SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW w Konkursie Recytatorskim po hasłem ,,POLSKA – MOJA OJCZYZNA”, zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne Sióstr Prezentek w Bukownie – 20.03.2019

W dniu 20 marca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym Sióstr Prezentek w Bukownie odbył się Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Polska – moja Ojczyzna”, w którym wzięły udział nasze przedszkolaki, wytypowane przez wychowawców. Tym razem Miejskie Przedszkole w Bukownie godnie reprezentowali Kalina Kałduńska z Grupy VI ,,Żabek”; Zuzanna Borkiewicz, Amelia Gąsior i Marcel Dziurzyński z Grupy VII ,,Skrzatów”; Oliwia Tomczak i Julia Wąs  z Grupy VIII ,,Rybek” oraz  Hanna Kaczmarczyk, Ola Piętka i Jan Kocjan z Grupy XI ,,Biedronek”.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5 i 6 – lat. Każdy uczestnik miał za zadanie zaprezentować jeden wiersz o charakterze patriotycznym.

Udział w konkursie miał na celu:

·    wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej;
·    wspieranie dzieci i  umożliwienie prezentacji ich umiejętności recytatorskich;
·    pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju;
·    podniesienie świadomości narodowej;
·    pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny;
·    popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej wśród dzieci.

Jury w składzie:
1.      s. Małgorzata Smętek – Dyrektor Przedszkola Publicznego Sióstr Prezentek w Bukownie;
2.      Małgorzata Szop – wicedyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie;
3.      Renata Sarota – nauczyciel Przedszkola Publicznego Sióstr Prezentek w Bukownie, koordynator d/s konkursu

dokonało oceny małych artystów biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny, innowację oraz ogólne wrażenie artystyczne. Konkurs i przesłuchania recytatorów odbyły się na tle pięknej scenografii przedstawiającej polskie symbole narodowe.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników i krótkiej przerwie na słodki poczęstunek, zostały ogłoszone wyniki konkursu. I tak wśród Laureatów Konkursu znaleźli się:
Marcel Dziurzyński – Laureat I miejsca w kategorii dzieci 6 – letnich, opiekun: Ewa Półtorak;
Zuzanna Borkiewicz – Laureatka II miejsca w kategorii dzieci 6 – letnich, opiekun: Ewa Półtorak;
Kalinka Kałduńska – Laureatka I miejsca w kategorii dzieci 5 – letnich, opiekun: Teresa Mynarczyk.

Każdy uczestnik Konkursu otrzymał dyplom i słodki upominek, natomiast Laureaci I, II i III miejsca oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe w postaci pięknie wydanych książek.

Zmagania konkursowe, jak i całe wydarzenie przebiegło w bardzo miłej, ciepłej i przyjaznej atmosferze, za co bardzo dziękuję w imieniu własnym i koleżanek, które przygotowały dzieci do konkursu.

Ewa Półtorak

Close Menu