SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 07- 11.03.2022 r.

Program CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS realizowany jest od 2008 roku. W naszym przedszkolu realizowany jest głównie w grupach dzieci starszych pod kierunkiem wychowawców.
Główny cel programu to zwiększenie wiedzy w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Cele programu:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Program ma za zadanie:

1.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2.Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3.Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4.Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5.Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Od 07.03.22r do 11.03.22r. w realizowano program ,,Czyste powietrze wokół nas”.
W programie brały udział 3 grupy przedszkolne: Pszczółki”, „Koniczynki” i „Żabki”.

Realizacja program została podzielona na pięć zajęć warsztatowych:

I. Wycieczka- przedszkolaki udały się na wycieczkę po najbliższej okolicy. Dzieci odbyły wycieczki po osiedlu domów jednorodzinnych i ulicą Kolejową w kierunku ZGH Bolesław . Celem wycieczek było zwrócenie uwagi dzieci na źródła dymów oraz miejsca skąd mogą się wydobywać. Dzieci zwracały też uwagę na kolor dymów. 

II. Co i dlaczego dymi?

Kolejne zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Podczas tych zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt; „Dymy” , „Smok czy smog” . Prezentacje uświadomiły dzieciom co to jest „smog”, jakie czynniki sprzyjają powstawaniu smogu / zanieczyszczenie powietrza wywołane działalnością człowieka, znaczne zamglenie, brak wiatru – „cisza wiatrowa”/. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem” .

 III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Podczas realizacji tego tematu została wzbogacona wiedza na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzieci próbowały udzielić odpowiedzi na zadane pytanie – Jak mogą czuć się osoby , gdy ktoś obok nich pali papierosy ? Zapoznały się także z maskotką „ Dinkiem ”
a następnie wykonały portret ,,Dinusia” w formacie A4 . Poznały nową piosenkę o Dinusiu.

IV. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Dzieci poznały historie Dinusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Opowiadanie sprowokowało do udzielania wypowiedzi na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Przedszkolaki wykonały też odznaki „Nie pal przy mnie, proszę”. W ten sposób kształcono umiejętność przyjęcia odpowiedniej postawy w sytuacji w których dorośli palą papierosy. Przeprowadzona rozmowa z dziećmi na w/w miała na celu radzenie sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy

V. Jak unikać dymu tytoniowego?

W piątym dniu poszerzaliśmy wiedzę dzieci n/t szkodliwości palenia tytoniu z wykorzystaniem ilustracji. Z zastosowaniem wyrazów do globalnego czytania – układano w zespołach puzzle ze schematem ciała człowieka, dobierano podpisy do części ciała, na które ujemnie wpływa nikotyna: ,,płuca, serce, gardło, nos, oczy, mózg, żołądek”, zwracając jednocześnie uwagę na negatywne cechy palacza (żółte zęby, paznokcie, słabe włosy, zniszczona cera, nieprzyjemny zapach, nieświeży oddech). Dodatkowo na zajęciach plastycznych wykonano pracę pt: „Stwór papieros”- przestawiającą papierosa jako stwora odstraszającego wyglądem i zniechęcającego do palenia tytoniu.

Podsumowanie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. W wyniku tych zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu z papierosa.
Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych .

Realizatorzy programu; Teresa Mynarczyk, Edyta Czarnota, Ewelina Mosur

Galeria grupy VIII ,,Pszczółek”

Galeria grupy IX ,,Koniczynek”

Galeria grupy X ,,Żabek”

Close Menu