Udział grupy III ,,Serduszka” w Konkursie GUS nt. „Moja Gmina w cyferkach – 25.06.2021”

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie zorganizował konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami były placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu było zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami związanymi z ludnością w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni.

Zadaniem konkursowym było ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę związaną z ludnością, rodziną, spisem powszechnym, lokalną społecznością i tradycjami regionalnymi,  a następnie nagranie jego wykonania i przesłanie filmu do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 11 czerwca 2021 r. Prace zgłaszane na konkurs oceniane były w dwóch grupach wieku wychowanków: grupa I: 3-latki i 4-latki, grupa II: 5-latki i zerówka.

Grupa III „Serduszek” starannie przygotowała się do konkursu. Ułożyliśmy wiersz pt. „Cyf(e)r(k)owe Bukowno” i wspólnie go zarecytowaliśmy. Ale nie na tym koniec! Do każdej zwrotki stworzyliśmy skromną, choć wymowną inscenizację, ściśle łączącą się z naszym miastem i jego rodzimymi tradycjami. Choć nie dostrzeżono nas w konkursie i nasz filmik nie zajął żadnego wyróżniającego miejsca, wierzymy, że Wy przyjmiecie go ciepło. Dzisiaj dla Was go przesyłamy!

To link do naszego nagrania: https://youtu.be/RvHYTgQGDUQ

„Cyf(e)r(k)owe Bukowno” Joanna Gut

Dziś w Bukownie Narodowy Spis Ludności,
nikt już nie ma wątpliwości.
Każdy spisać tu się ma,
tym właściwy przykład da.

Dzisiaj zliczyć dajesz się,
bo przykładem świecić chcesz.
By z diabłami nie harcować,
w Diablej Górze nie nocować.

Babcia, dziadek, mama, tata,
ciotka, siostra, żona brata –
tutaj każdy miejsce  zna.
Liczy się każdy: raz i dwa, raz i dwa.

Kiedyś mieszkańców dziesiątki, dzisiaj tysiące,
bo Bukowno, to miasto się zmieniające.
Jeśli mieszkać i rozwijać się nadal tu chcesz,
musisz wiedzieć: kto, co, ile i gdzie.

Byś nie poszedł z miasta „goły”,
i nie pływał w wodach Sztoły,
by bukowieńskie szczyty zdobywać,
trzeba czasem numerkiem bywać.

Joanna Gut

Close Menu