Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Większością głosów rad grupowych Rady Rodziców została wybrana oferta dobrowolnego  grupowego ubezpieczenia NNW ERGO HESTIA BIZNES. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Ofertą Ubezpieczenia NNW w HESTIA BIZNES wraz z załącznikami, zamieszczoną poniżej.

Szczegółowych informacji na temat warunków ubezpieczenia udziela Pani Monika Imiołek, tel. 606-116-725, e-mail: imiolek.monika@gmail.com, która została wyznaczona jako przedstawiciel rodziców do koordynowania spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem NNW.

Każdy rodzic, który będzie chciał ubezpieczyć dziecko w dobrowolnym grupowym ubezpieczeniu NNW powinien:

1. Zapoznać się z ofertą ubezpieczenia.

2. Dokonać do dnia 5 października 2021  r.  jednorazowej wpłaty 40 zł na specjalnie utworzone  konto przeznaczone do wpłat na ubezpieczenie.

3. Numer konta bankowego 61 1050 1618 1000 0097 4301 3444

4. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza oraz adres mailowy rodzica, na jaki ma zostać wysłane zaświadczenie (potwierdzenie)  o ubezpieczeniu dziecka.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola w Bukownie
Agnieszka Mól

DO POBRANIA:

OFERTA UBEZPIECZENIA NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2020/2021

Załączniki do oferty ubezpieczenia NNW

     

                    

 

Close Menu