Uroczystość pożegnania Absolwentów przedszkola – 24.06.2021

„Tak w przedszkolu było miło, tyle czasu się tu było.
Dziś żegnamy swe przedszkole, bo czas myśleć już o szkole”.

Uroczystości w przedszkolu stanowią ważny czynnik w wychowaniu, dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Zakończenie dzieci w przedszkolu ma charakter podsumowania całorocznej pracy placówki, wychowankowie prezentują przed szerokim gronem publiczności swoje umiejętności, zdolności i talenty.

W dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:00 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie odbyła się jakże ważna uroczystość „POŻEGNANIE STARSZAKÓW”. Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Pani Dyrektor Edyty Skrzyniarz, która powitała zaproszonych gości: Burmistrza Miasta P. Mirosława Gajdziszewskiego, Zastępcę Burmistrza P. Marcina Cockiewicza, Skarbnika Miasta P. Joannę Szotek, Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej P. Tomasza Furgalińskiego, Prezesa ZNP – Oddział Bukowno P. Beatę Nowakowską oraz rodziców naszych Absolwentów.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu nawiązała do wspólnie spędzonych lat w przedszkolu naszych absolwentów. Podkreśliłatakże fakt, że mimo tak trudnego roku ze względu na pandemię udało się nam przygotować przedszkolaków do rozpoczęcia nowego etapu  życia – podjęcia nauki w szkole. Tradycyjne honorowe podziękowania trafiło do rodziców dzieci, którzy swoim zaangażowaniem znacząco wpłynęli na jakość przedszkola. Podziękowania za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój przedszkola otrzymała również P. Małgorzata Szkop, która podjęła decyzję o zakończeniu sprawowania funkcji wicedyrektora naszego przedszkola.
Według tradycji sześciolatki uroczyście pożegnały przedszkole prezentując się w doniosłym polonezie. Nie zabrakło też słów wdzięczności za trud, opiekę dla wychowawców i opiekunów w recytowanych przez nich wierszach i piosence.  Na koniec podziękowania na ręce – Pani Dyrektor złożyła Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz władze Miasta.

Szkoła to dla naszych Absolwentów wyzwanie, w którym będą mogli doskonalić swoje wiadomości i umiejętności. Tam poznają nowych przyjaciół i nauczycieli. Jesteśmy z Was bardzo dumni i pewni, że poradzicie sobie na nowej drodze obowiązków szkolnych. Życzymy Wam wielu sukcesów i spełnienia marzeń, abyście byli dumą dla rodziców i przykładem dla innych dzieci. Życzymy wam słonecznych, bezpiecznych i radosnych wakacji.

Teresa Mynarczyk, Magdalena Olesińska, Dorota Skubis

Close Menu