Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W dniu 10.09.2020 r. na zebraniu Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie została podjęta decyzja o wyborze oferty dobrowolnego grupowego ubezpieczenia NNW dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Ofertą Ubezpieczenia NNW w HESTIA BIZNES wraz z załącznikami, zamieszczoną poniżej.

Szczegółowych informacji na temat warunków ubezpieczenia udziela Pani Monika Imiołek, tel. 606-116-725, e-mail: imiolek.monika@gmail.com, która została wyznaczona jako przedstawiciel rodziców do koordynowania spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem NNW.

Każdy rodzic, który będzie chciał ubezpieczyć dziecko w dobrowolnym grupowym ubezpieczeniu NNW powinien:

1. Zapoznać się z ofertą ubezpieczenia.

2. Dokonać do dnia 30 września 2020 r.  jednorazowej wpłaty 36 zł na specjalnie utworzone  konto przeznaczone do wpłat na ubezpieczenie.

3. Numer konta bankowego  58 1050 1618 1000 0097 3333 8330

4. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz adres mailowy rodzica, na jaki ma zostać wysłane zaświadczenie (potwierdzenie)  o ubezpieczeniu dziecka.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Agnieszka Mól

DO POBRANIA:

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2020/2021

Załączniki do oferty ubezpieczenia NNW

 

     

                    

 

Close Menu