,,WNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE – BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE”– zajęcie edukacyjne w grupie II ,,Skrzatów” – 05.02.2021

W dniu 01.02.2021 r. w grupie II ,,Skrzaty” odbyło się zajęcie wychowawczo-dydaktyczne pod hasłem ,,Wnuczka, wnuczek edukuje-babcia, dziadek się stosuje” w ramach realizacji wojewódzkiego projektu edukacyjnego pn. ,,Wielopokoleniowa Edukacja Małopolan”, zainicjowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Zajęcie miało charakter edukacyjno-informacyjny, a jego głównym celem było: kształtowanie więzi międzypokoleniowych, integracja rodziny, podniesienie świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw wśród młodszych i starszych mieszkańców Małopolski, dotarcie za pośrednictwem dzieci do osób starszych i samotnych, aby przestrzec ich przed sytuacjami, w których padają ofiarami przestępstw i oszustw na tzw. ,,wnuczka” , ,,na policjanta” oraz uwrażliwienie na coraz bardziej rozpowszechniające się zagrożenia społeczne.

Zajęcie rozpoczęło się ,,Wyciszanką”- zabawą wyciszająco-dyscyplinującą i krótką rozmową, która miała na celu wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć. Następnie ,,Skrzaty” obejrzały film edukacyjno-informacyjny ,,Wnuczka, wnuczek edukuje-babcia, dziadek się stosuje” promujący projekt ,,Wielopokoleniowej Edukacji Małopolan”. Filmik przybliżył dzieciom sposoby działania oszustów wobec najmłodszych (dzieci) i starszych osób (seniorów) oraz sposoby zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, ponadto fabuła zawierała treści zachęcające dzieci do przekazywania swoim babciom i dziadkom porad, jak nie stać się ofiarą oszustów i przestępców, uczulała dzieci na zagrożenia będące następstwem bezmyślnego otwierania drzwi nieznajomym, a także przestrzegała przed kontaktem i rozmową z obcymi osobami. Kolejnym punktem zajęć była zabawa ruchowo-naśladowcza inspirowana piosenką,,Nieznajomy” i wesołą animacją do niej. Po zabawie przeprowadzona została krótka, aczkolwiek bardzo ważna pogadanka edukacyjno-informacyjna na temat ,,Nie otwieraj drzwi”. Inspiracją do pogadanki były ilustracje i teledysk do piosenki ,,Puk, puk” z cyklu edukacyjnego PZU Niestraszki – Tadek Niekradek, jej założeniem było ukazanie niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą pochopne otwieranie drzwi obcym. Dużo radości ,,Skrzatom” sprawiły zabawy: ruchowa ,,Bezpieczny dom” i teatralna ,,Co się stanie gdy otworzysz drzwi?” w formie mini scenek rodzajowych, których celem było pobudzenie wyobraźni ukierunkowanej na wyobrażenie sobie następstw braku ostrożności wobec obcych. Końcową część zajęć stanowiła działalność plastyczna dzieci pod hasłem ,,Serduszko dla babci i dziadka”. ,,Skrzaty” wykonały techniką wyklejanki serduszko na laurce zawierającej treści edukacyjno- informacyjne uwrażliwiające seniorów na zagrożenia społeczne na temat: ,,Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje”, którą miały za zadanie przekazać swoim babciom i dziadkom po powrocie z przedszkola. Zabawom towarzyszyła miła atmosfera, pełna radości, zainteresowania i ciekawości poznawczej ze strony dzieci. Mam nadzieję, że w znaczącym stopniu przyczyniły się do poszerzenia elementarnej wiedzy i podniesienia świadomości dzieci, w jaki sposób chronić siebie i bliskich przed szerzącymi się zagrożeniami społecznymi.

Ewa Półtorak

 

Close Menu