Spotkanie grupy V ,,Serduszka oraz grupy VI ,,Skrzaty” z leśnikiem – 22.10.2021r.

“Uczmy miłości do przyrody
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły”

– tak pisała Hanna Zdzitowiecka. Treści przyrodnicze w wychowaniu dzieci mają ogromne znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Ciekawie przekazane informacje dotyczące natury oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych najmłodszych, jednocześnie uczą ich odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Podczas realizacji tematu kompleksowego pt. „Jesienią w lesie” w grupie IV „Skrzaty” i w grupie V „Serduszka” zaplanowane zostało spotkanie z leśnikiem. W dniu 22.10.2021 grupy udały się na wycieczkę do pobliskiego lasku. Tam odbyło się spotkanie z leśnikami Nadleśnictwa Chrzanów. Przedszkolaków odwiedzili strażnicy leśni: pan Sebastian Gruszka oraz pan Marek Bator. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcenie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Goście zainteresowali dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy.

Leśnicy bardzo ciekawie opowiadali o lesie, przedstawili plansze z rożnymi gatunkami drzew, zwierząt. Nie zabrakło też ciekawostek dotyczących lasu. Przedszkolaki dowiedziały się, że drzewa są domami zwierząt, których nie wolno niszczyć.  W trakcie spotkania leśnicy zadawali dzieciom różne pytania. „Skrzaty” i „Serduszka” świetnie sobie z nimi poradziły. Nasze przedszkolaki wiedziały, że do lasu chodzi się na wycieczki, że nie wolno tu wyrzucać śmieci, rozpoznawały zwierzęta leśne z ilustracji co oznacza, że obserwują zwierzęta i interesują się otaczającą nas przyrodą. Leśnicy nawiązali do akcji zbierania kasztanów i żołędzi na pokarm dla zwierząt leśnych zimą, w której jako przedszkole uczestniczymy.

Były też opowieści o mieszkańcach lasu. Dzieci z zaciekawieniem słuchały ciekawostek dotyczących życia bobra, zająca, niedźwiedzia, jelenia, sarny. Leśnicy opowiadając prezentowali wygląd zwierząt na planszy. Nie zabrakło opowieści na temat zawodu leśniczego.

Leśnicy zwrócili też uwagę na sadzenie lasu, sadzenie młodych drzewek, co jest międzynarodową już akcją, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja ta nosi nazwę Dnia Drzewa i przypada na 10 października.

Opowieści leśników były przeplatane zabawami ruchowymi. A ponieważ pogoda dopisała, świeciło pięknie słoneczko, a jesienny las mienił się kolorami, pobiegaliśmy troszkę na świeżym powietrzu, pokręciliśmy się jak spadające na wietrze listka i troszkę poszeleściliśmy – i werbalnie, i ruchowo. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wszystkich ciekawostek, a na zakończenie spotkania otrzymały drobne upominki – zakładki z ilustracjami leśnych zwierzątek. Przedszkolaki podziękowały leśnikom za wizytę wręczając przygotowany dyplom. Było też wspólne pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą przedszkolaków.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym Gościom za wspaniałe zajęcie edukacyjne.

Joanna Gut, Ewa Półtorak

Close Menu