Zaproszenie do udziału w Konkursie Plastycznym nt. ,,Moje Przedszkole”

Gorąco zapraszamy dzieci pod kierunkiem rodziców do udziału w Konkursie Plastycznym nt. ,,Moje Przedszkole”, organizowanym przez zespół sklepu internetowego Maludas.pl

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, przedstawiającej wizerunek przedszkola, do którego uczęszcza dziecko w wieku od 3 lat oraz zapoznanie rodziców z ofertą sklepu Maludas, prowadzonego przez Organizatora Konkursu pod adresem https://maludas.pl

Przygotowana praca może dotyczyć m. in. wspólnej zabawy w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia na spacer, bądź wycieczki, uroczystości przedszkolnej itp. Organizator zastrzega, aby praca dziecka była samodzielna, kreatywna i zgodna z tematyką Konkursu. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Wykonane prace należy przesłać na adres konkurs@maludas24.pl  w formacie .jpg lub .png do dnia 22.06.2020r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 24.06.2020 r. W lipcu na stronie www.maludas.pl nastąpi otwarcie wystawy online z najciekawszymi rysunkami.

Regulamin Konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe, stanowiące załączniki do Regulaminu tj. Zgoda opiekuna na udział dziecka w konkursie, Formularz zgłoszeniowy są dostępne po kliknięciu na zaznaczony odnośnik.

Nagrodami w Konkursie są bony zakupowe do zrealizowania w sklepie Maludas.pl.

W kategorii indywidualnej wyłonieni zostaną:

  • Zacny Mistrz  (I miejsce) – bon o wartości 500 zł
  • Prawdziwy artysta (II miejsce) – bon o wartości 300 zł
  • Człowiek sztuki  (III miejsce) –  bon o wartości 200 zł

 

Dodaj komentarz

Close Menu