Zapraszamy do udziału w II edycji projektu „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych 2020 r.”

Zapraszamy do udziału w II edycji projektu pn. „Każde dziecko ma talent. Rozwój kompetencji kulturalnych 2020 r.”.  Można wziąć udział w twórczo-szkoleniowych malarskich warsztatach on-line z Artystą  pn. „Małopolska natura i dziedzictwo w obrazach”.
Projekt objęła honorowym patronatem Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kazde-dziecko-ma-talent-1

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do rozwijania potencjału, wiedzy, talentów i aktywności twórczej dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności poprzez dostępność do edukacji i kultury w ramach edukacji pozaszkolnej prowadzonej drogą on-line w formie warsztatów przez dzieci i młodzież z Małopolski.

Dla uczestników, to przygoda z profesjonalnym malarstwem, podczas której rozwijają swoją twórczą wyobraźnię, czując się jak prawdziwi artyści.

Szkolenie prowadzone jest w 4 stopniach edukacyjnych, po max. 1,5 h. Dokładne terminy spotkań on-line są ustalane z rodzicem/opiekunem prawnym – w przypadku osoby niepełnoletniej. Terminy spotkań dla wszystkich uczestników to październik – grudzień 2020 r. Warsztaty kończą się certyfikatem.

Organizator zapewnia materiały plastyczne do wykonania obrazu z każdego warsztatu: podobrazia, zestaw pędzli, komplet farb akrylowych.

Zajęcia prowadzone są w ramach nieodpłatnej działalności statutowej SIS LEGE ARTIS: w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Projekt, jako jeden z najlepszych został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach otwartego konkursu „EDUKACJA – zdalnie i cyfrowo”.

Zasady zgłoszenia i udziału w projekcie:

Należy wypełnić i przesłać on-line formularz zgłoszeniowy – osoby niepełnoletnie do projektu zgłaszają Rodzice/Opiekunowie prawni (w przypadku osoby niepełnoletniej)- link z formularzem tutaj https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdURmljTKo9IrxF74XJnD_hpZOqxt1WUty-sXxfqUbgFvy6vg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

*Uwaga: tylko potwierdzone zgłoszenia uprawniają kandydata do udziału w warsztatach. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wiek zgłaszanego uczestnika: od 5 do 18 lat.
Miejsce zamieszkania: Małopolska.
Zapewnienie we własnym zakresie uczestnikowi dostępu do sieci internetowej oraz sprzętu stacjonarnego lub mobilnego do odbioru dźwięku i obrazu, które umożliwią połączenie się z artystą podczas zająć.

Więcej informacji można uzyskać u Organizatora – Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS,
e-mail: biuro@sislegeartis.pl, tel.: 607 840 218 www.sislegeartis.pl

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS
e-mail: biuro@sislegeartis.pl, tel. +48 607 840 218

Close Menu