Rekrutacja

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Ogłoszenie dla Rodziców Kandydatów do Przedszkola
na rok szkolny 2019/20

Na podstawie Art. 158 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Bukownie nr 2/2019 z dnia 04.02.2019 r. po przeprowadzonym I etapie postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości na Tablicy Ogłoszeń w holu głównym przedszkola listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020 kandydatów do Miejskiego Przedszkola przy ul. Niepodległości 11. 

Jednocześnie prosimy rodziców kandydata o potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola w postaci
pisemnego oświadczenia w okresie od 27.03.2019r. do 05.04.2019r. w godz. 6.00 – 15.00. 
Druk oświadczenia dostępny jest w Administracji Przedszkola oraz do pobrania klikając tutaj lub poniżej “Pliki do pobrania”.  

Nie podpisanie oświadczenia w wymaganym terminie skutkuje rezygnacją
 z Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

Pliki do pobrania

Close Menu