Zawieszenie zajęć w Miejskim Przedszkolu

W związku z ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Bukowno oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, decyzją Dyrektora Przedszkola czasowo ogranicza się funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 i Oddziale przy ul. Sławkowskiej 133 poprzez zawieszenie zajęć, które będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 14.09.2020 r. do 25.09.2020 r.

Close Menu