Światowy Dzień Drzewa w grupie VI ,,Kwiatuszki” – 11.10.2021r.

Inicjatorem Dnia Drzewa był Amerykanin Julius Sterling Morton,  znawca i miłośnik przyrody. W 1872 r., zwrócił się z apelem do rodaków by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Argumentował, iż „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea jego spotkała się z szerokim odzewem nie tylko w USA. Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku.  W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r.

W dniu 10 października w ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej . Jednym z głównych celów w naszym przedszkolu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej oraz dostrzeganie współzależności między człowiekiem a środowiskiem.

Stąd też grupa  „Kwiatuszki”  10 października  w dniu Światowego Dnia Drzewa brała udział w ciekawych zajęciach wychowawczo- dydaktycznych. Głównymi celami tych zajęć było:
– poznanie przez dzieci roli drzew w przyrodzie i znaczenia dla człowieka i zwierząt
– kształtowanie więzi z przyrodą
– rozumienie konieczności ochrony przyrody

Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki nt. pożytecznej roli drzew w życiu człowieka, a także zwierząt. Dzieci oglądały albumy oraz książki z ilustracjami drzew.

Następna część zajęć odbyła się na powietrzu w pobliskim lesie. Dzieci rozpoznawały różne drzewa m.in.: sosna, brzoza, kasztanowiec, klon, dąb. Następnie rozpoczęła się zabawa.

  1. Zab. dydaktyczno- badawcza „Drzewo-mój przyjaciel”

Każde z dzieci szukało swojego przyjaciela- drzewa. Zapoznawało się  z nim za pomocą dotyku, węchu i wzroku (dzieci dotykały, wąchały korę i liście, określały kolory). Dzieci wypowiadały się na temat wyglądu swojego przyjaciela.

  1. Zab. ruchowa kształtująca orientację w przestrzeni.

Dzieci poruszały się wg poleceń nauczyciela:
– stań przed drzewem
– schowaj się za drzewo
– przykucnij przed drzewem
– stań między dwoma drzewami
Dalsza część zajęć odbyła się w sali grupowej.

  1. Analiza słuchowa wyrazów „las” , „listek”– dzieci dokonywały analizy sylabowej wyrazów, wyodrębniały głoski w nagłosie, wygłosie; przeliczały głoski i sylaby.
  2. „Dzieci i drzewa” – zabawa ruchowa z elementem biegu; dzieci łączą się w pary, jedno dziecko jest drzewem (stoi nieruchomo), drugie biega; na hasło: „chroń drzewo”- dziecko obejmuje rękami drzewo. Potem następuje zamiana ról.
  3. Zab. „Taniec liści”- ćwiczenia twórcze z wykorzystaniem liści.

Dzieci przy muzyce klasycznej “Cztery pory roku – Jesień” Antonio Vivaldiego- poruszały się dowolnie oraz zgodnie z poleceniem nauczyciela: trzymały listek w jednej dłoni, przekładały do drugiej, unosiły do góry-na dół, dmuchały na listek lekko-mocno, tańczyły z listkiem wokół własnej osi itp. Na koniec zajęć dzieci wykonały zbiorową pracę plastyczną „Jesienny listek”- ozdabiając obrazek konturowy kolorowym papierem.

Beata Szotek

 

Close Menu