Wizyta gr. VIII Motylki w bibliotece – 03.03.2020

„Kim będę, gdy dorosnę?” Żeby odpowiedzieć na to pytanie Motylki poznawały różne zawody poprzez spotkania i rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy. Zainteresowanie różnymi zawodami wynika  z realizacji założeń  Rocznego Planu Przedszkola przyjętych  w bieżącym roku szkolnym. W dniu 3 marca Motylki udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie, by poznać zawód bibliotekarza. Zajęcia poprowadziła Pani Krysia, która rozpoczęła spotkanie od rozmowy z dziećmi na temat różnego znaczenia słowa „zawód”. Dzieci znakomicie poradziły sobie z wyjaśnianiem znaczenia tego słowa –  homonimu (zawód – specjalność, zawód – rozczarowanie, zawody sportowe). Następnie Pani Krysia przeczytała dzieciom  wiersze o różnych zawodach, krótko je omawiając z dziećmi. Podczas rozmowy Motylki wykazały się dużą wiedzą na temat pracy górnika, strażaka, policjanta. Na koniec Pani Krysia przeczytała wiersz o   bibliotekarzu i w ten sposób nawiązała do swojej pracy. Zanim jednak opowiedziała o zawodzie bibliotekarza, w przystępny sposób  opowiedziała dzieciom o historii powstania książki, począwszy od glinianych tabliczek, poprzez książki na papirusie, książki pisane ręcznie, aż po książki drukowane. Następnie  dzieci poznały zakres obowiązków bibliotekarza. Dzieci dowiedziały się, że bibliotekarz nie tylko wypożycza książki, ale również „naprawia” je, prowadzi ich ewidencję, dba o to, by w bibliotece znalazły się nowe pozycje, zaprasza pisarzy na spotkania z czytelnikami oraz prowadzi zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Pani Krysia przedstawiła również dzieciom  zasady zapisu do biblioteki oraz zasady wypożyczania i przetrzymywania wypożyczonych książek.

Dziękujemy Pani Krysi za tak wspaniałe zajęcia. Każde spotkanie w bibliotece poszerza zainteresowania czytelnicze dzieci, poszerza ich doświadczenia i wiedzę oraz przyczynia się do ich rozwoju społecznego.

Jolanta Pytel

Close Menu