Spotkanie przedszkolaków z górnikiem z okazji Barbórki – 04.12.2019

,,Życzenia  dla górników”

Drodzy górnicy w dniu Waszego święta.
Każdy Polak docenia Wasz trud i o Was pamięta.
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
Bądźcie zdrowi, niech w sercach Waszych zawsze radość gości.
Jak nakazuje zwyczaj i tradycja stara,
Niech Was strzeże w każdym dniu Święta Barbara.
Przedszkolaki Wam życzą szczęścia na każdym kroku,
Dzisiaj, jutro i w każdym następnym roku.

Takie właśnie życzenia usłyszał szanowny gość, który odwiedził nasze przedszkole w dniu 4 grudnia, w barbórkowe Święto Wszystkich Górników. Obchody święta górników na stałe wpisały się w kalendarium przedszkolne, od lat bowiem tradycje górnicze silnie wiążą się z regionem Bukowna i okolic, są żywą historią wielu tutejszych rodzin. Nasze przedszkolaki pamiętają o Barbórce, każdego roku odwiedzają górników w Zakładach Górniczo – Hutniczych ,,Bolesław” składając im życzenia, zapraszają na spotkania do przedszkola a także do grup. W tym roku przedszkolne progi zaszczycił swoją obecnością górnik Pan Ryszard Wadowski.

Spotkanie przebiegło w dwóch etapach. Jako pierwsze w spotkaniu wzięły udział maluszki i młodsze średniaki z grup: Kwiatuszków, Biedronek, Koniczynek i Pszczółek. Nasz gość w bardzo przystępny sposób opowiedział dzieciom o zawodzie górnika, o ciężkiej pracy w kopalni i o historii powstania węgla. Wszystkie przekazywane informacje zostały  zobrazowane za pośrednictwem multimedialnej prezentacji pt. ,,Praca górników w kopalni” i plansz dydaktycznych. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem oglądały górnicze akcesoria i kopaliny przyniesione przez gościa. Na zakończenie zaśpiewały piosenkę, podziękowały za spotkanie, po czym każda grupa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z górnikiem.

W następnej, drugiej części spotkania wzięły udział dzieci 5 i 6 letnie z grup: Misiów, Witaminek, Żabek, Motylków i Skrzatów. Z uwagi na większe możliwości percepcyjno – analityczne starszaków, gość przekazał dzieciom bardziej złożone wiadomości i ciekawostki o zawodzie górnika, o symbolach stanu górniczego, o wyglądzie stroju galowego, o ubiorze roboczym i niezbędnym wyposażeniu górników pod ziemią i maszynach górniczych,  o znaczeniu i przydatności zawodu górnika dla ogółu społeczeństwa. Starszaki dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa zagrażają górnikom podczas pracy pod ziemią, jakie są rodzajach kopalń i kopalin w nich wydobywanych i co najważniejsze – jakie jest przeznaczenie i do czego jest wykorzystywany węgiel kamienny wydobywany w kopalniach. Nie obyło się bez prastarych wierzeń i tradycji górniczych – dzieci poznały legendy o Skarbniku – duchu kopalni i o Świętej Barbarze – patronce wszystkich górników, dowiedziały się na czym polega tradycja pasowania na górnika i jak obchodzi się Barbórkę na Śląsku. Wszystkie powyższe informacje były wzbogacone obrazem za pośrednictwem multimedialnych prezentacji , rekwizytów, sprzętu górniczego, przykładów kopalin i plansz dydaktycznych. Przerywnikiem pomiędzy kolejnymi działaniami dzieci była zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence ,,Idzie górnik drogą”. Spotkanie z górnikiem zakończył Quiz tematyczny podczas, którego dzieci miały możliwość popisania się zdobytą wiedzą na temat górnictwa i stanu górniczego. Oczywiści poziom wiedzy prezentowany przez przedszkolaków okazał się doskonały, dzieci odpowiedziały bezbłędnie na wszystkie pytania. Na koniec delegacja przedszkolaków wręczyła Panu Ryszardowi kwiaty, Podziękowanie za spotkanie i upominek w postaci rysunku, jako dedykację z okazji Barbórki wszystkie dzieci zaśpiewały 100 lat i piosenkę pt. ,,Czarny ma mundur”. Spotkanie zakończyły wspólne z górnikiem zdjęcia do przedszkolnej kroniki.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i życzliwej atmosferze. Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za przybycie do nas i już dzisiaj zapraszamy do naszego przedszkola w przyszłym roku.

Organizatorki spotkania: Małgorzata Szkop i Ewa Półtorak

Close Menu