„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”- zajęcie patriotyczne w grupie VII „Koniczynek” – 20.11.2020

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie postawy patriotycznej, poczucia tożsamości narodowej, szacunku  dla własnego państwa, kształcenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i poszanowania symboli i barw narodowych. Dlatego tematyka tygodniowych zajęć wychowawczo- dydaktycznych w grupie „Koniczynek” poświęcona była rozbudzaniu zainteresowań Ojczyzną, poszerzaniu wiedzy na temat Polski oraz kształtowaniu postawy patriotycznej.

W dniu 20 listopada 2020 r. „Koniczynki” na podstawie prezentacji multimedialnej poznały legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, o początkach powstania państwa polskiego. Podczas zabawy dydaktycznej rozpoznawały i nazywały symbole naszego państwa- godło, flagę i hymn. Wiedzą już, że podczas słuchania i śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” obowiązuje postawa na baczność z zachowaniem należnej powagi. Mając do dyspozycji odpowiednie pomoce dydaktyczne, dzieci wyszukiwały Polskę na mapie Europy, wskazywały Polskę na globusie. Wzbogaciły wiedzę na temat rzeki Wisły, Morza Bałtyckiego, gór Tatr, a także stolicy Polski- Warszawy. Recytowały z radością znany wszystkim wiersz „Katechizm polskiego dziecka”.

Wykorzystując metodę twórczego myślenia- burzy mózgów- „Koniczynki” odpowiadały na pytania „Co to jest Polska”, „Dlaczego, za co kochasz Ojczyznę?”. Okazuje się, że Polska to mama, tata, dom, przedszkole, kolega, koleżanka, pies, drzewo, kwiat…Mając zdobytą wiedzę na temat swojej Ojczyzny, dzieci stworzyły plakat „Kocham Cię Polsko” odzwierciedlając swoje uczucia i emocje dotyczące kraju, w którym mieszkają.

Do miana patrioty dorastamy przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa, bo jak pisał Ryszard Przymus –„Polska – Ojczyzna …to taka kraina, która się w sercu zaczyna…”

Ewelina Mosur

Close Menu