Zajęcie czytelnicze w MBP grupy V ,,Misiów” – 10.02.2020

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bukownie grupa V „Misie” 10.02.2020 wzięła udział w zajęciach o tematyce „Historia kołem się toczy” prowadzonym przez panie bibliotekarki w ramach projektu „Para – buch! Książka w ruch!” Panie w bardzo ciekawy sposób przedstawiły historię jak powstało pierwsze koło i do czego służyło przez wiele lat. Wspólnie z dziećmi omawialiśmy jak ważną rolę w życiu codziennym człowieka pełni koło. Panie przedstawiły również bardzo interesujące pozycje książkowe dla dzieci, dzięki którym przedszkolaki miały okazję zapoznać się z powyższą tematyką, wzbogacając swoją wiedzę. Dzięki ciekawym zajęciom w bibliotece dzieci utrwalają nawyk kontaktu z książką, uczą się szacunku do książek, wzbogacają swoje słownictwo oraz rozwijają swoją wyobraźnię. Uczą się również zasad zachowania się w bibliotece. Panie na koniec zaprosiły wszystkie dzieci, aby odwiedziły bibliotekę wraz ze swoimi rodzicami. Dla chętnych dzieci, które zapiszą się do biblioteki i będą jej czytelnikami czeka miła niespodzianka.

Bardzo dziękuję za tak atrakcyjne i wyczerpujące zajęcia.

Dorota Skubis

Dodaj komentarz

Close Menu