,,Światowy Dzień Wody” w grupie XI ,,Żabek” i grupie XII ,,Biedronek”– 22.03.2021

Dnia 22.03.2021 r. grupa XI ,,Żabki” oraz grupa XII ,,Biedronki” uczestniczyły w obchodach ,,Światowego Dnia Wody”. Organizatorem tego dnia było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Olkusza. Tegoroczne  zajęcia przebiegały pod hasłem ,,Przyjaciele Kropelki Ambrelki”. Udział w nich miał uświadomić dzieciom, jak ogromny jest wpływ człowieka na środowisko naturalne, zwłaszcza na zasoby wodne oraz rozbudzić wśród najmłodszych poczucie odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej na Ziemi. Zajecia przybliżyły także wiedzę na temat znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Na tę okoliczność dzieci przyszły ubrane na niebiesko, zamieniając się tym samym w ,,kropelki wody”. Na początku obejrzały bajkę edukacyjną pt.: „O kropelce Ambrelce”, której celem było ukazanie działań człowieka na zanieczyszczanie zasobów wodnych i środowiska. ,,Biedronki” szukały różnic na obrazkach tak, aby pomoc Kropelce Ambrelce oczyścić wodę, a ,,Żabki” kolorowały kropelkę wody zgodnie z graficznym kodem, wszystko po to, żeby unieszkodliwić strasznego potwora Śmieciomóra. Na zajęciach nie zabrakło również doświadczeń i eksperymentów z wodą. Dzieci badały, co się w wodzie rozpuszcza, a co nie. Zastanawiały się nad odpowiedzią na pytanie: W jaki sposób temperatura wody wpływa na rozpuszczanie się niektórych substancji? Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych: ,,Królestwo suszy”, ,,Szepty – Krzyki”, powtarzając magiczne zaklęcie: ,,Czary mary, wietrze wiej niechaj smogu będzie mniej”. Bawiły się także w zabawach matematycznych tj.: przeliczanie kropelek czy układanie rytmów. Na zakończenie zajęć dzieci zostały poczęstowane niegazowaną wodą mineralną.

Mamy nadzieję, że wiedza, jaką zdobyli nasi najmłodsi, pozwoli im zrozumieć potrzebę oszczędzania wody i zachęci  do oszczędnego jej gospodarowania.

Ewa Supernak, Tatiana Pośpiech

Close Menu