,,Sadzimy 1000 drzew na minutę” – udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej – 30.04.2019

W dniu 30.04.2019 r. na terenie naszego ogrodu przedszkolnego posadziliśmy siedem sadzonek drzewek. Są to niewielkie jeszcze młode klony i buki otrzymane od leśników Nadleśnictwa Chrzanów, w zorganizowanej w Chrzanowie akcji pn. ,,Sadzimy las z Prezydentem Andrzejem Dudą”. W ogólnopolskiej akcji ekologicznej sadzonki były rozdawane już 26 kwietnia 2019 r. we wszystkich Nadleśnictwach na terenie całego kraju. Również i my chcemy wspólnie z przedszkolakami otoczyć troskliwą opieką posadzone drzewka tak, aby w przyszłości cieszyć się z dobrodziejstw, jakie dają ludziom i ptakom. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie.

Więcej na  www.lasy.gov.pl

https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/sadzimy-las-z-prezydentem-andrzejem-duda-1

Sadzimy tlen!         Sadzimy naszą PRZYSZŁOŚĆ!

Chcemy również dołączyć do innych, który zasadzili swoje drzewka i zobaczyć je na Europejskiej Mapie Drzew pod adresem https://sadzimytlen.pl/zasadzone-drzewa/

Sadzenie drzew to jedno z najbardziej sensownych działań ekologicznych. Zwłaszcza w kraju, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie. Zwłaszcza w obliczu zachodzących zmian klimatycznych. Sadzenie drzew jest osią programu Fundacji ARKA z Bielska-Białej, a wokoło tej idei będą organizowane liczne działania edukacyjne w wielu polskich miastach w latach 2019-2020.

Mamy świadomość, iż mamy ograniczone pole działania w sprawie zmian klimatycznych. Ale niech każdy robi tyle ile może. Nie bądźmy bezradni i obojętni!

 

Close Menu