Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informujemy, że większością głosów rodziców została wybrana oferta ubezpieczeniowa firmy ERGO HESTIA wariant rozszerzony.

Jednorazowa opłata wynosi 37 zł.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 10.09.2019 r do 09.09.2020 r. i jest ważne tylko w przypadku uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola. Jeżeli dziecko zostanie przepisane do innego przedszkola ubezpieczenie wygasa.

Close Menu