ZDALNE NAUCZANIE – Materiał edukacyjny dla dzieci 4-letnich z gr. IV, V

Data: 09.10.2020

Temat: „Dzień jeża”

1. „A to jeż” – słuchanie piosenki, nauka refrenu piosenki – rozwijanie zainteresowań muzycznych

https://www.youtube.com/watch?v=TqE_NvLWigE

I. Taki las wielki las, wielki że aż strach.
Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści dach.
W lesie szmer, w lesie szum, coś tam stuka wciąż.
Może to dziki smok, może wielki wąż!

Ref: Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach.
Toczy się jak kulka, cała w liści piórkach.
Skacze coś jak piłka, całe w burych szpilkach.
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.

II. Biegnę więc, biegnę więc, biegnę ile tchu.
Może tam schowam się, może lepiej tu.
Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka wciąż.
Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy wąż?

Ref: A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach.
Toczy się jak kulka, cały w liści piórkach.
A to jeż jak piłka, cały w burych szpilkach.
Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach niesie.


2. „Jeżyk” – zabawa ruchowa z elementami czworakowania –rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie cech motorycznych

Rodzic pyta: Czy wiesz, jakie zwierzę zasypia w kopczyku z liści? Proponuję zabawę w przygotowujące się do zimy jeże. Dziecko chodzi na czworakach i przesuwa przed sobą listki, raz prawą, raz lewą ręką. Po chwili wykonuje siad skrzyżny, układa listek na głowie. Ćwiczenie należy powtórzyć wielokrotnie.

3. ,,Jeż” – układanie puzzli – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

Dziecko ma przed sobą puzzle – sylwetka jeża jest podzielona na trzy części. Gdyby dziecko miało kłopot ze złożeniem obrazka, rodzic podchodzi, układa puzzle, pokazuje całość dziecku i rozsuwa kawałki, aby ono mogło je złożyć w całość.

Do pobrania: Obrazek do pocięcia i ułożenia_Jeżyk

4. „W środku koła siedzi jeż” – zabawa dywanowa – rozwijanie sprawności ruchowej

Członkowie rodziny siedzą w kręgu na dywanie, jedna osoba zostaje „jeżem”, który wchodzi do środka koła. Wszyscy wypowiadają słowa rymowanki: W środku koła siedzi jeż, Co on zrobi, to my też… Po tych słowach, wybrany „jeżyk” wykonuje ruch lub gest, który naśladują pozostali (np. klaskanie, podskoki itp.). Następnie wszyscy powtarzają dalej słowa wierszyka: Kogo jeż zawoła, ten wejdzie do koła… W tym czasie „jeż” zaprasza kolejną osobę na swoje miejsce.

5. „Kolce jeża” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat wyglądu oraz zwyczajów jeży – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiadania na zadane pytanie

Dziecko wspólnie z rodzicem ilustrują treść wiersza za pomocą ruchu. Następnie rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające jeża i opowiada o nim: o jego wyglądzie, pożywieniu (są to głównie: dżdżownice, chrząszcze, ślimaki, owady, ptasie jaja, rzadziej owoce opadłe z drzewa), miejscach bytowania (głównie: lasy, zarośla, leśne parki, ogródki przydomowe) oraz trybie życia (żeruje w nocy, jesienią gromadzi zapasy, intensywnie żerując, zimą hibernuje – bardzo głęboko śpi).

,,Kolce jeża” Marlena Szeląg

Czy wy może o tym wiecie,        – dziecko wyciąga ręce przed siebie (wewnętrzną stroną dłoni do
góry)

że jeż kolce ma na grzbiecie?     – odwraca się, schyla, wskazuje rękoma na plecy

A te kolce dla ochrony,                – pokazuje wyprostowane palce wskazujące

przed intruzem do obrony!         – zakrywa twarz dłońmi.

I gdy idzie groźny zwierz,         – maszeruje w miejscu, rękoma naśladując paszczę groźnego zwierza

kolców kulką jest nasz jeż!        – kładzie się na podłodze, zwijając się w kulkę (chowa głowę)

 Po przeczytaniu wiersza rodzic pyta:
– O jakim zwierzęciu opowiadał wiersz?
– Jak wyglądał przedstawiony w wierszu jeż?
– Po co jeżowi potrzebne są kolce?

6. „Jeżyk” – zabawa plastyczna (odbijanie dłoni na sylwetce jeża) inspirowana wierszem „Kolce jeża” M.Szeląg – rozwijanie sprawności manualnej

Do pobrania: Karta pracy_Jeżyk

gotowa praca plastyczna

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 08.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

1. „Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek – rozwijanie myślenia i wyobraźni

Miodek jada na śniadanie, w gawrze swoje ma mieszkanie.
Bardzo duży z niego zwierz – o kim mówię, chyba wiesz?!  (niedźwiedź)

Jest to dzika leśna świnka, niech się boi jej dziecinka!
Las poryty wszędzie będzie, gdzie odnajdzie swe żołędzie. (dzik)

Ruda cała jak marchewka, skacze po gałęziach drzewka. (wiewiórka)

Mieszka w parku oraz w lesie, na swym grzbiecie kolce niesie.
W stosie liści zimą śpi i o ciepłych nocach śni.      (jeż)

2. „Opowiedz bajkę o…” – rozwijanie mowy i myślenia

Dziecko losuje z worka kolejne obrazki zwierząt i układa o wylosowanym zwierzęciu kilka zdań.

Do pobrania: Fotografie zwierząt leśnych

3. „Sarenka” – słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej, rozmowa na temat wiersza – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Wiewiórka zaśnie w dziupli,
jeż się w liście zagrzebie,
śpią smacznie nietoperze
przytulone do siebie.

Gdy śnieg ziemię przysypie,
gdzie się kryje sarenka?
Nie ma gniazdka ni norki,
byle szmeru się lęka…

Domem sarny – las cały,
gęste krzaki – posłaniem,
a leśniczy stóg siana
ustawi na polanie.

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

 • O jakich zwierzętach opowiada wiersz?
 • Które z nich będą spały zimą?
 • Jakie zwierzę nie będzie wtedy spało?
 • Co będzie jadała sarna w zimie?
 • Kto jej pomoże?4. „Spadające liście” – ćw. grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej
  Do pobrania: Karta pracy_Spadajace liście5. „Jesienna kolorowanka” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej
  Do pobrania: Jesienna kolorowanka6. „Jesienne pary” – zabawa dydaktyczna z loteryjką obrazkową – rozwijanie pamięci wzrokowejOpis zabawy: Rodzic lub dziecka rozcina obrazki, miesza, rozkłada na stole odwrócone obrazkiem do spodu (najlepiej ułożyć w 2 rzędach lub w szachownicę).  Kolejno na przemiennie rodzic i dziecko losują po dwa obrazki. Jeśli uda się odsłonić dwa jednakowe, czyli parę – nazywa ją i zabiera. Jeśli nie ma pary to z powrotem odstawia i zapamiętuje miejsce położenia  obrazków. Na koniec liczymy, ile każdy zdobył par obrazków.
  Do pobrania: Loteryjka obrazkowa_Jesienne pary

  Opracowała: Paulina Rodak


Data: 07.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

 1. ,,Odgłosy ptaków”- zabawa ortofoniczna oraz matematyczna – doskonalenie aparatu mowy, poznanie dźwięków wydawanych przez poszczególne ptaki, zaciekawienie dziecka światem przyrody, rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3

Rodzic prosi dziecko, by usiadło wygodnie i zamknęło oczy oraz posłuchało. Następnie odtwarza nagrania ptasich odgłosów (kukułki, bociana, dzięcioła, gołębia i wróbla). Przedszkolak z uwagą słucha i próbuje nazwać „właściciela” wydawanego dźwięku.

Następnie dziecko maszeruje po pokoju słuchając śpiewu ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=48b3Kwuaz6I

Na hasło “dzięcioł” zatrzymuje się i miarowo klaszcząc wypowiada: ,,stuk, puk, stuk, puk”.
Kiedy usłyszy śpiew ptaków ponownie – maszeruje.
Na hasło “kukułka” zatrzymuje się.
Rodzic mówi liczbę od 1 do 3, dziecko mówi: kuku – dokładnie tyle razy, równocześnie przelicza na palcach.

Chętne przedszkolaki mogą zapoznać się bliżej ze śpiewem ptaków, korzystając ze strony: https://www.glosy-ptakow.pl/

2. „Jesienna pogoda” – zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności ruchowej, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka

3. „Pomóż zwierzętom dojść do ulubionych przysmaków” – praca z kartą pracy – ćw. grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej

Do pobrania: Karta pracy_Pomóż zwierzętom

4. „Jesienne drzewo” – zabawa plastyczna – poznawanie różnych technik plastycznych, Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi

Dziecko maluje swoją dłoń brązową farbą i odbija na białej kartce A4 pionowo. Następnie korzystając z jesiennych barw, moczy w nich patyczek do uszu i odbija na kartce „liście”.

5. „Śpiew ptaków” – relaksacja – redukowanie napięcia mięśniowego, odcięcie się od bodźców negatywnych

https://www.youtube.com/watch?v=9INVrVQRpus

Dziecko wygodnie kładzie się na dywanie i wsłuchuje w śpiew ptaków.

Opracowała: Paulina Rodak


Data: 06.10.2020

Temat: „Jesienna przygoda”

1. „Jesienne zabawy” – zestaw zabaw ruchowych – rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie cech motorycznych

Zabawa orientacyjno- porządkowa: ,,Duże i małe listki”
Dziecko biega w rytm dowolnej muzyki. Na hasło – DUŻY LIŚĆ- wyciąga się w górę, na hasło – MAŁY LIŚĆ – przykuca.

Ćwiczenie ramion: ,,Drzewo na wietrze”
Dziecko stoi w małym rozkroku, ramiona uniesione w górę. Wykonuje skłony w bok, skręty, skrętoskłony- imituje ruch gałęzi na wietrze

Zabawa z elementem czworakowania: ,,Jeż wśród liści”
Dziecko chodzi na czworakach. Na umówiony sygnał zatrzymuje się i przechodzi do leżenia na plecach. Wykonuje swobodne ruchy rękami i nogami uniesionymi w górę- jeż bawi się wśród liści.

Zabawa z elementem równowagi: ,,Stań jak grzybek”
Dziecko poruszają się swobodnie. Na hasło- STAŃ JAK GRZYBEK- zatrzymuje się i staje na jednej nodze.

Zabawa z elementem podskoku: ,,Skaczący kasztan”
Dziecko- kasztanek, podskakuje obunóż w miejscu. Na hasło- KASZTANEK SPADA- przykuca i przechodzi do leżenia bokiem, następnie turla się

Ćwiczenia oddechowe: ,,Liście na wietrze”
Dziecko dmucha na liście przyniesione z jesiennego spacer

2. ,,Śpiący niedźwiedź” – słuchanie wiersza Marleny Szeląg, rozmowa na temat niedźwiedzia – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i odpowiadania na zadane pytanie

Niedźwiedź zimę wyczuł nosem,
„Och, nie jestem Eskimosem!”
W swojej gawrze się ułożył,
łapki do snu szybko złożył.

Teraz sobie smacznie śpi,
nie pukajcie w jego drzwi!
Śpiący niedźwiedź zapadł w sen,
w swojej gawrze hen, hen, hen…

Pytania do wysłuchanego utworu:

 • O kim usłyszałeś/aś w wierszu?
 • Co robił niedźwiedź?
  Jak nazywa się mieszkanie niedźwiedzia?
 •   4. „Stary niedźwiedź”– zabawa ruchowa ze śpiewem – rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie pamięci słuchowejCzłonkowie rodziny, trzymając się za ręce, maszerują po obwodzie koła i śpiewają piosenkę. W środku koła śpi niedźwiedź (może chrapać). Na słowa Pierwsza godzina (…), druga godzina (…), trzecia godzina (..) uczestnicy zabawy zatrzymują się, odwracają twarzą w stronę niedźwiedzia i odliczają godziny na palcach. Na słowa Niedźwiedź łapie! uciekają, a niedźwiedź rusza za nimi, próbując kogoś złapać. Złapana osoba zostaje nowym niedźwiedziem.Stary niedźwiedź mocno śpi. (x2)
  My się go boimy, na palcach chodzimy,
  Jak się zbudzi, to nas zje! (x2)
  Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi.
  Druga godzina – niedźwiedź chrapie.
  Trzecia godzina – niedźwiedź łapie!https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I

  • 4. „Bocian” – zabawa plastyczna z kolorowanką – rozwijanie sprawności manualnej oraz poprawnego trzymania kredki.

  Do pobrania: Karta pracy_Bocian

  5. „Gdy chcesz dobrym mówcą być, język, buzię często ćwicz!” – ćwiczenia logopedyczne – usprawnianie policzków

  • „Gruby miś” – nadymanie policzków.
  • „Chudy zajączek” – wciąganie policzków.
  • Nabieranie powietrza w usta i zatrzymywanie go w jamie ustnej, „krążenie” tym powietrzem. Powolne wypuszczanie powietrza.
  • „Gruby miś” – „chudy zajączek” – naprzemiennie.
  • Nabieranie powietrza w usta i na zmianę przesuwanie go z jednego policzka do drugiego.

  Opracowała: Paulina Rodak


Data: 01.10.2020 r.

1. „Słoneczko, uśmiechnij się” – słuchanie piosenki, oglądanie filmiku, rozmowa, próba śpiewu piosenki – wprowadzenie w tematykę Dnia Uśmiechu, rozwijanie zainteresowań muzycznych

Opis zabawy: Dziecko słucha piosenki, jednocześnie ogląda filmik. Rodzic prowadzi rozmowę na temat piosenki, a na koniec dziecko po kilkukrotnym przesłuchaniu piosenki podejmuję próbę śpiewu.

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y

tekst piosenki pt.: „Słoneczko, uśmiechnij się”

Słoneczko śpiewa na cały głos,
choćbyś miał bracie kłopotów sto,
słoneczko z góry uśmiecha się,
słoneczko woła przez całe dnie:

Ref.: Uśmiechnij się, wyprostuj się
słoneczko śpiewa i woła cię.       /bis

Słoneczko, słonko, nasz złoty brat
wędruje ciągle przez cały świat.
Słoneczko do nas woła zza gór,
a za słoneczkiem woła nasz bór.

Ref.: Uśmiechnij się, wyprostuj się….

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– Kto jest głównym bohaterem piosenki?
– Co to jest uśmiech?

2. „Lustro ” – ćwiczenia mimiki twarzy – rozwijanie kreatywności, wyobraźni, kształtowanie umiejętności nazywania emocji

Opis zabawy: Rodzic wraz z dzieckiem naśladują siebie nawzajem, próbują nazwać emocje (radość, złość, smutek zaskoczenie itp.). Zabawę powtarzamy kilka razy.

Na koniec zabawy zagrajcie w grę!   https://wordwall.net/pl/resource/4825159

Opis gry: Odkrywaj kolejno pudełka i naśladuj pokazujące się w nich miny. Powodzenia!

 3. „Radosne skoki” – zabawa ruchowa z elementem skoku  – ożywienie organizmu

Opis zabawy: Dziecko maszeruje po pokoju. Na sygnał dźwiękowy (klaśnięcie) rodzica „ Radosny skok!” – dziecko wykonuje skok. Następnie maszeruje dalej. Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. „Która to mina?” – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia

Opis zabawy: Dziecko ogląda obrazek, następnie za pomocą kredki, pisaka zaznacza kółkiem, która mina wyraża uśmiech i zadowolenie.

Do pobrania: Karta pracy_Która to mina

5. ,,Weź ze sobą uśmiech” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej oraz posługiwania się nożyczkami.

Opis zabawy: Pokoloruj kredkami uśmiechnięte buźki, następnie wytnij według instrukcji buźki.

Do pobrania: Wycinanka_Weź ze sobą uśmiech

Motto na dziś i jutro: ,,Z uśmiechem Ci do twarzy, już wesołą minę masz, a gdy się okazja zdarzy – śmiej się z nami razem tak…”

Przygotowała: Anna Tarasów 😉


Data: 01.10.2020 r.

Temat: ,,Dary jesieni”

 1. „Jesienne symbole” – rozwiązywanie zagadek autorstwa M. Szeląg, oglądanie ilustracji – rozwijanie logicznego myślenia

Opis zabawy: Rodzic czyta zagadki, dziecko próbuje odgadnąć,  o jaki przedmiot chodzi, następnie  wskazuje ją na ilustracji.

W jesiennych liściach się ukrywają
i tylko jeden kapelusz mają.  (grzyby)

Z jesiennym wiatrem taniec zatańczyły,
od gałązek drzew się odczepiły.
Jeż kolorowe będzie miał posłanie,
będą dla niego cieplutkim mieszkaniem.  (liście)

Niewielkie, podłużne z dębu spadają,
na swoich głowach czapeczki mają.
Będą z nich ucztę miały leśne dziki
i zrobi z nich Jasio jesienne koniki.   (żołędzie)

 1. „Muchomor” – słuchanie wierszyka, rozmowa, układanie puzzli online – rozwijanie mowy i myślenia, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

Opis zabawy: Rodzic czyta dziecku wiersz, następnie zadaje pytania do utworu. Na koniec zabawy dziecko układa puzzle.

Link do puzzli: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f8ed79b136a

,,Muchomor” S. Szuchowa

Berecik czerwony
ma białe kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci ani
wiewióreczki.
Ale mech zielony gwarzy:
– Patrzcie, jak mi z nim do twarzy!

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– Kto jest bohaterem wiersza?
– Jak wygląda muchomor?
– Kogo w wierszu zachwycił muchomor?
– Czy ludzie mogą jeść muchomory, dlaczego?

 1. „Dar jesieni” – praca z kartą pracy – rozwijanie spostrzegawczości
  Do pobrania: Karta pracy_Dar jesieni

  1. „ Lecą listki” – ćwiczenia oddechowe – poszerzenie pojemności płuc oraz wzmocnienie mięśni biorących udział w oddychaniu

  Opis ćwiczenia: Dziecko otrzymuje od rodzica listki (mogą też być piórka, kawałki gazety), układa je na dłoni i próbuję zdmuchnąć. Zabawę powtarzamy kilka razy.

  Opracowała: Anna Tarasów


Data: 30.09.2020 r.

 1. „Co zrobiła Jesień?” – słuchanie wiersza M. Szeląg, rozmowa na temat treści wiersza – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Rozsypała jesień liście
i już mienią się złociście.
I zrzuciła z drzew kasztany,
na chodniku poszły w tany.
Lasy w grzyby przystroiła,
w mchach i liściach je ukryła.
A wiewiórkom dla uciechy,
w koszu dała już orzechy!
Z wiatrem razem zatańczyła,
z dębu żołędzie strąciła.
A na koniec swej podróży,
chciała kąpać się w kałuży!
Deszczem zatem pokropiła,
słonko chmurą zasłoniła…

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– Kto jest bohaterką wiersza?
– Co zrobiła Jesień?
– Jakie dary przyniosła?
– Jaką pogodę wyczarowała?

 1. „Grzyby – mały i duży” – zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności ruchowej oraz ćwiczenie komunikacji

Opis zabawy: Dziecko porusza się po pokoju w podskokach w rytmie prezentowanym przez rodzica. Gdy rodzic mocno klaśnie, dziecko zatrzymuje się i słucha co powie rodzic. Jeśli powie : Mały grzyb!, dziecko kuca i splata dłonie nad głową z wyprostowanymi rękoma. Jeśli rodzic powie : Duży grzyb!, dziecko wznosi się na palcach i splata dłonie nad głową z wyprostowanymi rękoma, wyciągając się do góry.

 1. „Grabienie liści” – ćw. grafomotoryczne – usprawnianie koordynacji wzrokowo –ruchowej

Polecenie: Rysuj po śladzie.

Do pobrania: Karta pracy_Grabienie liści

4. „Grzybek” – zabawa plastyczna – rozwijanie kreatywności

Opis zabawy: Potrzebne będąpapier kolorowy oraz klej. Wyklej kontur grzyba podartymi  kawałkami kolorowego papieru.

Do pobrania: Karta pracy_Grzybek

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 29.09.2020 r.

Temat: „Jesień”

 1. „Jabłoń” – rozmowa inspirowana obrazkiem – rozbudzanie zainteresowania światem przyrody

Rodzic prezentuje dziecku obrazek, a ono nazywa przedstawione na nim zwierzęta i rodzaj drzewa. Następnie wspólnie omawiają wygląd jabłoni w poszczególnych porach roku, zaczynając od wiosny. Rodzic zwraca uwagę, że z zapylonych kwiatów, które zakwitają na jabłoni wiosną, powstają jabłka. Owoce te dojrzewają na słońcu całe lato, a jesienią, gdy są już w pełni dojrzałe, zostają zebrane. Liście usychają i opadają, a drzewo przygotowuje się do zimy.

2. „Jesienna cza-cza” – nauka piosenki – doskonalenie pamięci słuchowej, rozwijanie zainteresowań muzycznych

https://www.youtube.com/watch?v=eAP3QSWUr8s

Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. …

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza….

3. „Barwy jesieni” – rozmowa nawiązująca do ilustracji – rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i wypowiadania się na zadany temat

Rodzic w oparciu o ilustracje odwołuje się do spostrzeżeń dziecka, zachęca je do określania i nazywania kolorów charakterystycznych dla jesieni. Pyta:

 • Jaka pora roku przedstawiona jest na ilustracjach?
 • Po czym ją poznać?
 • Jakie kolory dominują na ilustracjach?

  4. „Dary jesieni” – łączenie w pary takich samych obrazków – usprawnianie sprawności manualnejDziecko otrzymuje kartę pracy. Ma za zadanie odszukać i połączyć w pary takie same obrazki, a następnie pokolorować je.
  Do pobrania: Karta pracy_Dary jesieni
  Opracowała: Paulina Rodak

Data: 28.09.2020 r.

1. „List Wiewiórki” – słuchanie wiersza U. Garboś, rozmowa na temat wiersza –bogacenie zasobu słownictwa związanego z tematyką jesieni

Drogie dzieci!
Lato odeszło, nadchodzi jesień,
pełny koszyczek darów nam niesie.
Są w nim żołędzie, grzyby, kasztany
i z jarzębiny korale dla mamy.
Jest chmurka z nieba, deszczu kropelki
oraz wicherek, wietrzyk niewielki.
Owoce z sadu no i warzywa.
Każdy na zdrowie niech je spożywa.

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– O jakiej porze roku mówią wiersze?
– Po czym można poznać, że nadeszła jesień?
– Jakie dary przynosi nam jesień?

 1. ,,Zbieramy kasztany” – zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności ruchowej

Opis zabawy: Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło rodzica : “Zbieramy kasztany”  dziecko stara się zebrać jak najwięcej kasztanów (klocków) rozrzuconych po pokoju.

 1. „Pracowitość” – praca z kartą pracy – kształcenie spostrzegawczości wzrokowej
  Do pobrania: Karta pracy_Pracowitość

  1. „Dary Jesieni” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej

  Opis zabawy: Pokoloruj koszyk kredkami, następnie wytnij nożyczkami dary jesieni przedstawione na obrazku poniżej i przyklej do koszyczka. Stwórz swój własny koszyczek z darami Jesieni.


  Do pobrania: Karta pracy_Dary jesieni

  Opracowała: Anna Tarasów


Data: 25.09.2020 r.

1. „Pożar” – słuchanie bajki, oglądanie filmiku edukacyjnego, rozmowa – rozbudzanie wyobraźni, pobudzenie mowy i myślenia

Opis zabawy: Dziecko słucha bajki jednocześnie oglądając filmik. Na zakończenie rodzic zadaje dziecku pytania odnoszące się do bajki.

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws

Pytania do rozmowy:
– Gdzie odbył się piknik?
– Co to jest pożar?
– Co się paliło?
– Jakie zwierzęta pojawiły się w bajce?
– Gdzie należy zadzwonić jak jest pożar?

2. „Strażak” – zabawa ruchowa z rymowanką – ożywienie organizmu

Opis zabawy: Rodzic czyta tekst rymowanki, jednocześnie tłumaczy dziecku jakie ćwiczenia ma wykonywać.

,,Strażak” M. Barańska

Strażak wchodzi po drabinie     Dziecko kuca, a następnie naśladuję rękami i nogami wchodzenie po drabinie. 

coraz wyżej, coraz wyżej             Stopniowo prostując się, wspina się na palce i stara się  sięgnąć rękami jak najwyżej.

Teraz schodzi po drabinie          Dziecko naśladuje rękami i nogami schodzenie po drabinie, powoli kuca..

Coraz niżej ….. Bęc!                     Na słowo „Bęc!” siada na podłodze.

3. „Rysuj pośladzie” – ćwiczenie grafomotoryczne – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej


Do pobrania: Karta pracy_Rysuj po śladach

4. „Wóz strażacki” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej

Opis zabawy: Pomaluj farbami obrazek, pamiętaj o odpowiednim dobraniu kolorów.


Do pobrania: Karta pracy_Wóz strażacki

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 24.09.2020 r.

1. „112 – numer alarmowy” – słuchanie z piosenki, nauka refrenu piosenki – utrwalenie wiadomości na temat telefonów alarmowych

Opis zabawy: Dziecko słucha piosenki, a następnie stara się opowiedzieć na pytania zadane przez rodzica. Na koniec dziecko podejmuję próbę śpiewu refrenu piosenki.

Link do piosenki:       https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw

Tekst piosenki

 1. Jedno połączenie,
  Czy się domyślicie?
  Może uratować
  Komuś cenne życie.

Ref: Jeden, jeden, dwa!
Jeden, jeden, dwa!
Numer ratunkowy,
Każde dziecko zna! / x2

 1. Gdy jest niebezpiecznie
  Musisz być gotowy,
  I zadzwonić pod ten
  Numer alarmowy!

Ref: Jeden, jeden, dwa…

Pytania do dziecka:
– Jaki numer telefonu pojawia się w piosence?
– Gdzie się dodzwonimy dzwoniąc na 112?

2. „Trzy ważne zawody” – rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych, rozmowa – rozwijanie myślenia i wyobraźni

Opis zabawy: Rodzic czyta dziecku kolejne zagadki. Dziecko odgaduje zagadki, oglądając ilustracje przedstawiające strażaka, lekarza i policjanta. Dziecko opisuje wygląd, przedmioty, których używają w pracy, i pojazdy, którymi się poruszają (karetka, radiowóz, wóz strażacki).

Dym zaciemnił okolicę,
więc wychodzę na ulicę,
Patrzę, a tam dom się pali!
Może ludzie w nim zostali?!
To dopiero niezła draka,
dzwonię prędko po ………      (strażaka)

Dziś dostałem katar, chrypę,
nie chcę chory być na grypę!
Boli głowa, mam gorączkę,
muszę przerwać tę bolączkę!
Gdy choroba się przydarza,
idę prędko do……….                 (lekarza)

Właśnie idę w parku ścieżką,
razem z dobrym mym koleżką.
Gdy ktoś nagle portfel kradnie!
Tak nie wolno, tak nieładnie!
Złodziej marną miał ambicję,
trzeba dzwonić na …………        (policję)

 

 

 

 

 

 


3. „Co wiesz o ruchu drogowym”
– quiz wiedzy – utrwalanie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze, ruchu drogowego

Opis zabawy: Rodzic zadaje dziecku różne pytania sprawdzające wiedze o ruchu drogowy. Zadaniem dziecka jest klasnąć w ręce, gdy usłyszy zdanie prawdziwe. Gdy usłyszy nieprawdę – nie robi nic.

Samochody mogą jeździć po jezdni.
Gdy chcemy dzwonić po pomoc dzwonimy pod numer 112.
Porządku na ulicy pilnuje piekarz.
Znaki drogowe to nagrody dla kierowców.
Sygnalizator świetlny ma dwa lub trzy kolory świateł.
Sygnalizator często świeci na niebiesko.
Przez ulicę przechodzimy wówczas, gdy świeci światło zielone.
Na drugą stronę ulicy przechodzimy tam, gdzie chcemy.

4. „Służby ratunkowe” – praca z kartą pracy – usprawnianie sprawności manualnej oraz utrwalenie zdobytej wiedzy

Do pobrania: Karta pracy_Służby ratunkowe

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 23.09.2020 r.

1. „Złodziejaszek” – słuchanie rymowanki, rozmowa – rozwijanie logicznego myślenia

wiersz pt.: ,,Złodziejaszek” M. Szeląg

Złodziejaszek idzie dróżką,
Przytupuję cicho nóżką
Chce dziś ukraść komuś mienie
Oj, nie rusza go sumienie!
Już do kogoś się zakrada,
Oj, kraść tobie – nie wypada!

Rozmowa na temat rymowanki:
– Kto to jest złodziejaszek?
– Co znaczy słowo ukraść?
– Jakie przedmioty może ukraść złodziej?

2. „Co to może być?” – odgadywanie zagadki, zabawa rozwijająca percepcję wzrokową

Opis zabawy: Rodzic pokazuje dziecko obrazek ze wzorem (lizak policyjny). Następnie zadaje pytanie:
Co widzisz na obrazku? Co Ci to przypomina?
Rodzic ukierunkowuje tak rozmowę, żeby dziecko udzieliło właściwej odpowiedzi: lizak policyjny. Ilustracja do rozmowy poniżej.

3. „Uwaga niebezpieczeństwo!” – zabawa ruchowa – ożywienie organizmu

Opis zabawy: Dziecko porusza się po pokoju, podskakując z nogi na nogę. Na mocne klaśnięcie rodzica oburącz i słowa: Uwaga niebezpieczeństwo! Dziecko kładzie się na podłogę nieruchomo. Zabawę powtarzamy kilka razy.

4. „Policjant”- zabawa plastyczna – rozwijanie kreatywności dziecka

Polecenie: Pokoloruj kredkami postać policjanta, następnie spróbuj dorysować lizaka policyjnego w wyciągniętej ręce policjanta.

Do pobrania: Karta pracy_Pan policjant

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 22.09.2020 r.

1. „O nieśmiałym trusiątku, które nie schowało głowy w piasek” – słuchanie opowiadania M. Szeląg – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Daleko stąd, w Afryce, żył struś Izydorek ze swoją mamą Melanią, Izydorek był dużo mniejszy i chudszy od swoich kolegów, z którymi chodził do przedszkola. Przez to zawsze czuł się gorszy, mimo tego, że nikt z niego się nie wyśmiewał. Było wręcz przeciwnie. Wszystkie strusiątka lubiły Izydorka, bo był dla nich zawsze pomocny i uprzejmy. Nigdy nie zwracały uwagi na to, jak wygląda. Strusiątko jednak i tak czuło się gorsze.
Pewnego piątkowego poranka tematem zajęć w przedszkolu były dzielność i odwaga. Dzieci chwaliły się jedno przez drugie:
–  Ja to śpię przy zgaszonym świetle i nie wołam taty, żeby mnie utulił! – krzyknął Antoś.
– A ja, to nie boję się zapytać nieznajomego o cokolwiek. Raz, gdy spacerowałam z mamą niedaleko przedszkola, podeszła do nas taka jedna pani i zaczęła rozmawiać z moją mamą, a potem ze mną. Niby to była znajoma mojej mamy, ale ja jej nie znałam. I rozmawiałam! Taka byłam odważna! – opowiedziała z dumą swoją historię Tola.
– To nic! Ja to jestem ktoś, bo nie boję się przechodzić po pniach zawieszonych nad strumykiem.  I nigdy nie spadłem! Ot co! – Wychwalał swoje osiągnięcia Nikoś.
Izydorek z podziwem słuchał swoich przyjaciół, ale sam nic nie powiedział. On przecież w niczym nie był odważny – spał przy zapalonej lampce, miał lęk wysokości, a do tego wstydził się nieznajomych i jakichkolwiek występów w przedszkolu.
– Co się stało,  syneczku? – zapytała mama, widząc smutną minę synka, gdy wrócił z przedszkola do domu. Izydorek opowiedział jej o wszystkim, co sprawiło, że tak się smucił. O zajęciach w przedszkolu, o tym, że czuje się brzydki, tchórzliwy, i o tym, że nic nie potrafi.  Z jego oczu popłynęły łzy. Melania przytuliła synka:
– Wiesz co, powiem ci wielką tajemnicę. Najważniejsze jest to, czego się boimy i to, jak wyglądamy. Ważne, co w sercu mamy i jacy jesteśmy dla innych. A to, że czasem ci coś nie wychodzi, że czasem czegoś się boisz, to jest normalne. Ważne, żeby próbować dalej i żeby starać się przezwyciężać swoje strachy. Często później okazuję się, że lęk był zbędny, bo strach zwykle ma wielkie tylko oczy. A poza tym, powiem Ci w sekrecie, że każdemu coś czasem nie wychodzi. I każdy się czegoś boi.
– Naprawdę? Nawet ty? – mały struś otworzył oczy ze zdumienia.
– Nawet ja – uśmiechnęła się mama, a trusiątko wtuliło dzióbek w jej piórka i spokojnie zasnęło.
Następnego dnia po południu mały struś spotkał się z przyjaciółmi z przedszkola na placu zabaw. Byli tam Nikoś, Antoś i Tola. Mama uściskała Izydorka na pożegnanie i zostawiła go pod opieką mamy Nikodema. To ona tego dnia pilnowała dzieci. Strusiątka świetnie bawiły się razem, zjeżdżając na zjeżdżalniach i robiąc babki z piasku. Nagle rozległ się głośny płacz. To Nikoś tak płakał. Strusiątka podbiegły szybko do kolegi:
– Co się stało? Dlaczego tak płaczesz?! – pytały dzieci rozpłakanego kolegi.
– Mo-mo-moja ma-ma-mama się nie-nie-nierusza!- jąkał przestraszony i zapłakany Nikoś. Antoś również rozpłakał się. Tola z przerażeniem zaczęła wołać „Pomocy!” To jednak nie przyniosło skutku, ponieważ nikogo dorosłego w okolicy nie było.
– Musimy zadzwonić po pogotowi! – powiedział przestraszony Izydorek i zaczął szukać telefonu w torbie mamy Nikosia. Po chwili miał już go w dłoni i zwrócił się w stronę koleżanki.
-Tola, zadzwoń!
– Ja? Dlaczego ja?
– Bo Ty jesteś odważna i nie boisz się rozmawiać z obcymi!
– Nie zadzwonię, bo nie ma tu mojej mamusi! – rozpłakała się Tola.
Izydorek popatrzył na swoich przyjaciół. Wszyscy byli przerażeni i płakali. Zrozumiał wówczas, że oni boją się tak samo mocno, jak on. Mały struś przypomniał sobie słowa mamy, one dodały mu otuchy. Ze łzami w oczach wystukał numer „112” i poinformował panią po drugiej stronie słuchawki o całym zdarzeniu. Chwilę później na plac zabaw przyjechały służby ratunkowe. Pogotowie zabrało mamę Nikosia do szpitala, a panowie policjanci odprowadzili dzieci do domów. W poniedziałek w przedszkolu znów małe strusie rozmawiały na temat odwagi i dzielności. Tym razem wszyscy jednak z zaciekawieniem słuchali opowiadania Izydorka, który z dumą mówił o sobotnim wydarzeniu na placu zabaw. Za swój czyn otrzymał nawet „Medal odwagi” od pana policjanta. O małym dzielnym strusiu, który nie schował głowy w piasek mówiło nie tylko całe przedszkole, ale i cała okolica. Izydorek w końcu zrozumiał, że dzielnym bohaterem może zostać nawet ten, kto jest mały i chudy, jak on. A o wyjątkowości każdego nie przesądza wygląd, a przede wszystkim dobre serce. To ono pomaga przezwyciężać wszelkie lęki i stawać się odważnym.

Rozmowa o odwadze na podstawie opowiadania.
Pytania do rozmowy:
– Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu?
– Czego bał się Izydorek?
– Co się wydarzyło na placu zabaw?
– Co zrobiły strusiątka?
– Dlaczego Izydorka można nazwać bohaterem?
– Co znaczy zwrot „chować głowę w piasek?”


2. „Strusie, głowa w piasek”
– zabawa ruchowa – ożywienie organizmu

Opis zabawy: Dziecko biega po pokoju, naśladując strusia. Na jedno klaśnięcie rodzica (sygnał dźwiękowy), dziecko zatrzymuję się i wykonuje skłon do przodu. Zabawę powtarzamy kilka razy.

3. „Stach” – zabawa ruchowa z rymowanką – rozwijanie świadomości własnego ciała

,,Stach” M. Barańska

Wchodzi, wchodzi Stach na dach    (dziecko naśladuje wchodzenie po drabinie – na przemian, rytmicznie unosi
prawą rękę i lewą nogę, a następnie lewą rękę i prawą nogę)

Tak wysoko, że aż strach.                 (dziecko stoi na palcach i unosi wyprostowane ręce jak najwyżej)

„Stachu, Stachu, zejdźże z dachu!”  (dziecko unosi głowę i przykłada obie dłonie do ust, jak podczas nawoływania)

Schodzi, schodzi – już po strachu.  (dziecko naśladuję schodzenie po drabinie, unosząc na przemian prawą rękę
i lewą nogę, a następnie lewą rękę i prawą nogę).

4. „Order odwagi” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej

Polecenie: Ozdób order dowolną techniką (kredki, farby, plastelina itp.).


Do pobrania: Karta pracy_Order

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 21.09.2020 r.

 1. „Sygnalizator” – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie umiejętności uważnego słuchania wiersza U. KamińskiejOpis zadania: Zapoznanie z treścią wiersza. Rozmowa na temat utworu. Oglądanie sygnalizatorów świetlnych na ilustracji (wyjaśnienie dzieciom, że sygnalizacja świetlna dla samochodów ma trzy kolory, a dla pieszych – dwa).

„Sygnalizator” U. Kamińska

Myślę, że go dobrze znasz.
Przy ulicach trzyma straż.
Migające światła ma,
nieraz Tyrze, a nieraz dwa.
Nimi ruchem wciąż kieruje.
Autom, pieszym nakazuje,
kto iść może albo jechać,
a kto musi jeszcze czekać.
Dla tych, którzy idą pieszo
światła dwa na zmianę świecą.
Gdy do pasów dojdziesz już,
Na sygnalizator spójrz!
Jeśli światło jest zielone,
możesz przejść na drugą stronę.
Lecz gdy zmieni się w czerwone,
przejście jest już zabronione.
Gdy pojazdem ktoś kieruje,
aż trzy światła obserwuje.
Na zielonym jedzie sobie,
ale gdy się żółte zrobi,
już hamuje i przestaje,
bo to światło sygnał daje,
że czerwone wnet zabłyśnie-
-zakaz jazdy! Oczywiście!

Pytania do rozmowy:
– Kto jest bohaterem wiersza?
– Ile kolorów ma sygnalizator?
– O czym mówią nam poszczególne kolory świateł?
– Czy rzeczywiście sygnalizator świetlny jest ważny?
– Co jeszcze pomaga zachować porządek na drodze?

                                                                         Sygnalizator świetlny dla samochodów

Sygnalizacja świetlna dla pieszych

 1. „Połącz w pary” – praca z kartą pracy – rozwijanie logicznego myślenia

Do pobrania: Karta pracy – Połącz w pary

 1. „Sygnalizator świetlny” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnejOpis zabawy: Dziecko wykleja kawałkami lub kulkami bibuły (odpowiednio dobranymi kolorami) światła na obrazku konturowym sygnalizatora. Pozostałą część sygnalizatora może pokolorować kredkami. Proponuję dorysować również ,,nogę” sygnalizatora.
  Do pobrania: Karta pracy – Sygnalizator

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 18.09.2020 r.

,,Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

 Gry i zabawy z okazji Dnia Przedszkolaka 

1. „DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA” – osłuchanie z piosenką – rozwijanie poczucia rytmu

Dziecko słucha piosenki kilka razy, następnie próbuje śpiewać refren.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=tgXfOyKlc_4&feature=emb_title

Tekst piosenki:
I. Od rana uśmiech masz na twarzy
Bo wiesz, że dzisiaj coś się zdarzy,
przedszkolny świat, przyjazny tak
tu poznasz wielkich przygód smak

Przedszkolak zuchem jest nad zuchy
Obce mu fochy i w nosie muchy
Zmęczony śpi, jak mały miś
Wielką przygodę przeżył dziś

Refren: Każdy przedszkolak dobrze wie
Że kiedy wrzesień już kończy się
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!
Od najmłodszego aż po starszaka
Wszyscy świętują dzień przedszkolaka!

II. Babcia i dziadek, mama i tata
Razem świętują dzień przedszkolaka
bo oni kiedyś też mali byli
i do przedszkola chętnie chodzili.

Pod czujnym okiem kochanej pani
Na skrzydłach marzeń świat okrążamy
Dziś przedszkolakiem jutro strażakiem
Zostanę przecież to proste takie

Refren: Każdy przedszkolak……

Rodzic zadaje dziecku pytanie: – O czym jest ta piosenka?

2. „Gra MEMO” – kształcenie spostrzegawczości oraz umiejętności skupiania uwagi

Zasady gry: Na początku należy rozciąć kartoniki na pojedyncze elementy. Sprawdzamy, czy ilość par się zgadza i zaczynamy grę. Losowo rozkładamy kartoniki na stole i wraz z dzieckiem próbujemy odnaleźć pry. Osoba, która znajdzie dwa takie same obrazki, zachowuje je dla siebie i ma prawo do kolejnego ruchu,.

Do pobrania: Karty do gry – Memo

3. „Autoportret przedszkolaka” – zabawa plastyczna – rozbudzanie kreatywności dziecka

Opis zabawy: Dziecko rysuje kredkami własny portret w ramce, a następnie ozdabia ramkę dowolną techniką (wyklejanie, malowanie, ozdabianie, wydzieranie, wycinanie) z wykorzystaniem różnych przyborów: plastelina, farby, pędzel, pisaki, papier kolorowy, nożyczki.

Do pobrania: Karta pracy – Autoportret

4. „Maska dla przedszkolaka” – zabawa plastyczna – rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Opis: Stwórz własną maskę / wąsy lub krawat. Wytnij maskę, która Ci się podoba. Załóż gumkę do maski lub patyczek do wąsów i gotowe!

        

Do pobrania: Maski, wąsy, krawaty

5. „Odznaka dla Super Przedszkolaka” 

Polecenie: Wytnij odznakę, następnie podklej ją taśmą dwustronną lub zrób otworek , aby móc zamieścić tam wstążkę.

Do pobrania:  Odznaka Super Przedszkolaka

  Wszystkim Przedszkolakom życzę miłej zabawy w dniu ich Święta!   

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 17.09.2020 r.

1. „Pan Policjant” – oglądanie filmiku – osłuchanie z piosenką, rozwijanie poczucia rytmu

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=ilywzLXZbOc

Opis zabawy: Po wysłuchaniu i obejrzeniu filmu omawiamy z dzieckiem treść piosenki. Próba śpiewu piosenki przez dziecko.

Tekst piosenki: Śpiewające Brzdące ,,Pan policjant”

Pan policjant porządku pilnuje.
Przechodniów na pasach kontroluje.
Gdy żółte świeci pyk pyk pyk,
Nie przebiegamy myk myk myk.
Cierpliwie czekamy, na światła patrzymy,
Gdy będzie zielone wtedy przechodzimy.
Czekamy, czekamy, zielone świeci już.
Teraz przejść możemy, rum tum tum.
Rączkę wyciągamy, i się rozglądamy.
Na jezdnię wchodzimy, szybko przechodzimy.
Tup tup tup, tup tup tup.
Czerwone światło to zły znak.
Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje.
Na czerwonym przejdziesz – mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak.
Czerwone światło to zły znak.
Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje.
Na czerwonym przejdziesz – mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak.

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– Kto to jest pan policjant?
– Na jakim świetle przechodzimy przez ulicę?
– Co możemy otrzymać od policjanta jak przejdziemy na czerwonym świetle?

2. „Tomek ma rowerek”- zabawa ruchowa z rymowanką – rozwijanie sprawności ruchowej

Opis zabawy: Rodzic czyta tekst rymowanki a dzieci wykonują konkretne polecenia.

Tekst rymowanki:
Mały Tomek ma rowerek,
jedzie sobie na spacerek.
W moście dziura, w dole rzeczka!
W górze kręcą się kółeczka..              

Instrukcja zabawy z rymowanką:
Dziecko naśladuje jazdę na rowerze – idąc rytmicznie,  wysoko unosząc kolana i udając, że trzymają kierownicę. Zatrzymuję się na słowo „dziura” – przysiadając. Słowa „w dole rzeczka!” wypowiadają z przestrachem. Kładą się na plecach, unoszą nogi zgięte w kolanach i w tej pozycji naśladują pedałowanie.

3. „Łamigłówka – Znajdź różnice” – praca z kartą pracy – rozwijanie percepcji wzrokowej

Do pobrania: Karta pracy Znajdź różnice

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 16.09.2020 r.

1. „Autka”- zabawa ruchowa – doskonalenie sprawności ruchowej
Opis zabawy: Dzieci – auta biegają (jeżdżą) po pokoju. Na sygnał dźwiękowy rodzica (klaśnięciem oburącz), dziecko przykleja się plecami do ściany (parkuję). Zabawę powtarzamy kilka razy.

2. „Znaki drogowe” – zabawa dydaktyczna – opisywanie znaków drogowych, dopasowanie do nich odpowiednich  figur geometrycznych (koła, kwadratu)
Opis zabawy: Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat sytuacji przedstawionej na ilustracjach. Następnie zadaje dziecku pytania. Przypomina również o zasadach bezpiecznego poruszania się drogą.

Pytania do rozmowy z dzieckiem:
– Co widzisz na obrazkach?
– Kiedy możemy przejść na drugą stronę ulicy?
– Co to są znaki drogowe?
– Wskaż znaki drogowe na ilustracjach i przypisz je do danej figury geometrycznej (koło, kwadrat).

3. „Na ulicy” – zabawa matematyczna – nauka przeliczania elementów w zakresie czterech.

Do pobrania: Karta pracy – Ulica

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 15.09.2020 r.

 1. „Pojazdy”- zabawa ortofonicznausprawnianie aparatu artykulacyjnego

Link do ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M

Opis ćwiczenia: Dziecko słucha odgłosów pojazdów oraz naśladuję dźwięki wydawane przez pojazd. Na końcu dziecko stara się odgadnąć nazwę pojazdu.

 1. „Pieski przechodzą przez ulicę” – zabawa ruchowa – ożywienie organizmu

Opis zabawy: Dziecko maszeruje po dywanie następnie na sygnał dźwiękowy rodzica (klaśnięcie oburącz) zaczyna czworakować. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 1. ,,The Dot – Kropka” – pobudzenie kreatywności oraz pomysłowości dzieci.

Filmik wprowadzający w historię powstania ,,Dnia Kropki”  https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

 1. „Dzień Kropki” – Tęcza – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej.
  Opis zabawy: Wypełnij kropki tęczy plasteliną według podanego koloru.

karta pracy    

Do pobrania: Tęcza – karta pracy

Opracowała: Anna Tarasów


Data: 14.09.2020 r.

1. „Stefek Burczymucha”– wdrażanie do uważnego słuchania wiersza M.Konopnickiej

Link do wiersza M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”   https://www.youtube.com/watch?v=zF-m6prdq6g

Pytania do rozmowy po wysłuchaniu wiersza:
– Kto jest bohaterem wiersza?
– O czym opowiada chłopiec w wierszu?
– Czego się chłopiec przestraszył?
– Czy Stefek był odważny?
– Podaj przykłady odważnych ludzi.

2. „Myszka” – zabawa ruchowa – nauka poprawnego reagowania na sygnał słowny

Opis zabawy: Dziecko ,,myszka” biega na paluszkach po dywanie. Na hasło rodzica: ,,Kot idzie!” dziecko zastyga bez ruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy.

3. „Odważny jak lew” – zabawa plastyczna – rozwijanie sprawności rąk

Opis zabawy: Pokoloruj kredkami lub pomaluj farbami obrazek.

Do pobrania: Karta pracy – Lew

Opracowała: Anna Tarasów

Dodaj komentarz

Close Menu