ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 OD 18 LUTEGO DO 15 MARCA 2019

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BUKOWNIE
OGŁASZA
 OD 18 LUTEGO DO 15 MARCA 2019 r.
NABÓR DZIECI OD 3 DO 6 lat
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NASZE PRZEDSZKOLE:
– to przedszkole artystyczne, rozwijające talenty wychowanków, a jednocześnie promujące zdrowy styl życia poprzez szerzenie wiedzy i podejmowanie działań dla zdrowia i bezpieczeństwa;
– jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby przedszkolaków, ich rodziców i środowiska lokalnego;
– tworzy jak najlepsze warunki do bezpiecznej, radosnej i wielostrostronnej zabawy;
– zapewnia troskliwą opiekę wykwalifikowanego personelu w atmosferze szacunku i akceptacji;
– stwarza dzieciom optymalne warunki wielokierunkowego rozwoju;
– gwarantuje dogodne godziny otwarcia od 6:00 – 16:00;
– oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci 5-6 letnich: zajęcia taneczne, terapia logopedyczna.
Język angielski i religia w ramach realizacji podstawy programowej wych. przedszkolnego.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie
Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola przy ul. Niepodległości 11 

Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola przy ul. Sławkowskiej 133
wraz z ew. załącznikami m.in.:  załącznik 1  załącznik 2,
które dostępne są po kliknięciu w odnośnik oraz w Administracji Miejskiego Przedszkola w Bukownie
przy ul. Niepodległości 11, tel.32/642-20-80
w Oddziale ul. Sławkowska 133, tel.32/642-15-79.

Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe Burmistrz Miasta Bukowno informuje o terminach naboru i kryteriach branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w naborze do Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

UCHWAŁA NR XXXIX/272/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: okreslenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Close Menu