznego.

W dniu 17 maja odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Służba zdrowia”, których celem było poznanie pracy lekarza, pediatry, okulisty, dentysty, laryngologa, pielęgniarki i ratownika medycznego na podstawie zagadek, wiersza pt. „Zostanę pielęgniarką”, rozmowy oraz zabawy dydaktycznej. Oprócz tego nasze dzieci świetnie bawiły się podczas zabawy muzyczno-ruchowej i sensorycznej „Pojazd uprzywilejowany”, była ona połączona z ćwiczeniem ortofonicznym. Wszystkie zabawy miały główne założenie, mianowicie rozwój wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu. W trakcie zajęć odbyła się również krótka prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia placówek i pracowników służby zdrowia. Podczas prezentowania nauczyciel poszerzał wiedzę na temat wyżej wymienionych zawodów, a poza tym zadawał pytania dotyczące głównego zagadnienia zajęć. Dzięki temu, przedszkolaki mogli swobodnie wypowiedzieć się i podzielić swoją wiedzą, a także nabrać poczucia pewności siebie podczas dyskusji w grupie. Na zakończenie, każdy z nich mógł wziąć udział w zabawie dydaktycznej, gdzie samodzielnie ułożył obrazek przedstawiający przedmiot związany z pracą medyków.

To była bardzo istotna lekcja dla naszej grupy. Te zajęcia z całą pewnością wzbogaciły wiedzę dzieci o nowe zawody, które są bardzo istotne, trudne i potrzebne w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w czasach obecnej pandemii. Przy okazji, wszyscy chcemy podziękować Pani Wicedyrektor za wizytę na naszych dzisiejszych zajęciach.

Edyta Czarnota

 

Close Menu