Komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 czerwca 2020 r.
www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

W dniu 4 czerwca 2020 r. GIS opublikował nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga aktualizacja.
Nowe wskazania to:
– W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
– Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
https://gis.gov.pl/…/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-…/

Dnia 4 czerwca 2020 r.  Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 4.0.  Zgodnie z nowymi przepisami rodzicom dzieci zdrowych do lat 8 będzie nadal przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. również w przypadku otwarcia placówek nawet, gdy rodzic uzna, że nie chce posyłać dziecka do przedszkola. Dodatkowo rząd będzie mógł wydłużyć w drodze rozporządzenia prawo do dalszego dodatkowego zasiłku.

 

Dodaj komentarz

Close Menu