,,Przedszkolaki poznają drogowe znaki” w grupie „Koniczynek” – 10.09.2021

10 września, w piątek, w grupie „Koniczynek” odbyły się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne pt.  „Przedszkolaki poznają drogowe znaki” w ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczny przedszkolak- w przedszkolu, w domu i na ulicy”. W okresie przedszkolnym dzieci mają niezwykle chłonne umysły, jest to najlepszy okres do przyswojenia sobie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem podjętych działań było kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze, poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych, poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania, radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. „Koniczynki” na wstępie wysłuchały opowiadania I. Salach pt. „Przygoda na ulicy”, mające na celu  zwrócić uwagę dzieci na przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze i unikanie zagrożeń. Ponadto dzieci poznały rolę policjanta jako osoby, do której można się zwrócić w niebezpiecznej sytuacji oraz utrwaliły znajomość własnego adresu. Zwrócono uwagę przedszkolaków na odblaski, które zdecydowanie poprawiają widoczność. Posiadanie jakiegokolwiek elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. Kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie, czy nawet życie. W trakcie zabawy dydaktycznej, dzieci poznały znaki drogowe. Koniczynki już wiedzą, iż znaki dzielimy na ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne, a wszystkie znaki pełnią ważną role w zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec zajęć „Koniczynki” wykonały wspólnie plakat „Przedszkolaki znają drogowe znaki”, samodzielnie wybierały i kolorowały znaki wg wzoru, wycinały i przyklejały. Aby utrwalić zdobytą wiedzę podczas zajęć dydaktycznych, „Koniczynki” odbyły spacer ulicami Bukowna, dzieci wyszukiwały i rozpoznawały znaki, uczyły się w praktyce bezpiecznego przejścia po pasach, stosując zasadę „popatrz w lewo, popatrz w prawo i jeszcze raz w lewo, możesz przejść, jeśli droga jest wolna”. Mam nadzieję, że zdobyta w ten sposób wiedza przyczyni się do wyrobienia nawyków prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym jako pieszy oraz wykształtuje odpowiedzialną postawę uczestnika ruchu drogowego.

Ewelina Mosur

10

Ewelina Mosur

Close Menu