Pogrążeni w smutku zawiadamiamy…

 „Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych”
                              Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,  że dnia 13 marca 2020 r. odeszła od nas nasza Koleżanka 

Ś. † P.
Anna  Strzelczyk

Zasłużony wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń wychowanków Miejskiego Przedszkola w Bukownie  w latach 1983 – 2019.
Zawsze pełna radości i dumy z sukcesów swoich wychowanków i swojego miejsca pracy.
Skutecznie pozyskiwała sprzymierzeńców i sojuszników dla naszego przedszkola. Była przykładem nauczyciela wychowania przedszkolnego, który swoją pracę zawodową uzupełniał  działalnością społeczną, charytatywną – nastawioną na drugiego człowieka.
Swoją  charyzmę i naturę społecznika potrafiła wykorzystać w organizacji wielu przedsięwzięć:
* organizator 13–tu  edycji Międzywojewódzkiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków „Od Przedszkolaka do Olimpijczyka”,
* wieloletnia szefowa sztabu WOŚP w Bukownie pod kierunkiem, której odbywały się projekty:  Akcja Stop Powodziom, Symboliczny bieg “Policz się z cukrzycą”, “Ratujemy i Uczymy Ratować” – nauka udzielania pierwszej pomocy, a ostatnio przy współpracy z Fundacją DKMS akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Odznaczona w 2017 roku przez Burmistrza Miasta Bukowno tytułem „Serce dla Bukowna”.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym składają:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani pracownicy Miejskiego Przedszkola w Bukownie

 

 

Close Menu