Kolejny rok szkolny przedszkolnej akcji zbiórki zużytych baterii za nami…

Szanowni Rodzice i opiekunowie przedszkolaków!

Kończący się rok szkolny 2020/2021 to tradycyjnie kolejna edycja ogólnopolskiego Programu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Od dnia 18.11.2007 r. nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Organizacji Odzysku S.A. REBA z Warszawy związanej z selektywną zbiórką zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Firma ta już 10 rok gromadzi i odzyskuje zużyte baterie, akumulatory oraz prowadzi edukację ekologiczną.

Świadomość wagi problemu dla każdego z nas ma fakt, w jakim środowisku żyjemy. Wszyscy ponosimy cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii. Baterie trafiające na składowisko odpadów lub wyrzucane w sposób niekontrolowany stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska. Substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka.

Mamy wielką nadzieję, że przy dalszej owocnej współpracy z Rodzicami i opiekunami naszych przedszkolaków oraz środowiskiem lokalnym przyczynimy się w pewnym stopniu do ochrony przyrody naszego terenu, skutecznie ograniczając masę odpadów niebezpiecznych, deponowanych na wysypiskach odpadów komunalnych.

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuowaliśmy w przedszkolu macierzystym i w Oddziale przy ul. Sławkowskiej akcję ekologiczną zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, organizowaną przez REBA Organizacją Odzysku S.A. z Warszawy i GP Battery (Poland) Sp. z o. o. , a zarazem uczestniczyliśmy w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Edukujemy – Pomagamy”.

Nasze przedszkole brało udział w grupie konkursowej: POMAGAMY, wspierając działalność fundacji dobroczynnej. W grupie POMAGAMY nasza społeczność przedszkolna jako wolontariusze mogła wesprzeć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

W roku szkolnym 2020/2021 przekazaliśmy Organizacji REBA S.A. 60 kg zużytych baterii. Przyczyniliśmy się do zakupu pieca grzewczego wraz z instalacją, który zapewni ciepło w budynku OSW, gdzie obecnie mieszkają uczniowie Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

W imieniu Zespołu REBA o.o. S.A. i koordynatorów akcji dziękujemy Rodzicom, personelowi przedszkola za dotychczasowe zaangażowanie i ponawiamy prośbę o kontynuację dotychczasowej owocnej współpracy.

Pamiętaj, nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza na śmieci!

W dalszym ciągu zapraszamy Rodziców i opiekunów przedszkolaków do aktywnego udziału w tej akcji. LICZYMY NA PAŃSTWA POMOC! Dziękujemy za dotychczasową współpracę w pozyskiwaniu zużytych baterii. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę z Państwem w ty zakresie. Życzymy sobie coraz lepszych efektów zbiórki baterii w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Pamiętajmy, od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci, lecz do specjalnie oznakowanego pojemnika przy wejściu głównym do naszego macierzystego i filialnego przedszkola.

DZIĘKUJEMY 🙂

Koordynatorki akcji w przedszkolu:
ul. Niepodległości – Małgorzata Szkop, Ewelina Mosur
ul. Sławkowska – Ewa Supernak, Tatiana Pośpiech

Close Menu