ZDALNE NAUCZANIE – Materiał edukacyjny dla dzieci 3, 4-letnich z gr. XI

Data: 09.10.2020

Temat: „Dzień jeża”

1. „A to jeż” – słuchanie piosenki, nauka refrenu piosenki – rozwijanie zainteresowań muzycznych

https://www.youtube.com/watch?v=TqE_NvLWigE

I. Taki las wielki las, wielki że aż strach.
Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści dach.
W lesie szmer, w lesie szum, coś tam stuka wciąż.
Może to dziki smok, może wielki wąż!

Ref: Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach.
Toczy się jak kulka, cała w liści piórkach.
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach.
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.

II. Biegnę więc, biegnę więc, biegnę ile tchu.
Może tam schowam się, może lepiej tu.
Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka wciąż.
Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy wąż?

Ref: A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach.
Toczy się jak kulka, cały w liści piórkach.
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach.
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.


2. „Jeżyk” – zabawa ruchowa z elementami czworakowania –rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie cech motorycznych

Rodzic pyta: Czy wiesz, jakie zwierzę zasypia w kopczyku z liści? Proponuję zabawę w przygotowujące się do zimy jeże. Dziecko chodzi na czworakach i przesuwa przed sobą listki, raz prawą, raz lewą ręką. Po chwili wykonuje siad skrzyżny, układa listek na głowie. Ćwiczenie należy powtórzyć wielokrotnie.

3. ,,Jeż” – układanie puzzli – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

Dziecko ma przed sobą puzzle – sylwetka jeża jest podzielona na trzy części. Gdyby dziecko miało kłopot ze złożeniem obrazka, rodzic podchodzi, układa puzzle, pokazuje całość dziecku i rozsuwa kawałki, aby ono mogło je złożyć w całość.

Do pobrania: Obrazek do pocięcia i ułożenia_Jeżyk

4. „W środku koła siedzi jeż” – zabawa dywanowa – rozwijanie sprawności ruchowej

Członkowie rodziny siedzą w kręgu na dywanie, jedna osoba zostaje „jeżem”, który wchodzi do środka koła. Wszyscy wypowiadają słowa rymowanki: W środku koła siedzi jeż, Co on zrobi, to my też… Po tych słowach, wybrany „jeżyk” wykonuje ruch lub gest, który naśladują pozostali (np. klaskanie, podskoki itp.). Następnie wszyscy powtarzają dalej słowa wierszyka: Kogo jeż zawoła, ten wejdzie do koła… W tym czasie „jeż” zaprasza kolejną osobę na swoje miejsce.

5. „Kolce jeża” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat wyglądu oraz zwyczajów jeży – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiadania na zadane pytanie

Dziecko wspólnie z rodzicem ilustrują treść wiersza za pomocą ruchu. Następnie rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające jeża i opowiada o nim: o jego wyglądzie, pożywieniu (są to głównie: dżdżownice, chrząszcze, ślimaki, owady, ptasie jaja, rzadziej owoce opadłe z drzewa), miejscach bytowania (głównie: lasy, zarośla, leśne parki, ogródki przydomowe) oraz trybie życia (żeruje w nocy, jesienią gromadzi zapasy, intensywnie żerując, zimą hibernuje – bardzo głęboko śpi).

,,Kolce jeża” Marlena Szeląg

Czy wy może o tym wiecie,        – dziecko wyciąga ręce przed siebie (wewnętrzną stroną dłoni do
góry)

że jeż kolce ma na grzbiecie?     – odwraca się, schyla, wskazuje rękoma na plecy

A te kolce dla ochrony,                – pokazuje wyprostowane palce wskazujące

przed intruzem do obrony!         – zakrywa twarz dłońmi.

I gdy idzie groźny zwierz,         – maszeruje w miejscu, rękoma naśladując paszczę groźnego zwierza

kolców kulką jest nasz jeż!        – kładzie się na podłodze, zwijając się w kulkę (chowa głowę)

 Po przeczytaniu wiersza rodzic pyta:
– O jakim zwierzęciu opowiadał wiersz?
– Jak wyglądał przedstawiony w wierszu jeż?
– Po co jeżowi potrzebne są kolce?

6. „Jeżyk” – zabawa plastyczna (odbijanie dłoni na sylwetce jeża) inspirowana wierszem „Kolce jeża” M.Szeląg – rozwijanie sprawności manualnej

Do pobrania: Karta pracy_Jeżyk

gotowa praca plastyczna

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 08.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

1. „Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek – rozwijanie myślenia i wyobraźni

Miodek jada na śniadanie, w gawrze swoje ma mieszkanie.
Bardzo duży z niego zwierz – o kim mówię, chyba wiesz?!  (niedźwiedź)

Jest to dzika leśna świnka, niech się boi jej dziecinka!
Las poryty wszędzie będzie, gdzie odnajdzie swe żołędzie. (dzik)

Ruda cała jak marchewka, skacze po gałęziach drzewka. (wiewiórka)

Mieszka w parku oraz w lesie, na swym grzbiecie kolce niesie.
W stosie liści zimą śpi i o ciepłych nocach śni.      (jeż)

2. „Opowiedz bajkę o…” – rozwijanie mowy i myślenia

Dziecko losuje z worka kolejne obrazki zwierząt i układa o wylosowanym zwierzęciu kilka zdań.

Do pobrania: Fotografie zwierząt leśnych

3. „Sarenka” – słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej, rozmowa na temat wiersza – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Wiewiórka zaśnie w dziupli,
jeż się w liście zagrzebie,
śpią smacznie nietoperze
przytulone do siebie.

Gdy śnieg ziemię przysypie,
gdzie się kryje sarenka?
Nie ma gniazdka ni norki,
byle szmeru się lęka…

Domem sarny – las cały,
gęste krzaki – posłaniem,
a leśniczy stóg siana
ustawi na polanie.

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

 • O jakich zwierzętach opowiada wiersz?
 • Które z nich będą spały zimą?
 • Jakie zwierzę nie będzie wtedy spało?
 • Co będzie jadała sarna w zimie?
 • Kto jej pomoże?4. „Spadające liście” – ćw. grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej
  Do pobrania: Karta pracy_Spadajace liście5. „Jesienna kolorowanka” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej
  Do pobrania: Jesienna kolorowanka6. „Jesienne pary” – zabawa dydaktyczna z loteryjką obrazkową – rozwijanie pamięci wzrokowej

  Opis zabawy: Rodzic lub dziecka rozcina obrazki, miesza, rozkłada na stole odwrócone obrazkiem do spodu (najlepiej ułożyć w 2 rzędach lub w szachownicę).  Kolejno na przemiennie rodzic i dziecko losują po dwa obrazki. Jeśli uda się odsłonić dwa jednakowe, czyli parę – nazywa ją i zabiera. Jeśli nie ma pary to z powrotem odstawia i zapamiętuje miejsce położenia  obrazków. Na koniec liczymy, ile każdy zdobył par obrazków.


  Do pobrania: Loteryjka obrazkowa_Jesienne pary

  Opracowała: Paulina Rodak


Data: 07.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

 1. ,,Odgłosy ptaków”- zabawa ortofoniczna oraz matematyczna – doskonalenie aparatu mowy, poznanie dźwięków wydawanych przez poszczególne ptaki, zaciekawienie dziecka światem przyrody, rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3

Rodzic prosi dziecko, by usiadło wygodnie i zamknęło oczy oraz posłuchało. Następnie odtwarza nagrania ptasich odgłosów (kukułki, bociana, dzięcioła, gołębia i wróbla). Przedszkolak z uwagą słucha i próbuje nazwać „właściciela” wydawanego dźwięku.

Następnie dziecko maszeruje po pokoju słuchając śpiewu ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=48b3Kwuaz6I

Na hasło “dzięcioł” zatrzymuje się i miarowo klaszcząc wypowiada: ,,stuk, puk, stuk, puk”.
Kiedy usłyszy śpiew ptaków ponownie – maszeruje.
Na hasło “kukułka” zatrzymuje się.
Rodzic mówi liczbę od 1 do 3, dziecko mówi: kuku – dokładnie tyle razy, równocześnie przelicza na palcach.

Chętne przedszkolaki mogą zapoznać się bliżej ze śpiewem ptaków, korzystając ze strony: https://www.glosy-ptakow.pl/

2. „Jesienna pogoda” – zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka

3. „Pomóż zwierzętom dojść do ulubionych przysmaków” – praca z kartą pracy – ćw. grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej

Do pobrania: Karta pracy_Pomóż zwierzętom

4. „Jesienne drzewo” – zabawa plastyczna – poznawanie różnych technik plastycznych, Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi

Dziecko maluje swoją dłoń brązową farbą i odbija na białej kartce A4 pionowo. Następnie korzystając z jesiennych barw, moczy w nich patyczek do uszu i odbija na kartce „liście”.

5. „Śpiew ptaków” – relaksacja – redukowanie napięcia mięśniowego, odcięcie się od bodźców negatywnych

https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus

Dziecko wygodnie kładzie się na dywanie i wsłuchuje w śpiew ptaków.

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 06.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

1. „Jesienne zabawy” – zestaw zabaw ruchowych – rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie cech motorycznych

Zabawa orientacyjno- porządkowa: ,,Duże i małe listki”
Dziecko biega w rytm dowolnej muzyki. Na hasło – DUŻY LIŚĆ- wyciąga się w górę, na hasło – MAŁY LIŚĆ – przykuca.

Ćwiczenie ramion: ,,Drzewo na wietrze”
Dziecko stoi w małym rozkroku, ramiona uniesione w górę. Wykonuje skłony w bok, skręty, skrętoskłony- imituje ruch gałęzi na wietrze

Zabawa z elementem czworakowania: ,,Jeż wśród liści”
Dziecko chodzi na czworakach. Na umówiony sygnał zatrzymuje się i przechodzi do leżenia na plecach. Wykonuje swobodne ruchy rękami i nogami uniesionymi w górę- jeż bawi się wśród liści.

Zabawa z elementem równowagi: ,,Stań jak grzybek”
Dziecko poruszają się swobodnie. Na hasło- STAŃ JAK GRZYBEK- zatrzymuje się i staje na jednej nodze.

Zabawa z elementem podskoku: ,,Skaczący kasztan”
Dziecko- kasztanek, podskakuje obunóż w miejscu. Na hasło- KASZTANEK SPADA- przykuca i przechodzi do leżenia bokiem, następnie turla się

Ćwiczenia oddechowe: ,,Liście na wietrze”
Dziecko dmucha na liście przyniesione z jesiennego spacer

2. ,,Śpiący niedźwiedź” – słuchanie wiersza Marleny Szeląg, rozmowa na temat niedźwiedzia – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiadania na zadane pytanie

Niedźwiedź zimę wyczuł nosem,
„Och, nie jestem Eskimosem!”
W swojej gawrze się ułożył,
łapki do snu szybko złożył.

Teraz sobie smacznie śpi,
nie pukajcie w jego drzwi!
Śpiący niedźwiedź zapadł w sen,
w swojej gawrze hen, hen, hen…

Pytania do wysłuchanego utworu:

 • O kim usłyszałeś/aś w wierszu?
 • Co robił niedźwiedź?
  Jak nazywa się mieszkanie niedźwiedzia?
 •   4. „Stary niedźwiedź” – zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci słuchowejCzłonkowie rodziny, trzymając się za ręce, maszerują po obwodzie koła i śpiewają piosenkę. W środku koła śpi niedźwiedź (może chrapać). Na słowa Pierwsza godzina (…), druga godzina (…), trzecia godzina (..) uczestnicy zabawy zatrzymują się, odwracają twarzą w stronę niedźwiedzia i odliczają godziny na palcach. Na słowa Niedźwiedź łapie! uciekają, a niedźwiedź rusza za nimi, próbując kogoś złapać. Złapana osoba zostaje nowym niedźwiedziem.Stary niedźwiedź mocno śpi. (x2)
  My się go boimy, na palcach chodzimy,
  Jak się zbudzi, to nas zje! (x2)
  Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi.
  Druga godzina – niedźwiedź chrapie.
  Trzecia godzina – niedźwiedź łapie!https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I

  • 4. „Bocian” – zabawa plastyczna z kolorowanką – rozwijanie sprawności manualnej oraz poprawnego trzymania kredki.

  Do pobrania: Karta pracy_Bocian

  5. „Gdy chcesz dobrym mówcą być, język, buzię często ćwicz!” – ćwiczenia logopedyczne – usprawnianie policzków

  • „Gruby miś” – nadymanie policzków.
  • „Chudy zajączek” – wciąganie policzków.
  • Nabieranie powietrza w usta i zatrzymywanie go w jamie ustnej, „krążenie” tym powietrzem. Powolne wypuszczanie powietrza.
  • „Gruby miś” – „chudy zajączek” – naprzemiennie.
  • Nabieranie powietrza w usta i na zmianę przesuwanie go z jednego policzka do drugiego.

  Opracowała: Paulina Rodak


Temat: „Jesienna przygoda”

1. „Jesienna zabawa” – puzzle i gry online – doskonalenie rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3008b5602ab5

https://kiddoland.pl/gry-zabki-kumki/jesienne-porzadki

https://kiddoland.pl/gry-krecika-koptusia/kasztaniaki

http://grydladzieci.edu.pl/zamyslone_wzgorze/lamiglowki/jesienne_wzory.html

2. „Leniuszek” – masaż z rymowanką – łagodzenie wewnętrznych napięć, zmniejszenie stresu

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko wykonuje na nim masaż. Następnie to rodzic podczas czytania masuje dziecko.

,,Leniuszek” Marlena Szeląg

Kto beztrosko gładzi brzuszek?         Dziecko gładzi brzuszek rodzica.

O, to właśnie jest Leniuszek!             głaszcze głowę rodzica

Nic dziś robić mu się nie chce,          łaskocze mu boczki.

bo lenistwo wciąż go łechce.             Przytula i kładzie głowę na jego plecach.

Ciągle leży na kanapie,                      Kładzie dłonie na ramionach rodzica i delikatnie je uciska.

ziewa, chrapie i wciąż sapie.             Delikatnie poklepuje rodzica.

Bierz się, Leniu, do roboty,              Głaszcze mu plecy.

bo inaczej masz kłopoty!                  Lekko go kołysze.

Tylko praca nas wzbogaca, a lenistwo nie popłaca…

3. „O leniwej wiewiórce, która nie lubiła pracować” – słuchanie ilustrowanego opowiadania M. Szeląg, rozmowa na temat treści opowiadania i własnych doświadczeń, omówienie wartości „pracowitość” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanej treści

Jesień powoli witała pola i lasy. I choć jeszcze słońce ogrzewało ziemię w dzień, to w nocy stopniowo robiło się chłodno. Zielone latem liście zmieniały kolor. Na jarzębinie korale się rumieniły, a z dębów zaczęły spadać pierwsze żołędzie. Wiewiórka Marta siedziała na gałęzi drzewa i obserwowała, co się wokół niej dzieje.
– Hopsasa! Uwaga, uwaga! Popatrzcie na mistrza akrobacji! Oto ja! – z daleka słychać było przechwałki i śmiechy młodszego brata Marty, który skakał z gałęzi na gałąź, oddając się bez reszty zabawie. Po chwili siostra zawołała go do siebie.
– Po co mnie wołasz? I co tak siedzisz zmartwiona? Rozchmurz się! – to mówiąc, klepnął siostrę energicznym ruchem w ramię, że ta prawie spadła z gałęzi.
– Co ty robisz, Stasiu?! Mógłbyś chociaż przez chwilę zachować trochę powagi? – zaczęła się denerwować Marta.
– Powagi? A po co, skoro świat jest taki piękny?! – to wykrzykując, podskakiwał do góry rozradowany.
– Przestań śmiać się i skakać chociaż przez moment. Usiądź obok mnie i rozejrzyj się wokół! Zauważyłeś, co się dzieje? – pouczyła brata Marta.
– Patrzę i patrzę… I… Tam w dali człowiek zbiera grzyby i dzięcioł stuka, a kukułka kuka. Mogę już iść? – niecierpliwił się Stasio.
– Nie! Siadaj! Jak możesz być taki nieuważny?! Zobacz, przyroda się zmienia! Spójrz, liście na drzewach się złocą i czerwienią, a dnie coraz krótsze i noce chłodniejsze. Jesień idzie. Trzeba brać się do pracy i zacząć tworzyć zapasy!
– Pff! Jakiej pracy? Nie lubię pracować! A poza tym, lato dopiero się kończy, cała jesień przed nami, do zimy jeszcze daleko! Zdążymy! – to mówiąc, hycnął szybko na gałąź niedaleko, później na kolejną i na następną, aż zniknął siostrze z pola widzenia. Cały miesiąc wiewiórka Marta zbierała zapasy, gromadząc je w dziupli oraz zakopując w ziemi. Z czasem z bujnych latem koron drzew zaczęło spadać coraz więcej liści, ale Stasio nadal nic sobie z tego nie robił. Pod koniec września zaprzyjaźnił się z borsukiem Bolkiem. Dni były jeszcze dość ciepłe i słoneczne, jak na rozpoczynającą się jesień, więc borsuk nie był jeszcze nazbyt senny, aby położyć się do długiego snu. Uwielbiał spędzać czas ze Stasiem. – Masz już zgromadzone orzechy na zimę? – zapytał przyjaciela Bolek.
– Nie, jeszcze nie, bo nie lubię trudzić się takimi czynnościami! – krzyknął beztrosko Stasio.
– Ja już się przygotowałem. Jak chcesz, to ci pomogę, póki mnie jeszcze sen zimowy nie zmorzył – zaproponował pomoc borsuk.
– E tam, mamy na to jeszcze czas! Teraz chodź, pobawimy się w ganianego! Ty gonisz! – to wykrzykując, Stasio klepnął borsuka w ramię i zaczął w podskokach uciekać. I tak minął dzień jeden, drugi, trzeci, przyjaciele zajęci byli uciechą. Stasio zapomniał o bożym świecie i o tym, że czas najwyższy, żeby gromadzić zapasy. Jego siostra tylko przyglądała się temu z boku, kręcąc z niepokoju swą rudą główką.
Pewnego październikowego wieczoru zrobiło się naprawdę zimno. Zawiał mroźny wiatr i zaczął prószyć pierwszy śnieg. Wcześniej niż zwykle.
– Ojej, przecież jeszcze listopada nie ma, a już zima by przyszła? – skarżył się przerażony Stasio borsukowi.
– Czasem tak bywa, kolego. Może w tym roku zima będzie wcześniej? – powiedział senny Bolek.
– O nie, nie, nie! Nie może! Nie może przyjść wcześniej, bo ja nie zdążę zgromadzić orzechów! – zmartwiła się wiewiórka. Senny borsuk zaproponował pomoc przyjacielowi. Następnego dnia jednak Stasio bez skutku stał przy norce Bolka. Borsuk zapadł w sen zimowy i żadne
wołanie nie było już w stanie go zbudzić. Mała wiewiórka zrozumiała, co się stało. Rozpłakała się. A wtem pojawiła się Marta.
– Oj, siostro, przepraszam, miałaś rację! Wczoraj prószył pierwszy śnieg, a ja nie mam ani jednego orzeszka! Umrę z głodu tej zimy przez to swoje lenistwo! – Stasio szlochając, pokornie przyznał się do porażki.
– Spokojnie. Nie umrzesz. Pomogę ci, ale pod jednym warunkiem. Od jutra razem od rana do zmierzchu szukamy orzechów. Musisz w końcu wziąć się do pracy, bo ja sama nie nazbieram zapasów dla nas dwojga – pocieszała brata siostra.
Następnego dnia obie wiewiórki do późnego wieczora szukały orzechów. I tak było codziennie, przez cały następny miesiąc, aż wiewiórcza spiżarnia napełniła się po brzegi. Staś również się trudził, bo zrozumiał, że tylko dzięki pracy będzie miał zimą co jeść.
– Miałaś rację, siostrzyczko. Byłem beztroski i leniwy. Teraz już wiem, że najpierw trzeba popracować, żeby później ucztować! – powiedział do Marty Stasio, chrupiąc orzeszek i spoglądając przez okienko w dziupli na zimowy las spowity śnieżną pierzyną.

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

 • Jaka pora roku była przedstawiona w opowiadaniu?
 • Jakie postacie występowały w opowiadaniu?
 • Kim był Stasio dla Marty?
 • Co robiła wiewiórka Marta?
 • Co robił Stasio jesienią?
 • Kto był pracowity, a kto był leniwy?
 • Kto był przyjacielem Stasia?
 • Dlaczego borsuk nie pomógł przyjacielowi w przygotowaniach do zimy?
 • Kto pomógł Stasiowi zbierać orzechy?
 • Czego nauczył się Stasio podczas tej jesieni? 


4. „Wiewiórki i orzeszki” – zabawa ruchowa z elementem skocznym – rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka

Dziecko rozkładają na dywanie poduszkę – jest to wiewiórcza spiżarnia. Rodzic rozsypuje na dywanie orzechy (lub piłeczki, które będą w zabawie zastępowały orzechy). Podczas gdy rodzic gra na bębenku (można zastąpić go innym instrumentem lub np. garnkiem i łyżką), dziecko-wiewiórka skacze po pokoju, a gdy rodzic przestanie grać, dziecko podnosi z dywanu jeden orzeszek i zanosi go do swojej spiżarni.

5. „Nasz Pracuś” – zabawa pantomimiczna z rymowanką – rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu

Rodzic maszeruje po obwodzie koła, śpiewając rymowankę na melodię „Panie Janie”. W środku kręgu na krześle siedzi dziecko, które po wysłuchaniu rymowanki wstaje i pokazuje, wyłącznie za pomocą gestów, jakąś czynność wykonywaną podczas sprzątania, np.: odkurzanie, zmywanie, zmiatanie, ścieranie kurzy, mycie okien. Rodzic odgaduje jaką czynność pokazuje dziecko, następnie wchodzi do koła i staje się nowym Pracusiem.

,,Nasz Pracusiu” sł. Marlena Szeląg

Nasz Pracusiu, nasz Pracusiu,
Pokaż nam, pokaż nam,
Jak zamierzasz sprzątać,
co zamierzasz sprzątać?
Zgadniemy, powiemy.

6. „Wiewiórka” – nauka i śpiew refrenu piosenki – rozwijanie wrażliwości i słuchu muzycznego,pamięci słuchowej

https://www.youtube.com/watch?v=wGvndhU3V2Y

I. Mała, zwinna wiewióreczka skacze tu i tam.
Kiedy swe żołędzie chowa, nie wie, gdzie je ma.
Ma puszysty, rudy ogon – widać już go nawet stąd.
Na wysokim drzewie w dziupli urządziła sobie dom

Ref. Wiewiórka mała, ruda
Czy złapać się ją uda? (pam param pam)
W podskokach i przed siebie
lecz dokąd biegnie, nie wiem (pam param pam)

II. Razem z przyjaciółmi w “berka” kocha bawić się.
Jest najszybsza, zawsze może wskoczyć tam, gdzie chce.
Lecz gdziekolwiek się nie schowa, pędzle na jej uszach
ją zdradzają nawet wtedy, kiedy się nie rusza.

Ref. Wiewiórka mała, ruda…..

III. Wiewióreczko nie uciekaj,
daj się złapać choć na chwilę.
Z żołędziami las już czeka,
odłożymy je na zimę.

Ref. Wiewiórka mała, ruda….

Po wysłuchaniu piosenki rodzic zadaje pytanie:
– Po czym można poznać wiewiórkę?

7. ,,Ogon wiewiórki” – zabawa plastyczna – doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem

Dziecko ma za zadanie pokolorować wiewiórkę, a następnie dokleić jej piękny ogon z liści.

                             

  wzór gotowej pracy plastycznej

Do pobrania: Karta pracy_Wiewiórka

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 02.10.2020 r.

Temat: „Świętujemy Dzień Uśmiechu”

1. „Podziel się uśmiechem” – zabawa manualna – kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami, doskonalenie motoryki małej

Dziecko tnie po liniach przerywanych, następnie wyrywa i wręcza „uśmiech” każdemu domownikowi radośnie się przy tym uśmiechając i składając życzenia z okazji Dnia Uśmiechu.


Do pobrania: Wyrywanka_Podziel się uśmiechem

2. „Jesteśmy uśmiechnięci” – fotozabawa – wywołanie przyjaznej atmosfery wesołej zabawy

Rodzic wycina uśmiechy oraz buźkę, następnie przykleja taśmą klejącą na krótki patyk np. taki do szaszłyków. Wraz z dzieckiem robią sobie wzajemnie zdjęcia korzystając z przygotowanych rekwizytów.

Do pobrania: Jesteśmy uśmiechnięci

3. „Uśmiechnięte pary” – praca z kartą pracy – rozwijanie spostrzegawczości


Do pobrania: Karta pracy_Uśmiechnięte pary

4. „Uśmiechnięte słońce” – zabawa plastyczna – usprawnianie koordynacji wzrokowo–ruchowej


Do pobrania: Karta pracy_Pokoloruj słońce

5. „Szalona krowa”
– zabawa muzyczno-ruchowa – kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

https://www.youtube.com/watch?v=mf7isov5B-g

6. „Uśmiechnięta buzia” – układanie puzzli online – doskonalenie rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07fe93335c50

7. „Jesienna fryzura” – zabawa plastyczna – doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem

Dziecko koloruje uśmiechniętą buzie (chłopca lub dziewczynki do wyboru), a następnie przykleja jesienne liście tak aby powstały z nich włosy.

Do pobrania: Karta pracy_Jesienna fryzura

Na zakończenie wszystkich aktywności rodzic wręcza przedszkolakowi dyplom oraz order.

      

Do pobrania: Order i Dyplom

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 01.10.2020 r.

Temat dnia: ,,Zimowe zapasy”

1. „Przetwory” – rozmowa – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat

Rodzic zadaje pytania:

 • Co to są przetwory?
 • Z czego robi się przetwory?
 • Kto i dlaczego je robi?

Dziecko może wypowiadać się na podstawie własnych doświadczeń w przygotowywaniu przetworów. Rodzic naprowadza dziecko, aby udzieliło poprawnej odpowiedzi, w razie potrzeby sam odpowiada na pytanie.

2. „Owocowe przetwory” – zabawa dydaktyczna – zapoznanie ze sposobami przetwarzania żywności na okres zimy, kształtowanie umiejętności liczenia

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje. Dziecko uważnie im się przygląda i na podstawie etykiet ustala, jaki rodzaj owocu znajduje się w każdym słoiku. Następnie rodzic układa na dywanie trzy kartki A4 w różnych kolorach, a przedszkolak segreguje kartoniki na trzy grupy (soki, kompoty, dżemy). Dorosły zwraca uwagę na istotny aspekt zjadania zimą owoców pod różną postacią. Dziecko liczy ile jest soków, ile kompotów i ile dżemów.

         

3. „Poszukiwania w spiżarni” – zabawa odkrywcza – doskonalenie percepcji wzrokowej

Rodzic układa przy ilustracji spiżarni wybrany obrazek owocowego przetworu z ćwiczenia powyżej, np. soku malinowego. Dziecko podchodzi do ilustracji i wyszukuje taki sam obrazek w spiżarni. Zabawę należy powtórzyć kilka razy z innymi obrazkami.

         

4. ,,Z truskawki, a może z cebuli?” – rozwiązywanie quizu- teleturnieju ,,Przetwory” – utrwalenie zdobytej wiedzy

https://wordwall.net/pl/resource/4785910

5. „Kolorowe słoiki” – zabawa plastyczna – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych

Dziecko macza połówkę jabłka w farbach: żółtych, czerwonych, zielonych i stempluje nią na wyciętym wcześniej konturze słoika. Pamięta, aby stemplować jabłkiem jedno obok drugiego, aby stworzyć swój słoik z przetworami. Chętne dziecko może wykonać dwa takie słoiki.

Do pobrania: Karta pracy_Kolorowe słoiki

6. „Odkryj, co jest na obrazku” – układanie puzzli online – doskonalenie rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a7c325ca19f

7. „Kisimy ogórki” – zabawa kulinarna – zachęcanie do wykonywania prac gospodarczych, kształtowanie postaw prozdrowotnych

Pomoce: duże słoiki, zakrętki, ogórki gruntowe, koper, czosnek, dzbanek z wodą źródlaną, sól

Wszystkie słoiki powinny zostać wymyte i wyparzone. Rodzic przynosi dużą miskę z ogórkami gruntowymi (najlepiej z ekologicznej uprawy) i wyjaśnia, że wcześniej zostały dokładnie wymyte. Wraz z dzieckiem wykonuje kolejne czynności: wkładają ogórki, koper, czosnek. Na koniec wsypują sól do dzbanków z wodą, mieszają i rozlewają roztwór do słoików. Dziecko próbuje samodzielnie zakręcić słoik, dorosły go dokręca. Po ukiszeniu należy podawać ogórki do obiadu w czasie zimy. Warto wyjaśnić dziecku, że ogórki w takiej postaci są bardzo zdrowe, zawierają między innymi witaminę C, która korzystnie wpływa na odporność.

8. ,,Jesienne liście” – gry edukacyjne – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

https://kiddoland.pl/gry-liska-sprytka/pary-lisci

https://eduzabawy.com/gry-online/polacz-obrazki/liscie/

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 30.09.2020 r.

Temat dnia: ,,Grzybobranie”

 1. ,,O czym będziemy dziś rozmawiać?” – układanie puzzli online – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18848f2a316a

 1. ,,Wielki kłopot króla Borowika” – rozmowa oraz zabawa inspirowana wierszem – doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanej treści wiersza

,,Grzyby” Jan Brzechwa

Król Borowik Prawdziwy szedł lasem,
postukując swym jedynym obcasem,
a ze złości brunatny był cały,
bo go muchy okrutnie kąsały. (…)

„Hej, grzyby, grzyby,
Przybywajcie do mojej siedziby,
Przybywajcie orężnymi pułkami,
Wyruszamy na wojnę z muchami”.

Odezwały się pierwsze opieńki:
„Opieniek jest maleńki,
A tu trzeba skakać na sążeń,
Gdzie nam, królu, do takich dążeń?!” (…)

Zastękały czubajki:
„Wpierw musimy wypalić fajki,
Wypalimy je, królu, do zimy,
W zimie z tobą na wojnę ruszymy”.

A król siedzi niezmiennie pod dębem,
Każe znowu na alarm bić w bęben:
„Przybywajcie (…) maślaki,
Trufle (…) purchawki, koźlaki (…)”.

Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru
Maszeruje pułk muchomorów:
„Przychodzimy z muchami wojować,
Ty nas, królu, na wojnę prowadź!”

Wojowały grzybowe zuchy,
Pokonały aż cztery muchy,
Król Borowik winszował im szczerze
I dał wszystkim po grzybowym orderze.

Rodzic pyta dziecka:

 • Czy król Borowik miał dobry humor?
 • Dlaczego się złościł?
 • Co ogłosił grzybom?
 • Jakie grzyby odmówiły Borowikowi i dlaczego?
 • Jakie jeszcze grzyby wzywał do siebie król Borowik?
 • Kto posłuchał rozkazu króla?

Odpowiadając na pytania, przedszkolak jednocześnie próbuje wyszukać ilustracje właściwych grzybów. 

  

3. ,,Zbieramy grzyby” – śpiew piosenki – rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego

https://www.youtube.com/watch?v=VZ7-ESbFoMQ&ab_channel=ozzeria1

I. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

Refren: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki, pozbieramy dziś.
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

II. Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Refren: Kurki, rydze i maślaki….

Rodzic pyta:

 • Jakie grzyby omijamy przy zbieraniu?
 • Jakie grzyby z tekstu piosenki udało Ci się zapamiętać?
 1. ,,Grzyby” – zabawa dydaktyczna – zapoznanie z wybranymi gatunkami grzybów jadalnych i trujących oraz z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas grzybobrania, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

https://abc.tvp.pl/39133801/grzyby-odc-420

Rodzic pyta: – Gdzie można sprawdzić czy grzyb, który znaleźliśmy nie jest trujący?

 1. ,,Zgadywanki rymowanki” – zagadki słuchowe – ćwiczenie uwagi słuchowej oraz umiejętności spostrzegania i tworzenia rymów

Gdy dziadek ma trochę czasu, to idzie ze mną do (lasu)

To jest sosna. Pod tą sosną bardzo ładne grzybki (rosną)

Na czerwonym kapeluszu ma z kropeczek wzorek.
Choć jest ładny, nikt go nie je, bo to (muchomorek)

Wojtek woła: „Grzyby widzę! Takie grzyby to są  (rydze)”.

6. ,,Jadalny czy trujący?” – rozwiązywanie testu – utrwalenie zdobytej wiedzy

https://wordwall.net/pl/resource/4731468

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 29.09.2020 r.

Temat: „Dary sadu”

 1. „Czego nie widać” – zgadywanka sensoryczna – rozwijanie wyobraźni, stymulowanie dziecka do poznawania i odkrywania świata, doskonalenie zmysłu dotyku

Rodzic chowa warzywo w pudełku z wyciętymi otworami na ręce. Dziecko za pomocą dotyku próbuje odgadnąć, jakie to warzywo.

 1. „Kosz pełen warzyw” – zabawa dydaktyczna- rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych warzyw, degustacja – przełamywanie lęku przed nowymi smakami

Rodzic prezentuje dziecku pokrojone warzywa (na talerzach): marchew, ogórek, paprykę, seler, rzodkiewki i zaprasza do degustacji. Przedszkolak dzieli się z rodzicem wrażeniami smakowymi.

3. „Koszyk z warzywami” – wysłuchanie wiersza – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiadania na pytania

Rodzic przygotowuje sylwety warzyw. Obrazek pustego koszyka kładzie na dywanie. Czytając wiersz, wkłada do koszyka kolejno sylwety, zgodnie z treścią utworu. Na koniec prezentuje ilustrację wszystkich warzyw. Dziecko, po wysłuchaniu wiersza, odpowiada na pytania:

 • Kto pierwszy usiadł w koszyku?
 • Dlaczego w koszyku było mało miejsca?
 • Jakie inne warzywa się tam znalazły?
 • Kto przyszedł jako ostatni?
 • Jak zareagowały inne warzywa, gdy pojawiła się cebula?
 • Jak myślisz, dlaczego?

,,Koszyk z warzywami” Natalia Łasocha

W jesiennym koszyku rozsiadła się dynia:
Krzyknęła pietruszka: „Cóż pani wyczynia?
Proszę się przesunąć, miejsca zrobić trochę,
bo ja tutaj również usiąść mam ochotę”.

Czerwony pomidor pietruszce przyganił:
„Pani taka chuda, postać może pani”.
Sam przycupnął z boku, a obok marchewka.
Burak też się wcisnął oraz kalarepka.

Dołączył ogórek i ziemniaków para.
Na koniec cebula przyszła i wyznała:
„Choć ciasno, to dobrze tu posiedzieć z wami”.
I zanim skończyła, zalali się łzami.

4. „Sałatka warzywna” zabawa plastyczna – nauka posługiwania się nożyczkami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich bezpieczne używanie.

Rodzic przygotowuje tace z figurami geometrycznymi z papieru. Następnie wyjaśnia ich symbolikę, np. czerwone trójkąty to marchewki, czerwone koła – pomidory, zielone prostokąty – ogórki, żółte koła – żółta papryka, żółty prostokąt – kukurydza. Rodzic prezentuje prawidłowe trzymanie nożyczek. Zadaniem dziecka jest pocięcie papierowych „warzyw”. W trakcie zabawy rodzic pomaga dziecku w prawidłowym ułożeniu dłoni. Wszystkie pocięte kawałki dziecko gromadzi w miseczce, opowiada, z czego została zrobiona „sałatka”. Następnie pociętymi kawałkami wykleja koła na kartce. Zwraca uwagę na to, że sałatka warzywna jest nie tylko zdrowa, lecz także kolorowa.

5. „Posłuchaj wiatru w sadzie” – zabawa relaksacyjna – redukowanie napięcia mięśniowego, zwiększenie świadomości własnego ciała, odcięcie się od bodźców negatywnych

Dziecko układa się wygodnie na dywanie, zamyka oczy i wsłuchuje się we fragment dowolnej spokojnej muzyki np.

https://www.youtube.com/watch?v=Eh_dH40FRhc

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 28.09.2020 r.

Temat: ,,Dary sadu”

1. „Szaszłyki owocowe” – zabawa słowna, zabawa kulinarna – rozpoznawanie obranych owoców i podawanie ich nazw, doskonalenie sprawności manualnej, zachęcanie do częstego zjadania owoców

Rodzic przygotowuje tace z pokrojonymi owocami i krótkie patyki do szaszłyków. Dziecko nadziewa wybrane owoce na patyczki. Rodzic sugeruje, co wybrać, zachęca do robienia szaszłyków ze wszystkich dostępnych owoców. W trakcie pracy rozmawia z dzieckiem na temat jego ulubionych owoców i potraw owocowych, zwraca uwagę, że niektóre owoce pochodzą z innych rejonów świata (owoce egzotyczne – cytrusy).

2. „Tajemniczy owoc” – zabawa odkrywczo-sensoryczna – doskonalenie zmysłu smaku

Dziecko ma zakryte oczy, rozpoznaje owoc za pomocą zmysłu smaku.

3. „Pac, gruszka do fartuszka” – nauka piosenki, zabawa muzyczno – ruchowa – doskonalenie pamięci słuchowej, rozwijanie zainteresowań muzycznych

,,Pac, gruszka do fartuszka” sł. Stanisław Karaszewski, muz. Antoni Szaliński

I. Pod owocami zgina się grusza, (ręce w górze, zginanie w łokciach)
wiatr konarami gruszy porusza! (ręce w górze, ruchy faliste)

Ref.: Pac, gruszka, (klaśnięcie, dwukrotne uderzenie o uda)
pac, gruszka, (klaśnięcie, dwukrotne uderzenie o uda)
hop, do fartuszka! (klaśnięcie, czterokrotne uderzenie o uda)

II. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek (dzieci robią z rąk koszyczek)
dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek. (młynek rękoma)

Ref.: Pac, gruszka…

Pytania kierowane do dziecka:
– O jakich owocach jest ta piosenka?
– Na jakim drzewie rosną gruszki?

   

5. „Jemy warzywa i owoce” – zabawa  dydaktyczna – poszerzenie wiedzy na temat owoców i warzyw, rozwijanie mowy i myślenia

https://abc.tvp.pl/18597349/jemy-warzywa-i-owoce

Rodzic zadaje pytania:
– Dlaczego warto jeść owoce i warzywa?
– Jakie owoce i warzywa przedstawione w programie zapamiętałeś/aś?

6. ­„Jesienne zagadki” – odgadywanie zagadek słowno-obrazkowych autorstwa K. Wójcik-Bożętki – kształcenie koncentracji uwagi, rozwijanie wyobraźni i myślenia

Nie park, nie las, choć się zieleni.
Znajdę tam smaczne dary jesieni. (sad)

Czerwone, rumiane, buzię ma pyzatą.
Gdy je ugryziesz, poczujesz lato. (jabłko)

Granatowe kulki z pesteczką pośrodku.
Przygotuje z nich mamusia deserek na spodku. (śliwka)

          

7. „Owoce z plasteliny” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności palców i dłoni

Dziecko toczy z plasteliny okrągłe owoce (np. czerwone lub zielone jabłka, fioletowe śliwki). Rodzic obserwuje i w razie potrzeby instruuje, jak dziecko powinno posługiwać się plasteliną.

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 25.09.2020 r.

Temat: „Jestem bezpieczny na ulicy”

1. „Trzy ważne zawody” – odgadywanie zagadek słownych – rozwijanie myślenia i wyobraźni

Ten ktoś dba o porządek na drodze,
pilnuje, by kierowca wolno jechał,
by bezpieczny był pieszy
i dziecko na hulajnodze.                              (policjant)

Taki zawód – to wyzwanie,
bo on zawsze jest gotów na wezwanie.
Przy pożarze, czy powodzi –
on nas nigdy nie zawodzi.                          (strażak)

Kto to jest, czy wiesz…
Leczy dzieci i dorosłych też.
On chętnie pomoże każdemu w niedoli
lub przepisze smaczny syrop, gdy gardło cię boli.                  (lekarz)

Rodzic szczegółowo omawia wraz z dzieckiem ubiór oraz atrybuty policjanta, strażaka oraz lekarza, a także wygląd pojazdów jakimi się poruszają.

 2. „Numer alarmowy” – słuchanie i nauka piosenki – utrwalenie europejskiego numeru alarmowego 112, wyrabianie umiejętności śpiewu piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw

Jedno połączenie,
Czy się domyślicie?
Może uratować
Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

Gdy jest niebezpiecznie
Musisz być gotowy,
I zadzwonić pod ten
Numer alarmowy!

Ref: Jeden, jeden, dwa! ….

Dziecko zapamiętuje numer alarmowy 112. Rodzic tłumaczy, jak prawidłowo z takiego numeru skorzystać oraz w jakich sytuacjach należy to zrobić.

3. ,,Bezpieczni na drodze” – rozwiązywanie quizu – utrwalenie pojęć związanych z ruchem drogowym

 • Co to jest sygnalizacja świetlna?
 1. To specjalne światła ustawione przy skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych, które informują kierowców i pieszych, czy mają się zatrzymać, czy mogą się poruszać.
 2. Sygnały, jakie wydaje samochód.
 3. Inna nazwa świateł samochodu.
 • Co oznacza kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej?
 1. Że kierowca przed nami jest wściekły.
 2. Że kierowca musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych.
 3. Że trzeba uważać na czerwone samochody.
 • Co oznacza kolor zielony w sygnalizacji świetlnej?
 1. Że możemy przejść na drugą stronę ulicy.
 2. Że nadeszła wiosna.
 3. Że powinniśmy mieć przy sobie coś zielonego.
 • Co to jest chodnik?
 1. Wyznaczone miejsce wzdłuż jezdni, po którym poruszają się piesi (chodniki najczęściej znajdują się w miastach).
 2. Miejsce, gdzie można zorganizować dyskotekę.
 3. Przestrzeń w mieście odpowiednia do malowania farbami.
 • Którą stroną drogi powinni poruszać się przechodnie, jeśli nie ma przy niej chodnika?
 1. Lewą.
 2. Środkiem.
 3. Którą stroną się chce.
 • Co to jest skrzyżowanie?
 1. Starożytne tortury.
 2. Nowoczesny kuchenny mebel.
 3. Miejsce, w którym przecinają się drogi.
 • Co to jest przejście dla pieszych?
 1. Organizacja zajmująca się prawami pieszych.
 2. Specjalne miejsce oznaczone znakami drogowymi i białymi pasami namalowanymi na jezdni (tzw. zebra), po którym wolno przechodzić na drugą stronę ulicy.
 3. Miejsce, gdzie można usiąść i zjeść śniadanie.
  Do pobrania: Certyfikat_Jestem bezpieczny na drodze4. „Zagadkowy worek” – zabawa odkrywcza – pobudzenie ciekawości dziecka

Rodzic mówi: Teraz pobawimy się w zgadywanie. Będziesz odgadywać, jakich rzeczy służby ratunkowe potrzebują w swojej pracy. Dziecko wyjmuje z worka po jednym obrazku przedstawiającym atrybuty służb ratunkowych, nazywa je i przyporządkowują do odpowiedniego zawodu.

Do pobrania: Ilustracje_Zagadkowy worek

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 24.09.2020 r.

Temat dnia: „Jestem bezpieczny na ulicy”

1. ,,Zgadywanki” – odgadywanie zagadek słownych – rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności skupienia uwagi.

Czarna wstęga asfaltowa, na niej auta rozpędzone.
Czekaj na zielone światło, gdy chcesz przejść na drugą stronę. (ulica)

W ręku ma taki duży lizak, który z pewnością nie smakuje.
Stoi w mundurze na ulicy i samochody zatrzymuje. (policjant)

Ma dwa koła, kierownicę z gumowymi uchwytami.
By pod górę na nim wjechać, musisz kręcić pedałami. (rower)

Dywan z płytek betonowych przy ulicy leży grzecznie.
Po nim piesi sobie chodzą, bo tam chodzić jest bezpiecznie. (chodnik)

Głośno warczy, gdy ulicą na dwóch kołach jedzie,
a kierowca podczas jazdy zawsze w kasku siedzi. (motocykl)

Cztery koła, kierownica, skrzynia biegów i chłodnica.
Kiedy w podróż jechać chcesz, pasy zapiąć musisz też. (samochód)

Trójkątne i okrągłe na jednej nodze, stoją i pilnują porządku na drodze.
Nakazują, zakazują nawet ostrzegają, na drodze bezpieczne zasady ustalają. (znaki)

Możesz przejść na drugą stronę, gdy światło zielone,
lecz nie przechodź przez ulicę, gdy świeci czerwone. (sygnalizator)

W czarno-białe pasy droga przystrojona,
w którym miejscu masz przechodzić – wskazuje ci ona. (zebra)

2. „Brum!” – zabawa artykulacyjna – doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

Rodzic recytuje rymowankę Dominiki Góry „Brum!”. Na końcu każdego wersu przedszkolak wydaje odgłos jadącego samochodu – brum!

„Brum!” Dominika Góra

Jedzie auto wzdłuż ulicy – brum!
Słychać w całej okolicy – brum!
Jedzie auto drogą polną – brum!
Jedzie tędy bardzo wolno – brum!
Autostradą auto pędzi – brum!
Szybko, szybko, jeszcze prędzej – brum!
Już do celu dojechało – brum!
W garażu się zatrzymało – brum!
Tak się jazdą umęczyło – brum!
Że aż silnik wyłączyło – brum!

 3. ,,Mały budowniczy” – zabawa konstrukcyjna – rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Rodzic zaznacza taśmą malarską ulice, a szafirową wstążką – rzekę. Wraz z dzieckiem wznoszą z klocków budynki, budują mosty na rzece, wiadukty, tunele. Dziecko nazywa swoje budowle.

4. ,,Droga” – zabawa z magnesem – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Rodzic przykleja kartkę z wyznaczoną trasą na kartkę z bloku technicznego. Do sylwet aut doczepia spinacze. Zadanie dziecka polega na przesuwaniu magnesem pod kartką w taki sposób, aby sylweta przemieściła się z jednego końca trasy na drugi, nie wychodząc poza wyznaczone linie. W czasie wykonywania ćwiczenia dziecko trzyma kartkę w jednej ręce.

Do pobrania: Droga_Zabawa z magnesem

5. ,,Kto pierwszy do mety?” – zabawa w wyścigi – ćwiczenie sprawności manualnej

Rodzic wybiera dwa samochody tej samej wielkości i przywiązuje do nich sznurki (tej samej długości) z dowiązanymi na końcu patyczkami. Na dywanie wyznacza (np. taśmą malarską) start oraz metę. Następnie wraz z dzieckiem ustawiają auta na starcie i każde z nich próbuje jak najszybciej zawinąć sznurek na patyk, tak aby jego auto jako pierwsze zjawiło się na mecie.

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 23.09.2020 r.

Temat dnia: „Jestem bezpieczny na ulicy”

1. „Koła autobusu kręcą się” – zabawa muzyczno-ruchowa – rozwijanie umiejętności odwzorowywania ruchu, usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej

https://www.youtube.com/watch?v=-vp7VVwxceg

2. „Na ulicy” – słuchanie wiersza, ćwiczenie ortofoniczne – doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego

Rodzic recytuje wierszyk, a przedszkolak naśladuje onomatopeje na końcu wersów, realizując je głośno, z przesadną artykulacją.

„Na ulicy” Dominika Góra

Na naszej ulicy wiele dźwięków usłyszysz,
na naszej ulicy nie ma tylko ciszy.
Już od rana warkot, szum – jeżdżą auta: brum, brum, brum.
Radiowozy głośno wyją – wszędzie słychać: i-o, i-o, i-o.
Gdzieś karetka mija drzewo, piszcząc ciągle: e-o, e-o, e-o.
Tramwaj jadąc drogą z szyn, dzwoni sobie: dzyń, dzyń, dzyń.
Wielu pieszych, wiele stóp, każda tupie: tup, tup, tup.
Na naszej ulicy wiele dźwięków usłyszysz,
na naszej ulicy nie ma tylko ciszy.

3. „Bezpieczni na drodze” – rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa w oparciu o ilu­stracje – kształcenie poprawnej gramatycznie wypowiedzi

Rodzic rozkłada na dywanie kilka obrazków ilustrujących różne zachowa­nia na drodze. Dziecko podnosi po jednej ilustracji, opisuje, co się na niej znajduje i stwierdza, czy zachowania postaci z obrazków są prawidłowe. Na koniec układa przy zielonej kartce – jeśli zachowanie jest właściwe, lub w czerwonej kartce – je­śli nie jest poprawne. Rodzic zachęca, aby dziecko wyjaśniło, do czego może dopro­wadzić zachowanie niepożądane.

Do pobrania: Plansze graficzne

4. „Mały samochodzik’ – zabawa ruchowa – ćwiczenie mięśni brzucha oraz mięśni rąk i nóg

Dziecko siada na podłodze, następnie opiera ciężar ciała na dłoniach oraz stopach i unosi tułów nad ziemię. Porusza się w ten sposób po wyznaczonym te­renie.

5. „Myjnia samochodowa” – zabawa wyciszająca – rozładowanie napięcia ruchowego i emocjonalnego, doskonalenie precyzji ruchów rąk

Rodzic siada za dzieckiem, tak by mógł masować mu plecy. Dziecko „zamienia się” w samochód, który właśnie przyjechał do myjni.

„Pojazd” należy:

 • opłukać wodą – stukanie opuszkami palców po karku, ramionach, plecach dziecka;
 • wyszorować szczotkami – delikatne drapanie;
 • umyć pianą – głaskanie;
 • ponownie opłukać – stukanie opuszkami;
 • wysuszyć – głęboki wdech nosem i długie dmuchnięcie w kark ustami.

Następuje zamiana – dziecko masuje rodzica.

Opracowała: Paulina Rodak


Temat: ,,Jestem bezpieczny na ulicy”

1. ,,Znaki drogowe” – odgadywanie zagadki słownej – rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętnosci skupienia uwagi

Rodzic mówi zagadkę, a dziecko podaje propozycję jej rozwiązania:
Różne symbole i różne kształty,
zawsze poważne – nie w głowie im żarty.
Jedne ostrzegają, a inne informują,
wszystkich bezpiecznie do celu kierują.

2. ,,Co mówią znaki drogowe?” – zabawa słowna – kształcenie poprawnej gramatycznie wypowiedzi podczas odpowiadania na zadane pytania

 https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-mowia-znaki,26215

 Po obejrzeniu filmiku edukacyjnego rodzic zadaje pytania:
– Gdzie spotkamy znaki drogowe?
– Do czego są potrzebne znaki drogowe?
– Jakie znaki drogowe udało Ci się zapamiętać?

3. ,,STOP” – zabawa plastyczna – poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.

Rodzic z czerwonej kartki wycina niewielkie kwadraciki (dziecko także może spróbować, kształty nie muszą być równe). Zadaniem dziecka jest wykleić wnętrze znaku czerwonymi kwadracikami przy użyciu kleju tak, aby nie zasłonić liter.

Do pobrania: Karta pracy_Znak Stop

4. ,,Co to za pojazd?” – odgadywanie zagadek słuchowych – rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

Zadaniem dziecka jest wysłuchanie zagadki dźwiękowej, rozpoznanie dźwięków i nazwanie pojazdów, które je wydają (motocykl, helikopter, pociąg, karetka pogotowia, samochód).

 5. ,,Jadę, jadę” – zabawa muzyczno-ruchowadoskonalenie poczucia rytmu, kształtowanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej, usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej

6. ,,Rowerek” – zabawa ruchowa – ćwiczenie mięśni pleców i nóg

Dziecko kładzie się na plecach, podnosi nogi i porusza nimi, starając się zataczać koła. Ręce ma wyciągnięte przed siebie i trzyma pokrywkę od garnka jako kierownicę. Porusza „pedałami” zgodnie z poleceniem rodzica:

 • rower jedzie po prostej drodze (umiarkowane tempo);
 • teraz jedzie pod górkę (wolne tempo);
 • a teraz z górki (bardzo szybkie tempo);
 • zatrzymuje się (dziecko udaje, że hamuje);
 • jedzie dalej…
 • skręca w prawo/w lewo (dziecko przechyla się na prawy/lewy bok).

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 21.09.2020 r.

Temat: „Jestem bezpieczny na ulicy”

Cele:
-doskonalenie skupienia uwagi podczas słuchania zagadki i oglądania filmu edukacyjnego
-kształcenie poprawnej gramatycznie wypowiedzi w czasie wypowiadania się na temat  obejrzanego filmu
-doskonalenie pamięci słuchowej i muzycznej
-doskonalenie nazewnictwa i znajomości kolorów podstawowych
-doskonalenie zdolności manualnych dłoni i palców
-doskonalenie samodzielności podczas wykonywania pracy plastycznej

 1. „Pojazdy”- zabawa ortofoniczna– usprawnianie aparatu artykulacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M

Opis ćwiczenia: Dziecko słucha odgłosów pojazdów oraz naśladuję dźwięki wydawane przez pojazd. Na końcu dziecko stara się odgadnąć nazwę pojazdu.

 1. Odgadywanie zagadek – rozwijanie wyobraźni
  „Stoi na drodze, na jednej nodze.
  Kolorowym wzrokiem ruchem kieruje:
  Jednych przepuszcza, innych zatrzymuje”. (sygnalizator świetlny)„Czarno-biała, w paski cała,
  zamiast biegać po Afryce,
  przejść pomaga przez ulicę”. (zebra)
 2. ,,Jak przechodzić przez ulicę?” – obejrzenie filmu edukacyjnego z serii Lulek.tv

 https://www.youtube.com/watch?v=59BwryyQ6NI

Rodzic zadaje pytania dotyczące obejrzanego filmu:
– Czy Krasnal Tadzio prawidłowo przeszedł przez ulicę
– Na jakim świetle można przejść przez ulicę?
-Czy na ulicę można wbiegać?

 1. ,,Samochody’’ – zabawa ruchowa – ożywienie organizmu, kształcenie umiejętności odpowiedniego reagowania na kolory (czerwony, zielony)

Dziecko odgrywa rolę kierowcy. Rodzic przygotowuje dwa kółka czerwone i zielone. Zadaniem dziecka jest obserwacja rodziców i odpowiednie reagowanie na  kolor czerwony – zatrzymanie się i kolor zielony – dzieci – bieg (jazda samochodem).

 1. ,,Rymowanka Krasnala Tadzia” – rozwijanie pamięci słuchowej, nauka rymowanki na pamięć

W lewo odwróć głowę małą, by ulicę widzieć całą.
Potem spójrz dokładnie w prawo.
I znów w lewo.
Potem żwawo przejdź po pasach przez ulicę
I podziwiaj okolicę.

 1. ,,Sygnalizator’’ – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej

Dzieci kolorują  farbami obrazek sygnalizatora.

Do pobrania: Karta pracy – Sygnalizator świetlny

Opracowała: Tatiana Pośpiech


Data: 18.09.2020 r.

   Dzień Przedszkolaka   

 

 

 

 

 

 

 

Cele:
-kultywowanie tradycji przedszkolnych,
-rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych

-Kochane przedszkolaki, czy wiecie jaki dziś dzień? Kto ma swoje święto? Dziś obchodzimy Dzień Przedszkolaka. Tak, tak, dzisiaj swoje święto mają wszystkie Przedszkolaki, wy także. Co roku 20 września (w tym roku wypada to w niedzielę) obchodzimy Ogólnopolskie Święto Przedszkolaków. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma nawet swój hymn, a tego dnia we wszystkich placówkach przygotowuje się mnóstwo atrakcji dla dzieci. Tego dnia żadnemu przedszkolakowi nie może zejść uśmiech z buzi! Myślę że fakt, że jesteście w domach ze swoimi rodzicami  a nie w przedszkolu nie zmieni faktu, że będziecie z uśmiechem na twarzy wykonywać zadania przygotowane dla Was.

 1. Poproście rodziców o przeczytanie słów i nauczenie hymnu przedszkolaka. Zaśpiewajcie z innymi przedszkolakami.

Link do hymnu https://youtu.be/Ifl5cNosP90

Do pobrania: Tekst piosenki Dzień przedszkolaka

 1. ,,Bieg z jajkiem”– poroście swoich rodziców aby przygotowali łyżkę z jajkiem lub piłeczkę, następnie biegnie, okrążając przeszkodę( drzewo) i oddaje łyżkę z jakiem rodzicowi . W momencie, gdy jajko spadnie – zawodnik musi je podnieść i kontynuować bieg.
 2. Nasze stopy” –  poproście rodziców o przygotowanie toru przeszkód z kamyków, liści  może  krążków. Musicie  przejść po torze, który jest stworzony. Wymaga to koordynacji i skupienia u maluchów.
 3. Opowieść ruchowa pt. „Jesienna aura” – doskonalenie wyobraźni ruchowej-Kochane dzieciaki, wykonajcie odpowiednie ruchy do opowieści.
  • Już listeczki opadają,                              ruch rąk z góry na dół
  • nóżki po nich tu stąpają.                        marsz w miejscu
  • Wiatr powiewa, chmurki płyną.            wymachy rąk w górze i przed sobą
  • Zając skacze z dumną miną.                  podskoki w miejscu   
  • Z drzew wiewiórki gdzieś zerkają         ruch zerkania w dal
  • i orzeszki w mig zbierają.                        przysiad i wrzucanie orzeszka do dziupli na stojąco
  • Raz nam deszcz rzęsisty pada,                ręka na głowie, a druga stuka w podłogą
  • raz słoneczko z chmur się skrada.         na palcach sięganie słońca
  • Wiatr powiewa, chmurki płyną               wymachy rąk w górze i przed sobą5. ,,Kamienie” – zabawa ruchowa
   Dzieciaki mają za zadanie przejść po kamieniach (czyli po kołach z papieru – emblematach kamieni), tak by zachować równowagę i nie spaść z kamienia.6. ,,Sztorm” – zabawa ruchowa
   Zaproście rodziców, rodzeństwo do zabawy. Na chustę (koc) wrzucamy lekkie przedmioty (piłeczki, zabawki). Podczas wachlowania nie mogą one spaść z chusty.7. Taniec z balonami – zabawa ruchowa
   Jeśli macie balon to napompujcie i tańcz z nim w rytm piosenki ,,Tańczymy labado’’ balon kładziemy na części ciała, o  której jest mowa w piosence.https://www.youtube.com/watch?v=pvZkbqz68c4

8. ,,Balonowy stworek” – zabawa plastyczna – doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności
Rysowanie pisakami 
na balonach elementów twarzy, doklejanie włosów z bibuły i elementów ubrania z kolorowego papieru.  

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI! MYŚLĘ, ŻE WSZYSCY WYKONALIŚCIE ZADANIA Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA I ŚWIETNIE SIĘ  BAWILIŚCIE….. POPROŚCIE RODZICÓW O WYDRUKOWANIE ODZNAKI  SUPERPRZEDSZKOLAKA.

Do pobrania: Odznaka Superprzedszkolaka

Opracowała: Tatiana Pośpiech


Data: 17.09.2020 r.

1. Zabawa muzyczno-ruchowa ,,Ręce do góry’’ – rozwijanie sprawności ruchowej

2. Zabawa matematyczna „Robimy porządki” – zapoznanie dzieci ze sposobem klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę wspólną: przeznaczenie

Opis zabawy: Rodzic rozkłada po kilka przedmiotów różnej kategorii, mieszając je, np. owoce i warzywa, ubrania, przybory toaletowe. Prosi dziecko, aby uporządkowało przedmioty zgodnie z przeznaczeniem: na produkty do jedzenia, ubierania, przybory do utrzymania czystości itp. Rodzic prosi dziecko o przeliczenie przedmiotów każdego rodzaju.

3. Czytanie przez rodzica  wierszyka „Porządek dobra rzecz” – wdrażanie do uważnego słuchania

Rodzic w ręku trzyma  ulubioną maskotkę dziecka. 

Kiedy rano słońce świeci, do przedszkola idą dzieci.
To zabawa się nie kleci, bo dokoła sterta rzeczy.
Rzeczy tu, rzeczy tam, a ja sprzątać muszę sam.
Rzeczy tu, rzeczy tam, a ja sprzątać muszę sam.

Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza:
– Dokąd rano idą dzieci?
– Dlaczego zabawa nie udała się w przedszkolu?
– Dlaczego był powód do zmartwienia?

Opracowała: Tatiana Pośpiech


Data: 16.09.2020 r. 

1. ,,Rozgrzewka”– zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności ruchowej dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

2. „Miś idzie do przedszkola” – słuchanie wiersza Z. Bronikowskiej ilustrowanego zabawką

Miś różowy, miś pluszowy zbuntował się dziś.
Chce iść także do przedszkola, tak jak chodzi Krzyś.
Wziął Krzyś misia w obie rączki: „Po co pójdziesz tam?”
„Będę bawił się wesoło i nie będę sam”.
„Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę cię dziś”.
– i tak zaczął do przedszkola chodzić z Krzysiem miś.

Rodzic zadaje dziecku pytania:
-O kim jest mowa w wierszu?
-Jaki był miś?
-Gdzie chciał iść miś?
-Co chciał tam robić?
-Czy Krzysiu spełnił jego prośbę?

3. „Misie jedzą miodek”– ćw. artykulacyjne warg i języka – naśladowanie lizania, oblizywania się: przy szeroko otwartych ustach oblizywania dolnej i górnej wargi i ust dookoła, mlaskania

4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Stary niedźwiedź mocno śpi”.

https://www.youtube.com/watch?v=Q4E1259KmCI

 5. Kolorowanie kredkami rysunku konturowego misia – zwrócenie uwagi na poprawne trzymanie w dłoni kredki.

Do pobrania: Karta pracy Misio

5. Oglądanie bajki ,,Miś Uszatek’’ odc. 100 ,,Letni domek”– wdrażanie do dłuższego skupienia uwagi

https://youtu.be/-UAjo7J4F_o

Opracowała: Tatiana Pośpiech


Data: 15.09.2020 r.

 1. ,,Listek” – zabawa oddechowa

Rodzic pomaga wyciąć dziecku listek z kartki papieru i zawiesza na nitce, dziecko mając listek na wysokości buzi dmucha na listek: mocno lub lekko (jak najdłużej na jednym wydechu), zdmuchuje listek z ręki i próbuje go złapać zanim spadnie na ziemię.

 2. ,,Jestem sobie przedszkolaczek’’ – utrwalenie słów piosenki, rozwijanie pamięci

https://www.youtube.com/watch?v=SzwNxStFZrY&feature=emb_title

Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,
Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Opracowała: Tatiana Pośpiech


Data: 14.09.2020 r.

1. Zabawa kołowa ze śpiewem ,,Moja Ulijanko’’ – stwarzanie dobrej zabawy i miłej atmosfery, przełamywanie  tremy, nieśmiałości, nabieranie  pewności siebie, utrwalenie słów piosenki.

2.    ,,Mały zuch’’ – utrwalenie słów wierszyka, wskazywanie części ciała według wiersza, rozwijanie pamięci

Mam dwie rączki i dwie nóżki,
małą główkę i paluszki.
Mam ramionka i mam brzuch.
Taki ze mnie mały zuch!

3.     ,,Klocki” – kolorowanie obrazka – rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do prawidłowego chwytu kredki

Do pobrania: Karta pracy Klocki

Opracowała: Tatiana Pośpiech

Close Menu