Jak wspierać rozwój dziecka, którego lateralizacja jest skrzyżowana?

Jak wspierać rozwój dziecka, którego lateralizacja jest skrzyżowana?

  1. Należy ograniczyć wszelkie bodźce prawopółkulowe(niejęzykowe) takie jak: tv, smartfon, laptop, grające zabawki, radio.
  2. Wprowadzić naukę czytania sylabami– głoskowanie jest dla dzieci z w/w lateralizacją bardzo trudnym zadaniem.
  3. Ćwiczyć percepcję wzrokową(np. odwracanie wzorów, ćwiczenia relacji przestrzennych, odnajdywanie różnic na obrazkach, łączenie w pary, rysowanie po śladzie)
  4. Stymulować lewą półkulę mózgu (językową) – ćwiczyć szeregi, sekwencje (czasowe, ruchowe, słuchowe, graficzne), kategoryzacje, myślenie logiczne.
  5. Pomagać dziecku w przetwarzaniu materiału od lewej do prawej strony(zgodnie z naszym kierunkiem czytania i pisania) bardzo ważne będą ćwiczenia czytania, pisania, układania od lewej do prawej strony, rysowania elementów kolejno od lewej do prawej strony, głośnego liczenia ze wskazywaniem palcem elementów, głośnego nazywania elementów ze wskazywaniem palcem w kierunku od lewej do prawej strony).
  6. Dużo czytać– jeśli dziecko nie potrafi jeszcze czytać samodzielnie.
  7. Zachęcać dziecko do częstego malowania, kolorowania, rysowania– to  rozwija małą motorykę.
  8. Wolne chwile spędzać z dzieckiem na spacerowaniu, pływaniu, huśtaniu, graniu w piłkę, skakaniu na skakance.

Wszystkie proponowane ćwiczenia przyniosą efekt, jeśli będą wykonywane codziennie, regularnie, przynajmniej pół godziny dziennie. Rodzice zadbajcie w tym czasie o ciszę i spokój dla dziecka!

Powodzenia!

Opracowała: Ewa Supernak

Close Menu