„W oczekiwaniu na Mikołaja – zabawy w kodowanie na dywanie w grupie VII „Koniczynek” -02.12.2020

Kodowanie to nic innego jak zabawa, dzięki której można wprowadzić dziecko w rozumienie pojęć matematycznych, nauczyć logicznego myślenia, programowania. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność wychowanków, poszerzamy ich wyobraźnię. Rozwijane są podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentracja uwagi, analiza i synteza wzrokowa oraz koordynacja ruchowa.

Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.

We środę, 2 grudnia 2020 r.„Koniczynki” po raz pierwszy miały okazję uczestniczyć w zajęciach kodowania. Najpierw oglądały matę, kolorowe kubeczki i zastanawiały się co będą robić.

Ich zadanie polegało na rozszyfrowaniu zakodowanego obrazka. Osie współrzędnych to wydawałoby się trudne zagadnienie dla przedszkolaków, jednak bawiąc się na macie z oznaczonymi osiami, dzieci świetnie zaczęły orientować się, o co tu chodzi, potrafiły odnaleźć właściwe miejsce wg kodu literowo- cyfrowego. „Koniczynki” znakomicie poradziły sobie z rozkodowaniem obrazka, którym okazał się być oczekiwany przez wszystkie dzieci Mikołaj.

Z pewnością do zabaw z kodowaniem wrócimy jeszcze nie raz, gdyż kształtują gotowość do nauki czytania i pisania oraz wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych.

Ewelina Mosur

Close Menu