Udział grupy VII Skrzaty w akcji Sprzątanie Świata – 21.09.2018

W dniu 21.09.2018 r. wszystkie przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata 2018 pod hasłem Akcja – Segregacja, związanej z segregacją odpadów, której organizatorem jest Fundacja ,,Nasza Ziemia”.

W ,,Sprzątaniu Świata” miały swój udział również Skrzaty – sześciolatki z grupy VII. Dzieci z ogromnym zapałem i zaangażowanie zbierały i segregowały śmieci rozrzucone w otoczeniu przedszkola. Dla dzieci przedszkolnych akcja sama w sobie stanowi praktyczne zajęcie wychowawczo-dydaktyczne, którego głównym celem jest:  kształtowanie postaw proekologicznych; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze oraz przyswajanie elementarnej wiedzy na temat ochrony przyrody. Poprzez udział w tegorocznej Akcji Sprzątania Świata  Skrzaty jeszcze lepiej  rozumieją konieczność i znaczenie segregowania odpadów, wiedzą że zasoby naturalne naszego globu ulegają wyczerpaniu oraz to, że jakość życia na Ziemi zależy w głównej mierze od nas samych.

Ewa Półtorak

Close Menu