KOMUNIKAT DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 2/2020 z dnia 16.02.2020 r. po przeprowadzonym uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że Lista kandydatów zapisanych i niezapisanych
do Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul. Niepodległości 11 i ul. Sławkowskiej 133 na rok szkolny 2020/2021 została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 08.06.2020 r. o godz. 9.00  na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki macierzystej, a zainteresowani rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Szkop

 

Dodaj komentarz

Close Menu