WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Z zapasem sił i bagażem wakacyjnych przeżyć i masą ciekawych pomysłów ruszamy do pracy. Szczególnie ciepło witamy dzieci i Rodziców po raz pierwszy przybywających do naszego przedszkola.

Jesteśmy przekonani, że trudne chwile rozstania i minuty wypełnione tęsknotą szybko ustąpią miejsca radosnej zabawie.

Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy w ciągu całego roku samych pogodnych dni, nowych przyjaźni oraz radości we wspólnej  zabawie.

Rodziców zapraszamy do współpracy i zaangażowania w życie przedszkola. My ze swojej strony zadbamy i dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony w przedszkolu był bezpieczny i służył rozwojowi każdego przedszkolaka.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z prezentacją, zawierającą ogólne informacje dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.

PREZENTACJA

Informujemy Rodziców, że od 1 września 2021 r. dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa. Nadal obowiązuje zmieniona organizacja pracy przedszkola oraz rygor sanitarny narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego Wytycznymi przeciwepidemicznymi z dnia 19 listopada 2020 r. (V aktualizacja).

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

Prosimy również Rodziców i opiekunów przedszkolaków o zapoznanie się z ,,Procedurą Bezpieczeństwa Nr 1/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującą w Miejskim Przedszkolu w Bukownie przy ul. Niepodległości 11oraz załącznikami.

Rodzic przyprowadzający w danym roku szkolnym po raz pierwszy dziecko do przedszkola zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć do wychowawcy następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 do Procedury Nr 1/2021 – Kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna dla rodziców dziecka zapisanego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 2 do Procedury Nr 1/2021 – Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Bukownie o zapoznaniu się z informacją o ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 3 do Procedury Nr 1/2021 – Zgoda rodziców /opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola w Bukownie

Close Menu