Akcja Sprzątanie świata pod hasłem: “Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej” – Grupa III – 21.09.2018

W tym roku Akcja Sprzątanie świata – Polska i Fundacja Nasza Ziemia mają swój jubileusz – to już 25 edycja tej ogólnopolskiej akcji. W tym roku towarzyszyć jej będzie hasło: “Akcja – segregacja. 2 x więcej, 2 x czyściej”. Jej celem jest promocja i wsparcie segregacji odpadów w gminach, tak aby przyczynić się do zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

Tak jak w ubiegłym roku grupa „Misiów” również i w tym roku w dniu 21 września wzięła czynny udział w akcji sprzątania świata. Dzieci „uzbrojone” w jednorazowe rękawiczki  i worki sprzątały teren wokół przedszkola dołączając do tysięcy wolontariuszy z całego kraju. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci oraz przyczynić się do poprawy czystości okolic naszego przedszkola. Był to również dzień na przypomnienie i promowanie ważności segregowania odpadów  – szczególnie wyjaśnienie dzieciom, aby odpady trafiały do właściwych pojemników, bo kiedy trafiają do nieodpowiedniego pojemnika, stają się zanieczyszczeniem, zamiast wstępnie posegregowanym surowcem wtórnym.

W naszej sali przedszkolnej „Misie” już od początku roku szkolnego segregują śmieci, wrzucając papier do niebieskiego worka, a plastik do żółtego i wiedzą, że nie można się pomylić, bo wówczas będą to zanieczyszczenia mocno utrudniające lub wręcz uniemożliwiające właściwą segregację i recykling. Mamy nadzieję, że i w domach rodzinnych ”Misiów” odpady są lub będą poprawnie segregowane.

Małgorzata Żmuda

Close Menu